Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διψήφιο το... χτύπημα του Covid-19 στο ΑΕΠ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μ:
91124 557125
Τρίτη 18 Αυγούστου 2020/ τιμή: 1,30 Ε
ΟιΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο. Αριθμός φύλλου: 27.299
Διψήφιο το χτύπημα
του Covid-19 στο ΑΕΠ
από την ΕBRD στα ΕΛΠΕ
Η δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) πρόκεται να αποτελέσει μία δυνητική Πηγή
χρηματοδότησης για την υλοποίηση από τα
ΕΛΠΕ του κολοσσιαίου φωτοβολταϊκού Πάρκου
204 MW στην Κοζάνη, καθς τα Ελληνικά
Πετρέλαια έχουν υποβάλει αίτηση στην τράπεζα
για δάνειο ύψους 75 εκατ. σελ. 12
Ποιες είναι οι τελευταίες αξιολογήσεις του ΥΠΟΙΚγια το β' τρίμηνο του έτους
ΕΒΕΠ-ΠΣΕΠΕ
στο φετινό α' εξάμηνο συγκριτικά με το αντίστοιχο
Περσινό, κάτι Που θα λεπουργήσει αντισταθμιστικά
στην Πορεία του ΑΕΠ Στο φετινό α' εξάμηνο έχει
καταγραφεί έλλειμμα 8,8 δισ. ευρ έναντι 11 δισ.
ευρ Πέρυσι. Η ιδιωτική κατανάλωση έχει υποχω
ρήσει αισθητά όπως προκύπτει και από τη μέχρι
Προσπαθούν να αποκρυπογραφήσουντην Πορεία συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Οι τρα Πορεία του δείκτη Πωλήσεων στο λιανικό εμ
Πολήσεις του α' εξαμήνου υποχωρούν Πλέον με πόριο, αλλά η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να καταγράψει
Πολύμεγάλη αύξηση στην κατανάλωση του Δημοσίου
κατά 22 δισ. ευρ συνολικά. Από την άλλη, το έλλειμμα λόγω και των αλλεπάλληλων μέτρων στήριξης που
υλοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη περίοδο. σελ. 3
Λιγότερη γραφειοκρατία
για τον εφοδιασμό πλοίων
ΑΕΠ στο διάστημα ΑπριλίουΙουνίου θα είναι διψήφια
και ανάλογη, αν όχι μεγαλύτερη, aπό αυτή που κα
τριμηνιαίο ΑΕΠ της χρας αναμένεται να ανακοινόσει τέγραψαν ήδη οι στατιστικές υηρεσίες των άλλων
η ΕΛΣΤΑΤ στις αρχές Σεπτεμβρίου, λίγα 24ωρα πριν χωρν του ευρωπαϊκού Νότου. Οι αθροιστικές Πω
από την Προγραμματισμένη ομιλία του πρωθυπουρ λήσεις όλων των επιχειρήσεων ης χρας υποχ
ρησαν κατά 20 δισ. ευρ στο β τρίμηνο του 2020
Τημεγαλύτερη Ποσοστιαία μεταβολή Που έχει κα
ταγραφεί τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια στο
Επανέρχονται για μία ακόμη φορά το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (EΒΕΠ)
και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστν
Πλοίων (ΠΣΕΠΕ) στο αίτημά τους να δοθεί η
δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις εφοδιασμού Πλοίων να εφοδιάζουν τα Πλοία σε
Πραγματικό χρόνο, χωρίς τς γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις των 60 ωρν Που Προβλέπει
σχετική εγκύκλιος. σελ . 10
γού στη Θεσσαλονίκm. Εν στο οικονομικό επιτελείο
βασικν επιμέρους δεικτόν Που επηρεάζουν το
ΑΕΠ -Πωλήσεις επιχειρήσεων στο εσωτερικό, εισα γωγές, εξαιγωγές, κατανάλωση δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα , όλα συγκλίνουν στο ότι η συρρίκνοση του
ρυθμό 15% σε σχέση με τις αντίστοιχες Περσινές ή
στο εμπορικό ισοζύγιο έχει συρρικνωθεί κατά 20%
Μειωμένα 90% φέτος
τα έσοδα της κρουαζιέρας
ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ
Φόβοι για νέο κύκλο
αβεβαιότητας
στην αγορά
Κοντά στα 100 εκατ . θα περιοριστούν τα έσοδα
από την κρουαζέρα για τη χρα μας το 2020
αντί του ενός δισ, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της
Ένωσης Εφοπλιστν Κρουαζερόπλοιων και
Φορέων Ναυτλίας (ΕΕΚΦΝ) Θεόδωρο Κόντε, ο
οΠοίος εκτιμά παράλληλα ότι η αγορά θα χρειαστεί τουλάχιστον τρία χρόνια για να
επανακάμψει σε προ κορονοίού επίπεδα. σελ . 10
Την ρα Που η κυβέρνηση
επεξεργάζεται νέα στοχευμένα μέτρα για την ανάσχεση
της Πανδημίας Που καταγράφει έξαρση στη χρα , ο
επικειρηματικός κόσμος αγωνια για τις οικονομικές
επιπτσεις των νέων Παρεμβάσεων, εν παράλληλα
διατυπνει αιτήματα ενίσχυσης, Ο ξενοδοχειακός κλάδος
δοκιμάζεται έντονα από την
κρίση, εν ισχυρή είναι και η
δοκιμασία της εστίασης.
