Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.823 . Τμή 0,60 .Τρίτη 18 Αυγούστου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ.Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67, 3.791-Fax: 26510 30.350s htp:/wwproinosiogos.g. [email protected]ρroincsiogos.gr
ΚΝΥΔΩΝΙΕΟΝΤΑΥΓΕΑ ΚΑΙ
ΟΗ Ηπειρος αντιστέκεται ακόμη γ' ουτό Περιφερειάρχης
και Δήμαρχος Ιωσνίων κόνουν ένκληση-διοίτερα στους Πολύς ο κόσμος στα χωριά, αλλά κλαρίνο
νέους- για πιστή εφαρμογή των μέτρων .
Ένας διαφορετικός Πεκαπενταίγουστος καγα την περιοή μας
δεν ακούστηκε φέτος στην Ήπειρο!
. Σην δεύτερη φάση ης παν.
δημίας έχει εισέλθει η Ελλάδα και
περιθριο εφησυχασμού δεν υπάρχει Ο υψηλός αρ0μός κρουσμάτων που ανακοννεται ης τε
λευταίες μέρες (σταθερά τρμή .
φιος) έχει σημάνει συναγερμό σε
Κυβέρνηση και υγειονομικές αp
χές , που κρούουν Το καμπανάκι
Μαζική η επιστροφή των αποδήμων στην ιδιαίτερη πατρίδα τους όμως έλειφαν
ταπανηγύρια και οι υπόλοιπες εκδηλσεις της εποχής . Αγρυπνία για 52η χρονιά
στη Μολυβδοσκέπαστο . Λειτουργες και στην Αίβανία.. .
. Εναν Δεκαπενταύγουστο
διαφορετικό από κάθε προηγο
γιdρτασε φέrος η Ήπειρος .
με ης κατά Τόπους εκδηλσεις
προσαρμοσμένες στις νέες συν.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
κινδύνου , καθς ο ιός εντοπίζεται
σε νεαρότερες ηλικίες που αποτλούν κινούμενες βόμβες ανάμεσα
στον γενικό πληθυσμά
Χθες το απόγευμα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 150 νέα κρούσματα , αpeμός μειωμένος συγκρικά με τις
προηγούμενες ημέρες στόσο παpαμένε Τρμή φος, Τα 46 από συτά
εντοπίζονται στην Απκή και 30 στη
Θεσσυλονίκη, εν 25 iνα toαγόμενα Ας σημεκωθεί η Ηπεpος.
δεν πΕρλαμβάνετα χθες στη Μοτα
κρουσμάτων του ΕΟΔΥ
Ο συνολικός αρθμός των κρουσμάτων είναι 7.222 , 23 ασθενες νοΓΡΕΠΟΡΤΑΖ
: Οι πολίτες μετά την επιστροφή από ης διακοπές τους- εκτός από
τα προλητικά μέτρα- ας έουν υπόφν τους ότ μπορούν να κάνουν το Τεστ και σε ιδιωτικά κέντρα ,έδικά εάν θεωρούν ότι βρe
oηκαν σε ιδιαίερα επβαρυμένο εδημιολογικά πριβάλλον..
Σ.------------------- . - --- -- - - - - θήκες, σφού η πανδημία Του κο
ρωνοίού που Τς Τελευταίες εβδομάδες είναι σε έξαρση στη χρα
μας, ανέτpεψε συνήθειες και πα ραδόσεις ετν
Βασκότερη αλλαγή , η απουσία
πονηγυριν που τέτοια εποχή γίνο 119 νέα κρούσματα
το τελευταίο 24ωρο
στην Αλβανία
Στις 7 Σεπτεμβρίου το πρτο κουδούνι
Με νέα δεδομένα η έναρξη
Με κατάνιξη και παρουσία πολλν πιστν Τελέστηκαν σ
όλη την Ήπειρο αλλά και στους ορθόδοξους ναούς Της Αλβα
νίας οι ακολουθίες για την Κοίμηση της Θεοτόκου . .
- 11η σελ
νται παροδοσκκά στ κάθε χωρό και
παρεκκλήσι Και χωρές αυτά , ωστό co, α απόδημοι Ηπειρπες επέστρετης σχολικής χρονιάς
VΕετάζονται χρήση μάσκας , εx περιτροπής μαθήματα
και εξαποστάσεως διδασκαλία
. Η πανδημία συνεχίζει να |
καλπάζει στη γεπονική Αλβα-|
vία. Το τελευταίο 24ωpο ανακο νθηκαν 119 vέα κρούσματα α
πό τα 501 Τεστ που δενεργήθη| καν , εν καταγράφηκαν και δυο
θάνατο. Στα νοσοκομεία νοση- |
λεύονται 117 ασθενείς, εκ Των
| οποίων 21 σε Μονάδες Ενταπ.
κής θεραπείας .
Eνα εκΠαίδευτικό μουσείο
τους για μερικές ημέρες χαλάρωσης
κα ξεγνοιοσιάς
Από το τρήμερο που πέρασε
χρισε η ετήσια αγρυπνία στη Μονή
Προλιπτικοί έλεγχοι
. Γa nς 7Σεπτεμβρέ
ου φαίνεται πως κλείδωσε
η έαρη της νέας σχολκής χρονιάς , η οποία β .
βαα θα πρέπει κι αυτή να
προσαρμοστεί στα νέα δε .
