Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μειωμένη προκαταβολή φόρου: B.83 οι επιχειρήσεις δικαιούχοι ως τις 10 Αυγούστου
>>> ΤΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5788 Παρασκευή 1408.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης:
Ζημιά 50 εκατ.
από το stop
αναμόρφωσης δασικν χαρτν
> Τελ
Έχχρε μεί υποβολή περίτου 790.000 δηλσεων
>>> Τελ .
Παράταση 5 ημερν για τους δασικούς
χάρτες
Τελεινει ο χρόνος για τις δηλσεις-Πρόστιμα
ατό 100 έως 500 ευρ για τους εκτρόθεσμους
στη ΔΕΘ
Οριακές μεταβολές
Κοντά στα 50 εκατ. θα είναι
το πλήγμα και οι απλειες
για τη Θεσσαλονίκη από την
eκύρωση της ΔΕΟ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης
Κωνσταντίνο Ζέρβα . Ο κ
Ζέρβας , μιλντας
Πρτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ,
ανέφερε ότι η αναβολή της
ΔΕΘ ήταν κάτι που σόκαρε ,
συμφνησε ωστόσο πως δεν
θα μπορούσαμε να το είχαμε
αποφύγει , γιατί η υγεία των
πολιτν είναι πάνω από όλα.
ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης μβησε για αντίβα
ρο, για εναλλακτικά σενάρια, για plan Ακαι για plan B.
Θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα διεθνές μεγάλο φόρ- Κοροναίος :
ουμ, είπε χαρακτηριστικά ,
και γι' αυτό είμαστε σε
επαφή και σε συνεργασία με
όλους τους αομόδιους φορείς.
Πιση 74,3% στην αερπορική κίνηση
ετταμήνου λόγο ης πανδημίας
ΕΛΛΗΝΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΚ Δεν μπορούμε να ακυρνουμε διαρκς τα πάντα και να
ζούμε μόνο με περιορίσμούς , τόνισε ο κ. Ζέρβας,
χρειάζεται και διέξοδος σε
όλα αυτά για να μπορούν
uαι οι πολίτες να αντέξουν
και οικονομικά , αλλά και σε
επίτεδο Ψυχολογίας.
Εννέα εκατομμύρια επιβάτες
διακινήθημαν σε όλα τα σεροδρόμια της Ελλάδας το επτάμηνο
του 2020, σύμφωνα με τα στατι στικά στοιχεία της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας , παρουσιάζοντας πτση 74,3% σε σχέση αεροδρόμια της χρας 2.722.854
με το αντίστοιχο διάστημα του
2019 όπου είχαν διαχινηθεί 34,7
εκατομμύρια επιβάτες
που έχει επιφέρει η πανδημία
του Covid-19.
Για τον Ιούλιο του 2020, σύμφω
να με τα στοιχεία της ΥΠΑ
προκύπτει ότι διακινήθηκαν στα
Εκδόθηκαν συνολικά 1.339 οικοδομικές άδειες, που
αντιστοιχούν σε 279,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
1.219,2 χιλιάδες m3 όγκου.
Σε ό,τι αφορά τα περιοριστικά μέτρα για καταστήματα
όπως νυχτερινά uέντρα
διασκέδασης,
εκδηλσεις , συναυλίες κλπ,
x. Ζέρβας εξέφρασε
επιφυλάξεις, τονίζοντας πως
οι περισσάτερες εκδηλσεις
αυτού του χαρακτήρα γίνονται αργά το απόγευμα και
πως απαιτούνται πιο έξυπνα
μέτρα.
επιβάτες , χαταγράφοντας μείω
ση 72,6ο σε σχέση με το 2019
οπότε είχαν διακινηθεί 9.930.332
επιβάτες .
μπαράκια,
Επίσης, σε ότι αφορά ις πήσεις
στα αεροδρόμια της χρας πραγ
ματοποιήθηκαν 115.402 , από τις
οποίες 67.340 ήταν εσωτερικού πτση 56,5% σε σχέση με το
και 43.062 εξωτερικού , παοου
σιάζοντας πτση 60,3 % , σε
σχέση με το αντίστουχο διάστημα
του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 290.859 πτήσεις.
Ο συνολικός αριθμός των πτή.
σεων ανήλθε στις 33.255 με
Το μέγεθος της Συνολικής είσες οικοδομικές άδειες ,
αντίστοιχο διάστημα του 2019
όπου είχαν πραγματοποιηθεί Οικοδομικής Δραστηριότ- ανήλθε σε 1.339 οικοδομι76.370 πτήσεις.
ητας (Ιδιωτικής -Δημό- κές άδειες ,
σιας ) , κατά τον μήνα Μάιο
2020,
Σε ότι αφορά τις αφίξεις επβατν
1.126.429 καταγράφοντας μείω
ση 72,5% σε σχέση με το 2019
οπότε είχαν αφιχθεί 4.096.657
επιβάτες .
σύνολο της
εξωτερικού
Χρας με βάση τις εκδο Ραγδαία πτση της επιβατικής
κίνησης
Τα στατιστικά στοιχεία από όλα
τα αεροδρόμια συνεχίζουν να
καταγράφουν
πτση της επιβατικής χίνησης
ραγδαία
Created by Universal Document Converter