Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρα Σταυρβον Ι. Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)- Αp φύλλου 6830-12.167
0,50 8
Με έντεκα μετάλλια
επέστρεψαν οι αθλητές
του δραμινού
Συλλόγου ΑμεΑ
.Οι Αγωνιστές
από το Πανελλή νιο Στίβου
Η Αγιά Σοφιά,
οι άλλοι
και εμείς
Εεκίνησαν οι εγγραφές
στο πρόγραμμα
Εξαιρετική εμφάνιση
των Δελφινιν
του Κολυμβητικού
Ομίλου Δράμας
στα Πανελλήνια
Πρωταθλήματα
Κοινωνικν
Φροντιστηρίων
του Δ. Δράμας
Του Σεβοσμωτάτου Μητροπο Μτου
Δράμας κ Παύλου
Έως Τις 28 Αυγούστου οι αιτήσεις ! Επιστολήτου Προέδρου του ΕBE Δράμας στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
Να εξαιρεθεί η Δράμα από τον περιορισμό
του ωραρίου ή να δοθούν επιπρόσθετα
μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης
των ενδιαφερομένων στα Α.. για
τις θέσεις Συνοριακν φυλάκων
- 100 οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για τη Δράμα| έχρι τις 28/8/2020 ,
στις 15:00 , έχουν
προθεσμία να κα
ταθέσουν Τς ατήσεις
τους στα αστυναμικά τμή
ματα της περιοής τους οι
ενδιαφερόμενο για τις
προκηρύξεις των θέσεων
συνορακν φυλάκων ,
όπου μπορούν να πάρουν
πληροφορίες άπως και
στην ιστοσελίδα της αστυνομίας . Να υπεθυμί
σουμε πως α θέσες ποu
έχουν προκηριχθεί για τη
Δράμα είνα 100 στον
αρθμό.
οι δύο &αγωνισμούς
για την πρόσληψη συνολικά 746 συνορακν φυλάκων , ορισμένου χρόνου,
για τα νησά και την ενδο
χρα , προκηρύχθηκαν
από το αρχηγείο της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στις
αρχές του τpέχοντος
μήνα .
Οι διαγωνσμοί αφορούν
στην πρόσληψη 266 συνοριακν φυλά κων ορισμνουχρόνου που θα κατανεμηθούν στα νησιά ( 98 στη Σάμο , 62 στη Χο , φυλάσσεται αποκλειστικά για τους
45 στην Κω, 3 στη Λέρο , 10 στη Συμη , υποψή φους Έλληνεςίδες πολίτες, που
μία στην Κάλυμνο και 6 στη Μεγίστη) και ανήκουν στη μουσουλμανaκή μεονότητα
480 που θα κατανεμηθούν στις περpe . της Θράκης.
ρειες Αrτικής Κορινdας , Δράμας και
Ξάνθης.
Από ηις προκηρυσσόμενες θέσεις στην σμένου χρόνου ανά Περφερεκακή ΕνόΠεριφέρεα Ανατολικής Μακεδονίας και τητα καθορίται ως εξής
- Για άλλη μια φορά αίτημα εξαίρεσης για την διέλευση φορτηγν από την δίοδο Εξοχής
"πιστολή στπον Υφυπουργό Πολιτ κής Προστασίας & δαχείρισης
-κρίσεων κ . Νικόλαο Χαρδαλιά
απέστελε ο Πράδρος του ΕΒΕ Δράμας,
κ Στέφανος Γεωργιάδης, στην οποία κα ταθέτει αίτημα εξαίρεσης της ΠΕ Δράμας από το νέο μέτρο-μείωσης του
ωραρίου λεπουργίας των καταστημάτων
υyeονομικού ενδιαφέροντος-απολογημένα και σύμφωνα πάντα με τα επ .
σημα επδημολογιά δεδαμένα της
περοχής και την μοθοδολογία που τα
Υπουργείο επέλεξε για την υπόλοτη Ελ
λάδα Η κίνηση του Επμελητηρίου
Δράμας προήλθε μετά από Τις έντονες αντιδρόσεις των επιχίρή σεων μελν του ΕΒE Δράμας ,
σετικά με τα νέα μέτρα που αφο ρούν την μείωση του ωραρίου λε
τουργίας των καταστημάτων
υγεονομικού ενδιαφέροντος
Ταυτόχρονα κατατίθεται για
ακόμη μια φορά το αίτημα εξαίρε
σης για την διάλευση φορτηγν(
πρτων υλν & προντων) ουγ
κεκριμένων ετιχειρήσεων μελν
του Επιμελητηρίου Δράμας από την δίοδο Εξοχής συ τας ταυτόχρονα και την εύλογη απορία μας όι τα
νορα Βουλγαρίας .
