Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

30oC, 21:00

26oC - Υγρασία 50%-78% - Άνεμοι: ΒΔ-Β 1-6μπ. Ανατολή ηλίου: 06:56 - Δύση ηλίου: 20:30

€0.80

Ôé äåí Üëëáîå óôçí ðïëéôéêÞ

Μόνιμη επωδός των καινολογούντων διανοητών περί πολιτικής ότι δηλ. οι θηριώδεις αλλαγές αχρήστευσαν την κλασική πολιτική προσέγγιση, ξεπέρασαν όλες τις θεωρίες, απέλειπαν τον φιλελεύθερο ορθολογισμό ως τη μοναδική εφαρμογή. Και παραφράζοντας τον Τσώρτσιλ καταλήγουν, ο φιλελευθερισμός δεν είναι
είναι ίσως η καλύτερη επιλογή, μα δεν υπάρχει άλλη. Οι αφορισμοί συνοδεύονται από την κοινωνιολογική προσέγγιση, πως γι’ αυτούς τους
λόγους οι νέοι δεν ασχολούνται με την πολιτική. Ο συλλογισμός υποχρεώνει στην υπενθύμιση του χιλιοειπωμένου ότι δηλ. και οι σκεπτικιστές των αρχών της δεκαετίας του ‘70 περιέγραφαν την τότε νεολαία «χαπακωμένη» με τις ποδοσφαιρικές επιτυχίες και πάντως αδιάφορη,
τρίβοντας τα αθώα ματάκια τους με το ανέλπιστο (και) τότε ξέσπασμα του Νοέμβρη. 3»

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5178

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Ðáôþíôáò åðß êñïõóìÜôùí

Äçëþóåéò
×áñäáëéÜ
ÊïíôïæáìÜíç
 Áíáêïßíùóç
Ñáãêïýóç (ÓÕÑÉÆÁ)
& íïóïêïìåéáêþí
ãéáôñþí (ÏÅÍÃÅ)


ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ. Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, για την καταγγελία της
ΟΕΝΓΕ περί απόκρυψης στοιχείων, ο Ν. Χαρδαλιάς απάντησε
ότι είναι αστήρικτη η φιλολογία
για δεκάδες αδήλωτα κρούσματα.

Η απόκρυψη κρουσμάτων είναι
κεντρικά σχεδιασμένη, λέει ο Γιάννης Ραγκούσης, από την Κέρκυρα
Σελίδες 4&5»

ÅÏÄÕ: ¸íá
êñïýóìá óôçí
ÊÝñêõñá - Ðïý
åíôïðßóôçêáí
ôá õðüëïéðá >>
3

«Το 83% των κρουσμάτων είναι εγχώρια και έχουν προκληθεί από τις συναθροίσεις. Υπάρχουν χώρες
που δεν άνοιξαν τον τουρισμό και εμφανίζουν χειρότερα μέτρα, όπως το Ισραήλ και η Νέα Ζηλανδία. Η
Ελλάδα δεν τα πάει χειρότερα»

Ìéá áêüìá åëðéäïöüñá åíçìÝñùóç ãéá ôá öñÜãìáôá
ÁðïëáõóôéêÞ
ç Ìáñßá
Ðåíôáãéþôéóóá
áðü ôçí
ÊåñêõñáúêÞ
ÓêçíÞ 11»
Ìå Êïñïìðüêç
ç ðñåìéÝñá ôçò ÁÅ
Ëåõêßììçò 13»

4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα