Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θονότου
Τετάρτη
Αυγούστου
Αριθ. φύλλου 6071
Τιμή φύλ.:0,50 ε
Καθημερινή εφημερίδα Kοζάvης
Νέο Πρόγραμμα πιστότηταs
και επιβράβευσηs
συνεπν πελατν
έχει στα σκαριά η ΔΕΗ
Σελίδα 12
Δήμος Αυμνταίου και Πταλεμαίδας-ΟAΕΔ
Κοζάνη: Κλείνει
η λαϊκή αγορά της Κοζάνης
για 10 μέρες
Ατήσεις
Σελίδα 5
100 νέων θέσεων απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας
Tην Τρίτη 18 Αυγούστου
και ρα 14:00, ξεκίνησαν
οι ατήσειs για 100 νέεs θέσειs
απόκτησns εργασιακής εμπειρίαs
για ανέργοus 18-30 ειν
του ΟΑΕΔ
Άρση απόφασης
απαγόρευσης αλιείας
πέρκας (πρικιά)
στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου
Σελίδα 13
ΕOΚ: Χωρίς κόσμο
η κλήρωση
των πρωταθλημάτων
Σελίδα 16
Ενά νέο
κρούσμα
κορωνοϊου
Ι ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Π.Ε. Κοζάνης,
σύμφωνα
με την επίσημη ανακοίνωση του
Τα λάθη
του παρελθόντος..
Παρατηρντας την ειδησεογραφία των τελευταίων εβδομά !
Ι δων κάποιος δεν μηορεί να μην nροοέξει τον ήκο aπό το ακό
νισμα των "μαχαιρν" των κρατικούαιτων συμφερόντων nou!
|οσμίζονται το νέο πεδίον. . δόξης λαμπρόν rou δημιουργούν!
| τόoο οι εξοπλιστικές ανάγκες της χρας λόγω της τουρκικής
| επθετικότητας όσο καιο naκτωλός των 72 διο ευρ του na|
|κέτου Νο Conoration EU (NGEU) για την αντιμετηση των συ !
| νεπειν της ειδημίας .
Διαβάζω λοπόν για επενδύσεις σε ναυτηγεία nou ευελη |στούν όχι να βγουν στη δεθνή αγορά και να κερδίσουν , ανα |λαμβάνοντος δουλεις , αλλά να αναλάβουν τη ναυτήγηση των
|νέων σκαφν nou έχει ανάγκη το nολεμικό ναυτικό.
Η εδ και δεκαετίες χρεοκοημένη ΕΛΒΟ paίνει πρoς ιδω
- Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή
Σελίδα 7
συνέχεια στη σελίδα 4 ,