Ακολουθεί η επιστολή, η oποία κοινατουήθηκε στο Γρα δεν αφορά την ΠΕ Δράμας, αλλά την εκόνα στην Περ φείο του Πρωθυπουργού, στον Υπουργό Qικονομικν φέρεα ΑM-Θ, η οποία προκύπτει όμως από κάποιες
κύριο Χρήστο Στακούρα, στον Υπουργό Εργασίας-Kο- άλλες περοχές.
νωνικν Υπαθέσεων κύριο Ιωάννη Βρούτση, στον
Υπουργό Ανάπτυξης & Ετενδύσεων κύρο Αδωνη Γεωp - ακολουθεί την δια μεθοδολογία για όλες Τις περιοχές
γάδη και στην Κεντροή Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος . διότι αλλού αναφέρεστε σε Περpέρεες συνολικά, ολού
-Αξότιμε κύριε Υπουργ ,
σύμφωνα με την ανακονωση της 10ης Αυγούστου 2020
ότε -Μe βάση τα στοςeεία και το επιδημολογικό φορτίο χαμηλό αριθμό κρουσμάτων στο συνολεκό πληθυσμό,
αποφασίστηκε, από τις 11 μέχρι Τς 23/8 η απαγόρευση συμπερελήφθη στα νέα μέτρα, την στιγμή mοu για περο
λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφe - χές όπως στην Θεσσαλία (ΠΕ Λάρισας, Δήμος Βόλου) ή
ροντος από τις 1200 τα μεσάνυκτα μέχρι Τις 7.00 το πρωί την Κεντροή Μακεδονία (ΠΕ Χαλκδής , ΠΕ Θεσσολονί
στις εξής περιοχές
- Τις Περιφέρεες Κρήτης , Ανατολικής Μοκεδονίας και συγκεχρμένες Περοφερειακές Ενότητες ή Δήμους .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΤMΟΜΙΚκΗ ΔΙΕΥΟΤΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚEΔoΜΙΑΣ & ΟΡΑΚΗΙ
ΔΙΕΥΒΥΜΕΗ ΑΣΤΤΝΟΜ ΙAΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Τους Δήμους Μυκόνου, Πάροu , Σαντορης,
Βόλου , Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου,
Σεβόμενα πρωτίστως την Δημόσια Υγεία ολλά και
την κοινή λογικ , μετά από έντονες διαμαρτυρίες
μελν μας επιχειρήσεων καταστημάτων υγειονομ
κού ενδιαφέροντος , σας emσημαίνουμε εκφράζονΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ Π.Τ.
epάκης , ήτοι στς Περιφερειοκές Ενότη
τες Δράμας και Ξάνθης, ποσοστό 5% επ
στοεία και το επιδημολογικό φορτίο που αναφέρεστε,
Ταυτόχρονα η απόφαση ια τα μέτρα προφανς δεν
Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη ο
αρθμός των Συνοριακν Φυλάκων Ορ
σε Περιφερeιακές Ενότητες και ολλού σε Δήμους
Δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο η ΠΕ Δράμας με
. nΕ Αατολικής Απ κής: Εκατό (100 0έσες.
. ΠE. Νoiou Τομέα
Αθηνν Ογδόντα ( 80)
θέσεις.
. ΠΕ. Κορωθίας: Εκατό
κης , Δήμος Κατερίνης) επλέξατε να εφαρμοστούν σε
. ΠΕ Δράμας: Εκαπό
(100) θέσες
. ΠΕ Ξάνθης: Εκατό
- Τις Περpερειακές Ενοτητες Θεσσολοίκης, Χολι δικής, Λάρσας και Κέρυ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΒARCΘΠ
PERSONAL PROTECΤIVE EQUIΡΜΕΝΤ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση-Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Πρόγραμμα
D5nbσων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ -1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτηn - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
C 2521031290 | 6936 609382
107 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα