Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αγνας3
ΤΡΙΤΗ 18ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Σε ισχύ τα
νωνας
Καθημερινή Μαχητική Εφημερίδα
νέα μέτρα
για τον
της Κρήτης
enai:neMagonaskiis.gr WEB WwMagonsirits.gr Τη. 2321074544 F% 2715 050ΟΕρ. φωλου Τοα074 +198)
κορωνοιό
Διαμάχες στην κυβέρνηση για το χάος στην υγεία
σελ812
Τρία χρόνια
χωρίς δικαστήριο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Δεύθυνση της dASS ΕΝΙΚΗ ΚΛΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑ
ΚΗ Α.Ε ανακονντι την
έναρξη τακτικής συνεργα oίoς της με τον κ. ΔΗΜΤΡΙΟ ΗΛΟΠΟΥΛΟ MD, PhD), έναν
εκ των κορυpoioν Ελλήνων Καρδιοχειρουρν
Εναι Αναπληρετής Καθηγητής της τρυκής Σχολής του Πα-.
νaπιστημίου Αθηνν στην δρα της Καρδιοχερουργικής εν
είναι από το 2018 και αinikal Assocate Professor of Surger,.
στο Department of Cartothonc and ascular Surgery, Με
Goven Medical School, Universiy of Teas στο Houston
Teas των ΗΠΑ.
Ο κ. λιάπουλος δια0έτει πλούοιο κλνικό, ερευνητικό αι
συγγραφιό έργο στην Ελάδα και το εξωτερu .
Στο στορικό του καταγράγονται χιλιάδες καρδιοχειρουργκές επεμβάσες στα ΣΤεφανιαία αγγεία (By pass Kαρδιακές
βαλβδε, Ανευρόσματα κτι δαχωριομούς της Αορτής κα
Θaς και Επανεχειρήσες καρδς.
Ηπαρουσία τυ Καθηγητή κ.Δ.Ηλιόπουλου στα Χανά σηματοδοτείμα αόμη σηματκή προσπάθεκα αναβάθμισης το
παρεόμενον ατpικν υπηρεσν μας συ χόρο της είας
στην Κρήτη,
M.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76-78, ΧΑΝΙΑ ΤΙΚ 73136
ΤΗΛ : 28210-70800
FAX :26210-9114
EMai infooasthospitalgr
www.iasishoptal.gr
σελ.3,716
Κραυγή απόγνωσης για τη ματαίωση των πανηγυριν
ΑΝΕΚΔΙΜES5
Ραγδαία αύξηση
των κρουσμάτων
στην Κρήτη
14/08 έως 20/08
ΧΑΝIΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Στηρίζει τους
κρητικούς
γυναικείους
|3,69ε
χοιΡΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΛ
λομού αλλανδίας τα καλό
συνεταιρισμούς
η ΔΕΠΑΝΑΛ
|3,68e
σελ.12
Κρανίου τόπος
το ορεινό
FI μπύρα
καυτί 330ml
οεt 4+2 δρο
Σελινο
nΝ 210417400- x 20210 2750

Τελευταία νέα από την εφημερίδα