Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

29oC, 21:00

25oC - Υγρασία 70%-91% - Άνεμοι: ΝΑ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:55 - Δύση ηλίου: 20:31

€0.80

ÏäéêÜ ðôçíÜ

Η αυγουστιάτικη πίεση στους κερκυραϊκούς δρόμους αναδεικνύει τόσο τις κατασκευαστικές τους αρετές όσο και της
οδηγικές δεξιότητες ημών των ιδίων. Η κατάσταση θα είχε γούστο αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνη. Ενδιαφέρον έχουν
εκείνοι οι οδηγοί, που δεν χρησιμοποιούν σχεδόν ποτέ το φλας, ενδεχομένως πιστεύοντας ότι έτσι κάνουν οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος. Αναλόγως γίνονται εντυπωσιακά διασκεδαστικοί, οι οδηγοί που κάνουν μια και δυο και τρεις φορές τον γύρο της πλατείας με Τερλέγκα στη διαπασών. Τόσο που ο καλόπιστος αναρρωτιέται αν επιζεί εντέλει ο οδηγός και οι επιβάτες του τροχήλατου, νυχτερινού κέντρου. 3»

Τρίτη 18 Αυγούστου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5177

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟ

Ìáõñßæåé
ôçí øõ÷Þ
ï êáìÝíïò
Åñçìßôçò
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΣΩΜΑ). Τα όσα έχουν, κατά
καιρούς και τώρα, ειπωθεί σχετικά με τις φωτιές στη Βορειοανατολική Κέρκυρα, στέλνουν ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής στην Κέρκυρα.

Ìïõóéêïß ôïõ äñüìïõ óôï óôü÷áóôñï

¸ñåõíá óôçí ïëüìáõñç ñÜ÷ç

«Δεν κάνουμε ηχορύπανση, παίζουμε μουσική» λένε οι μουσικοί του δρόμου της Κέρκυρας. Παρόλο που
ολοένα εμφανίζονται νέα μουσικά σχήματα στο δρόμο, οι σχέσεις μεταξύ επιχειρηματιών της παλιάς πόλης, Δήμου και μουσικών έχουν αρχίσει να κλονίζονται. ΔΑΝΑΗ ΡΙΖΟΥΔΗ • ΣΕΛΙΔΑ 10

Σελίδα 5»

Åäþ ãéá äéáêïðÝò
ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò 3»

H åëëçíéêÞ
áñéóôåñÜ
ïöåßëåé íá åßíáé
ðáôñéùôéêÞ
Ο

ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ • ΣΕΛΙΔΑ 6

Ç ãåùãñáößá ôùí êñïõóìÜôùí
ôïõ ôåëåõôáßïõ 24þñïõ (17/8)
4»

ÐáíÝîõðíï, åñãáôéêü ðáéäß,
ðïõ áãñéåýåé óôïõò áãþíåò!



Τελευταία νέα από την εφημερίδα