Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ g
agge lia|
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ww.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10190-ΕΤΟΣ 56ο-ΤΙΜΗ 1 Ε. ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΒΑΣ. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΥΚΟΝΟ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟ
ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣ ΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Ασυμπτωματικοί
ηλικίας 20-40 ετν
μεταδίδουν τον ιό
Μοντέλο
Σελ.3
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Πάρου
Κανένας εφησυχασμός
έτοιμοι να ενισχύσουμε
τα μέτρα
Σελ. 2
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ
Νέα διευθέτηση
Η ΕΕ δεν μπορεί να έχει
Τέλος θα μπει στην υποχρεωτική μείωση
των ενοικίων κατά 40% η οποία ισχύει και
τον Αύγουστο στους κλάδους εστίασης,
τουρισμού, μεταφορν, αθλητισμού και
πολιτισμού . Σύμφωνα με όλες τις ενδεί
ξεις οι επιτελείς του ΥΠΟΙΚ, εξετάζουν το
ενδεχόμενο να αντικαταστήσουν την ορι Ζόντια αναγκαστική μείωση των ενοικίων
με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα αφορούν αποκλειστικά επαγγελματικές μι σθσεις σε κλάδους Που πλήττονται από
την Πανδημία όπως Π.x το λιανικό εμπόδύο μέτρα και δύο σταθμά
Δωρεάν μισθός 1.200
ευρ σε 120 άτομα
επί τρία χρόνια
Σελ. 4
ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Σελ . 8
Σύμφωνα με Πληροφορίες μελετάται το
ενδεχόμενο κάλυψης μέρους της απλει
ας των ενοικίων Που θα υπάρξουν για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από οικειοθελείς συμφωνίες με τους μισθωτές για Προσαρμογή των ενοικίων στα νέα δεδομένα
της αγοράς.
Πάντως σε σχέση με τα όσα ισχύουν μέ χρι και την 31η Αυγούσπου, το δημόσιο
καλύπτει το ένα τρίτο της υποχρεωτικής
μείωσης του ενοικίου κατά 40% στους
ιδιοκτήτες με συμψηφισμούς σε τρέχου
σες φορολογικές υΠοχρεσεις, μια διαδικασία η οΠΟία βρίσκεται σε εξέλιξη με
τους ιδιοκτήτες ακινήτων Που υπέστησαν
απλειες και τις δήλωσαν να αναμένουν .
τρα να δουν τις "ελαφρύνσεις" είτε στο
εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος ,
είτε του ΕΝΦΙΑ. Σε κάθε Περίπτωση πά ντως κανείς δεν Πρόκειται να βγει κερδι σμένος και σίγουρα όχι η αγορά Που έχει
νονατίσει.
ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Κατεπειγουσα
ηαναγκη
περιοχων
που μπαίνουν σε 0ckdown.
στήριξης των
Τεστ χωρίς επιβάρυνση
των ασφαλισμένων
ζητάει ο Κ. Μίχαλος
Σελ. 3
Σελ.5