σελ. 5, 6, 7
Τι προβλέπει το deal
για τη Μαλαματίνα
- Σε ισχύ
τοπικό ψαλίδισμα
του ωραρίου στην εστίαση
Κούρεμα άνω του 70% στα χρέη Προς τις τρά Πεζες και συνολικό τίμημα Που θα ξεπεράσει τα
15 εκατ. ευρ Προβλέπει το τελικό deal για την
εξαγορά της Μαλαματίνας, Που αναμένεται να
ολοκληρωθεί άμεσα. σελ. 12
Ζητούνται γενναία μέτρα
για να μην βάλει <λου κέτον ο κλάδος
Προβληματισμός στον τουρισμό από τις ακυρσεις
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ
ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗ
Έρχονται και νέα μέτρα κατά της μετάδοσης του Covid-19
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ>
ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
1 δισ. επιπλέον
Προκαλεί η Τουρκία
με τρίτο Πλωτό γεωτρύπανο
στιν κυπριακή ΑΟΖ
οκλάδος
του μαρμάρου ρευστότητα
λόγω Covid-19
Βασίλης Κορκίδης
από ΕAΤ
Πρόεδρος του ΕΒΕΠ
Όσο ο χρυσός
λάμπε, τόσο
n οικονομία
σκοτενιάζει
Πτση Πωλήσεων
Κύριος στόχος οι μμ
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγ
κης βρίσκεται ο κλάδος του μαρ
μάρου, βλέποντας τις Πωλήσεις
και τις εξαγωγές των Προϊόντων
του να ακολουθούν πτωτική ΠΟ
ρεία από την αρχή της Πανδη
μίας μέχρι σήμερα, λαμβάνον
τας υπόψητα τεράστια προβλή
ματα Που έχει δημιουργήσει
στην Παγκόσμια εφοδιαστική
αλυσίδα ο κορονοϊός. σελ. 11
Με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα
ενεργοποηθεί το επόμενο διάστημα η επέκταση
δεύτερη φάση- του εγγυοδοτικού δανειοδοτικού
Προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής ΤράΠεζας (ΕAΤ) και των συνεργαζόμενων τραπεζν .
Σύμφωναμε Πληροφορίες , από το επιπλέον 1 δισ.
ευρ Που θα διαθέσει η ΕAΤ ως εγγύηση για τη χο
ρήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, τα 700 έως
800 εκατ. ευρ θα διατεθούν για τα ααρτοφυλάκιαν
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λόγο αυξημένης
ζήτησης από ανάλογες εταιρείες . σελ. 2
Χρήστος Α. Ιωάννου και
Γιργος Ναθαναήλ
Διευθυντής και σύμβουλος, αντίστοιχα, Τομέα
Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ
4η Βιομηχανική Επανάσταση
και κορονοίός
-Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. για ΝΑΜεσόγειο
Μέτωπο κατά του Μπάιντεν άνοιξε η Άγκυρα σελ . 14, 15
ΓΑΧΑ 637,12 043%) D0W JONES 27:87314 -021% ) V TSE 100 612744 (061% ) ΔDAX 30 12.920,66 (0,15%) CAC 40 4971,94 (018%) Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1.984,137 Δ .
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 45,32 V ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1871

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • ΕΛ.ΑΣ.: Δεν καταργούνται οι Ομάδες Προστασίας στα Πανεπιστήμια
  Τα δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε ιστοσελίδες για κατάργηση των Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τονίζει σε ανακοίνωσή του το αρχηγείο της ΕΛΑΣ. Η ΕΛΑΣ αναφέρει τα…ΕΛ.ΑΣ.: Δεν καταργούνται οι Ομάδες Προστασίας στα Πανεπιστήμια - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Καμερούν: Πάνω από 14 νεκροί από κατολίσθηση στη Γιαουντέ
  Νεκροί τουλάχιστον 14 άνθρωποι στο Καμερούν, μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια κηδείας σε δημοφιλή συνοικία της Γιαουντέ, πρωτεύουσας του Καμερούν, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Τέσσερα…Καμερούν: Πάνω από 14 νεκροί από κατολίσθηση στη Γιαουντέ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ουκρανία: Κόντρα δημάρχου Κιέβου – Ζελένσκι με φόντο τις διακοπές ρεύματος
  Απάντησε σήμερα στην κριτική που του άσκησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο δήμαρχος του Κιέβου, πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας Βιτάλι Κλίτσκο, σχετικά με τα μέτρα βοήθειας προς τους κατοίκους…Ουκρανία: Κόντρα δημάρχου Κιέβου – Ζελένσκι με φόντο τις διακοπές ρεύματος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ματσάρα και «ζωντανή» η Γερμανία
  Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που επιβεβαίωσε τις προσδοκίες, Ισπανία και Γερμανία έμειναν στο 1-1, με την ισοπαλία να αφήνει ”γλυκιά” γεύση στα ”πάντσερ”, μιας και κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι…Ματσάρα και «ζωντανή» η Γερμανία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Λετονία: 25 Ουκρανοί στρατιώτες νοσηλεύονται μετά από σύγκρουση λεωφορείου
  Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 25 Ουκρανοί στρατιώτες και ένας Εσθονός στρατιώτης, μετά τη σύγκρουση του λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν με ένα φορτηγό στη Λετονία. Όπως μετέδωσε σήμερα το εσθονικό κρατικό τηλεοπτικό…Λετονία: 25 Ουκρανοί στρατιώτες νοσηλεύονται μετά από σύγκρουση λεωφορείου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