Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ζήσης Μάρας:
Αυτός είναι ο ετήσιος
«Θα έπρεπε
προγραμματισμός προσλήψεων
να τιμωρηθούν
οι μεμονωμένοι τακτικού προσωπικού έτους 2021 για
παραγωγοί και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
να μην κλείσει
η λαϊκή»

σελ ~ 3

Προσωρινό λουκέτο στη λαϊκή
αγορά της Αριστοτέλους της Κοζάνης
σελ ~ 24

7283

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

ΟΑΕΔ: 100 νέες
επιδοτούμενες
θέσεις στους
Δήμους
Αμυνταίου και
Πτολεμαΐδας

σελ ~ 10

Το σύνολο
εγχόρδων της Κ.Ο.Θ.
με το έργο "Δύο
Βυζαντινά Σκίτσα"
στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αιανής την
Τρίτη 25 Αυγούστου

σελ ~ 12

Ορίστηκε ανάδοχος για
το κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών
υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης
- 600.000 ευρώ για τη Βελτίωση
πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων
χώρων πόλης Κοζάνης

σελ ~ 5

σελ ~ 3

Πρόσληψη 36 καθηγητών
μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων
και 1 θέση Καλλιτεχνικού Δ/ντή
στο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας
και του παραρτήματός του στην
Δημοτική Ενότητα Μουρικίου