δομένα mου έχε δημιουρ
γήσει η πανδημία Του κοστους αστυνομικούς.. .
Αναγκαία όσο ποτέ η διατήρησή τους
Ιστορικές μνήμες ζωντάνεψαν σε
Μαρτυρικά Χωριά της Ηπείρου!
Δεν έλειψαν ούτε το γιορτινό τριήμερο
Καθημερινό. φαινόμενο
οι διαρρήξεις και κλοπές
Στο θέμα moυ oφορά χλιάδες οικογένειες κα εκπαιδευπ- κός εκπρόσωπος Σ. Πέτσας , ο ο.
κούς αναφέpθηκε χθες ο κυβερνητ ποίος μιλνος στον Τη- -11η σελ
. Ηρεμα σε γενικές
γραμμές , όσον αφορά
στην παpαβατικότητα ,
κύλησε το rελευταίο
Τρrήμερο στην Ηπειρο,
παρά το γεγονός ο ο
Δεκαπενταύγουστος συ
Οιουράρει σε μια ακόμη διεθνή λίστα ,
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
στα 1.000 καλύτερα παγκοσμίως
Εndληνi ΑΕlσην Κατάταςη της Σεγκρ μογαωτο ΕΜΠ
. Σε όλες σχεδόν mς
λίστες με τα κορυφοία Εκ.
παιδευτικά Ιδρύματα ου
κόσμου φιγουράρει και το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
αποδεικνύοντας όη προ
σφέραι υψηλού εππέδου
υπηρεσίες σε ακαδημα .
κά, αλλά και ερευνητικό ε.
ματα , ειδικά σε πολίτες
που απουσιάζουν απ' τα
οι διαρρήξεις και οι μικροκλοπές
που ούπως ή άλλως είναι σταθερό
φανόμενου στην περιοχή μας .
Από το οσυνομικό δελτiο Των η μερν ξεχωρίζουν μία διάρρηξη τρο
χόσππου στην Πρέβεa , η κλοπή
χΡημάτων από σπί ηλικωμένου
στην Aστα, αλλά και α -11ησε
. Εκδηλσεις μνήμης σε
Μαρτυρικά Χωριά ης Ηπείρου έει επιβάλλει η ανάγκη τήρησης
Τα οποία πλήρωσαν βαρύ φόρο Των μέτρων προστασίας από Τον
αματος κατά τη διάρκεΙα της να ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΙΟΙΑΝΝΙΝΩΝ
πλαίσιο Των νέων συνθηκν που
Η τελευταία διάκριση έρχεται από την κατάταξη της Σαγκάης , σύμφω - στκής κατοχής έγrναν nς ημέ
να με την οποία το Πανεπιστήμο Ιωννήνων συγκαταλέγετα
κορωνοίό
, Πο συγκεριμένα , στο Κομμένο
12η σελ.
pες Του Δεκαπενταύγουστου, στο Αρτας Τμήθηκε η μνήμη -21σελ.
Σελ. 6
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
Συνεχείς οι προκλήσεις των
Μουσουλμάνων Τσάμηδων!
Παραμένουντασύννεpα25μέρες πριν η σέρα της S
Φεύγουν , αλλά δεν έρχονται
νέοι παίκτες στον ΠΑΣ Γιάννινα
Και όμως εγ ανησυχ
για την Λίμνη μας!..
>Γράφει οΠΩΡΓΟΣ ΓΚΟΡΕΖΗΣ
- Παρελθόν απόχθες Νικολιάς-Ζiούλη
> Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ
Τους θερινούς μήνες Του 1944 διεξήχθησαν επ χειρήσεις από τη X Μεραρχία των Εθνικν Ομάδων
Ελλήνων Ανταρτν (ΕΟEΑ) στη περιοχή Παραμυθίας
- Μάργαρroυ-Μαζαρακιάς για την απελευθέρωση
της περιοχής anό τους Γερμανούς και τους Μουσουλ .
μάνους Τοάμηδες Η Μάχη της Μενίνος την 17 και 18 Αυγ 1944
εντάσσεται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ουτν.
Τη νύχτα της 16 προς 17 Ιουνίου 1944 Το /16 Τάγμα ανταρτν
με διοικητή τον Λοχαγό κ. Ζγο , κινήθηκε με διαταγή -τησελ
, Περίτου 25 ημέρες πρην την έναρ.
ξη του πρωταθλήμα
τος Της Super League
,η οποία είναι προ.Ο καθένος μος κάνοντος μια βόλτα στη λίμνη
αντιλαμβάνεται τον οικολογικό μαρασμό της και
μόνο η εικόνα Της , anoτελεί σoφή ένδειξη της καΤόστασής της.
Τρα , ποιoος καθησυχάζει ποιον , στε να μην
υπάρχει λόγος ανησυχιας για Την ποιότητα Των
υδάτων της λίμνης μας αυτό είναι γα μένα το ερτημα Μαι μεν,
σύμφωνα με τα πρόσφατα απoτελέσματα του κόκκνου, φαινομέ .
νου , Παρατηρήθηκαν στο δείγμα , ένα πλήθος μκροφυκν και κυο νοβακτηρίων που δεν προκαλούν λόγους ανησυχίας.
13 Σεπτεμβρίου και
στον ΠΑΣ rάννva .πικρατεί-11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα