Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 14.08.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7417
28 χρόνια
υποβολή αιτήσεων αναμόρφωσης
Παράταση για τους δασικούς χάρτες ζητά η ΠΟΜΙΔΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ακύρωσή της Λόγω της πανδημίας.
Ακύρωση ΔΕ0:
μwάνο Αναζητούν εναλλακτικά σενάρια για τις εκθέσεις
Εναλλακτικά σενήρια και Προτάσεις μετά την απόφαση ακύρωσης
της 85ης ΔΕΘ αναζητούν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφερεια κή
Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και η διοίκηση της ΔΕΘ μετά
την ακύρωσή της λόγω της πανδημίας.
Συγκεφιμένα , όπως, γγωστοποίησε ο
δήμος , η επόμενη μέρα αποτέλεσε ο
αντικείμενο πλεδιάσκεμης
οργανθηκε, σήμερα το μεσημέρι, με
Πρωτοβουλία του δημάρχου θεσσα
λονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα και τη
συμμετοχή του Προέδρου της Περιφερ
εaκής Ενοσης Δήμον (ΔΕΘ) Κέντρκή
Μακδονίας, δημάρχου Πυλαίας -ΧορΤάτη Ιγνάτιου Κατεζδη, καθός και τυ
Προέδρου Της ΔΕΘHelexpo Τάσου
Αίτηση από την τράπεζα Πειραις για
ένταξη στο πρόγραμμα "Η ρακλής"
Κατατέθηκε την Δευτέρα (10/08 ) στο υπουρ - Τράπεζας Πειραις με την κωδική ονομασία
γείο Οικονομικν, αίτηση από την Τράπεζα
Πειραις για ένταξη στο Πρόγραμμα παροχής δισ. ευρ , Προκειμένου να δοθεί η εγγύηση
εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου σε ΤΠAΟΠοιήσεις Πιστωτικν ιδρυμάτων , συνολικής λογιστικής αξίας 1,9
του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον
Ν.4649/2019 , στις ομολογίες υψηλής εξοφλΤελ.
κού χρου του
1ουσίας
Τετάρτη,
30 Σεπτεμβρίου
Πρόσκληση ακοιτάσματος Δημοσίου Α.Ε. Σεπτεμβρίου 2020 και ρα
Εκδήλωσης φυσικού αερίου αποφάσισε:
Ενδιαφέροντος <Νότια Καβάλαν
για την ανάθεση ως χρου αποθ- ( α ) να Παρασύμβασης Παρ- ήκευσης φυσιαχρησης της κού αερίου της ομηνία Υποβο-γρα πτές αιτήχρήσης,
Πτυξης και εκμετάλλευσης τυ
υπόγειου φυσι- Ιδιωτικής Περ-λής
2020 και ρα Ελλάδος 14:00.
Ελλάδος 14:00.
τείνει την Ημερ-(β) να δέχεται
Γνωστά
αλλαντικά
ανακαλούνται
ανά - 22ης Ιουνίου λής
2020, Το αμείο ορίσει νέα Ημε-διευκρινίσεων
Αξιοποίησης ρομηνία Υποβο- μέχρι και την
παροχής
ΤΑΙΠΕΔ
την Πέμπτη
Created by Universal Document Converter