Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

19

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5509

∆ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

«Αντίδοτο» για
την ανακοπή
της διασποράς!

n ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ: ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ Η ΕΥΛΑΒΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ,
ΠΡΙΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΧΗΜΗ ΤΡΟΠΗ
n ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΡΕΚΟΡ: 269 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ, 2 ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ, 3 ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ, 25 ΣΤΙΣ Μ.Ε.Θ.

ΣΕΛ. 4-6

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

n ΤΙ ΕΙΠΑΝ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 700.000
ΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οι πρώτες
δόσεις
εµβολίου
στην Ελλάδα

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΕ ΜΠΑΛΛΑ-ΒΟΥΝΤΕΝΗ-ΒΕΛΒΙΤΣΙ

ΣΤΙΣ 12 µ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ Η ΚΗ∆ΕΙΑ
ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τελευταίο
«αντίο» µε
πολλά γιατί
ΣΕΛ. 9

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

Αναβολή
για Φλόκα,
λόγω... αδειών
ΣΕΛ. 8

Αποκλεισµένοι

λόγω... καθίζησης
«ΚΟΠΗΚΕ» ΣΤΑ ∆ΥΟ
Ο ∆ΡΟΜΟΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ
Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΗ «Γ»: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΕΝΟΨΕΙ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΣΕΛ. 3

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ
ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ΡΙΟ: ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Περιπέτεια
για δύο
λουόµενους
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 19-23

Οι πρώτες
αποφάσεις για
τα σχολεία
ΣΕΛ. 7

ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Νέο «αίµα»
και πολλές
υποσχέσεις