Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Αργολική Ανάπτυξη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
για να έχεις άποψη
αρνολΙκη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΨΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ
αναπτυEη
ΤΙΜΗ 1,00 ΕΥΡΩ
Κωδ. 1445
ΙΚΤΕΟ
ΤΑPANΤΙΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Παρέμβαση στην
διαβούλευση
Delivery
της PΑΕ
ΣΕΛΙΔΑ 4
30 ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ -Ν. KΙΟΥ
ΑΡΓΟΣ, 21 200
Τ. 2751 101111 F. 2751 100308
email. [email protected]
www.ikteoargos.gr
ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΣ
Νέο πρόβλημα για την διαχείρι ση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Παράσταση
στο Αρχαίο
Θέατρο
Ζητείται λύση για
το περιβάλλον
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Αύξηση του
Βιολογικού
Στη Δήμαινα
Σόκ προκάλεσε η ανα- τον φάκελο του έρκοίνωση της Περιφέ- γου "Ολο κληρωμένη
ρειας Πελοποννήσου διαχείριση απορριμμάπου έκανε γνωστό ότι των Πελοποννήσου με
ο υφυπουργός Ανά-ΣΔΙΤ, Προκειμένου να
πτυξης και Επενδύσε- κερδίσει χρόνο και να
ων Γιάννης Τσακίρης , τον επανακαταθέσει
με σχετικό έγγραφό αιτιολογημένη έκθεση
του, στην Γενική Διεύ-Που θα απαντά στα
θυνση Περιφερειακής ερωτήματα της Ευκαι Αστικής Πολιτι-ρωπαϊκής Ένωσης με
κής της Ευρωπαϊκής πειστικό τρόπο. Στην
Επιτροπής απέσυρε ανακοίνωση. .
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Για το ΠΑΣΟΚ
του μέλλοντος
σελίδες 5
Στο επαγρύπνιση η Αργολίδι μετά τα
χρούσματα κορονοϊού
ΣΕΛΙΔΑ 23
Στο Πόδι βρί- Επίδαυρο .Εκεί- λος Ταχτσίδης,
σκεται η Αργο-νο Που αναστά-ανακοίνωσε Πως
λίδα μετά από τωσε όμως την είναι θετικός
τα κρούσματα Αργολίδα ήταν η
κοροναιού Που εμφάνιση κρου- και καλεί όσους
καταγράφηκα σμάτων στον έχουν έρθει σε
και είχαν σαν Πανναυπλιακό. επαφή μαζί του
επίκεντρο αρχι- ο Πρόεδρος να εξεταστούν
κά τον Πόρο και του Πανναυπλι-για τον ιό
στη συνέχεια την ακού, Ευάγγεστον Cοvid-19
Νέα γενιά
Πρωαθλητν
ΣΕΛΙΔΑ 27
σελίδες 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα