Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 13.08.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7417
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Προκήρυξη για 1.209 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Υπ. Υγείας
ΑΣΕΠ:
Βορείου Ελλάδος
Έξαρση της πανδημίας
Οι Πληγές της πανδημίας
Διαδικτυακά θα
διεξαχθεί η
Διεθνής Τουριστική Έκθεση
TB Asia 2020
anοδηγούν σε νέα έξοδο στις αγορές
Μεγαλνουν τα ελλείμματα για την ελληνική οικονομία από τα
Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα και την διάψευση των Προσδοκιν
για τα τουριστικά έσοδα. Εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης επιχει
ρήσεων και απασχόλησης υπό δυσμενές περιβάλλον .
Νέες πληγές στην οικονομία απελα να ανοίξι η έαρση της Παν
δημίας Προκαλντας έπονη
ατησυχια στο οικονομικό επιτε
λάο της κυβέρνησης για κύμα
nαρενεργεν σε όλο το φάσμα
του Παραγωγικού ιστού Που θα
βαθύνα την ύφεση, θα επάνα
τους δημοσονομικούς κραδα gιούς και θα απαιτήσε τη λήψη
Πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη
κλάδων και εργαζομένων.
Αντέχουν οι ελληνικές εξαγωγές
παρά τον κοροναϊό-Ανοδος τον Ιούνιο
Αξιοσημείωτες αντοχές Παρά Τις αντίξοες Ιούνιο 2020 εξαιρντας τα πετρελαιοειδή.
συνθήκες Που επικρατούν στην Παγκόσμια Συγκεκριμένα , η αύξηση διαμορφθηκε σε
οικονομία , επιδεικνύουν οι ελληνικές εξαγω - 125,7 εκα. ευρ , δηλαδή 6,5 , με αποτέγές , οι οποίες εξακολουθούν να ταλανίζονται λεσμα οι εξαγωγές να ανέλθουν στο Ποσό
από Τις εππτσεις της Πανδημίας στο διεθνές εμπόριο.Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ, ανοδική Ιούνιο 2019.
ήταν η Πορεία των ελληνικν εξαγωγν τον
Νοτοπούλου:
των 2 δισ. ευρ έναντι 1.9 δισ. ευρ τον
Μεγάλο πλήγμα
για τη Θεσσα.
λονίκη η ακύρωση
της ΔΕΘ
Τη βαθιά της κές καταστροΦ
οδύνη και τα ές
θ ερμά λούθησαν την ελληνική δημό-λόγω κλιματικής ανθρπινες
συλλυπητήρια Κυριακή και Δευ
της εκφράζει η τέρα 9 και 10
των μηχανισμν ανίζονται ανάλο-τερο
Που διαθέτει η
δυνατό
γα φαινόμενα, αποτύ πωμα στις
ακοδιοίκηση αλλαγής
βάλλουν
ζωές, Τις δημότην σιες υποδομές
και Τις περιου>>
εΠΙστε
ΓΣΕΒΕΕ για την Αυγούστου αμβλύνονται, δημιουργία μόνιμων μηχανισμν σίες
Που θα εργάζονστε
Φοροελαφρύνσεις
στο μέτρο Πάντα
του δυνατού, οι
απλεια οκτ
2020.Η ΓΣΕΒΕΕ
Τι σχεδιάζει το
"οικονομικό επιτελείο
συνανθρπων επισημαίνει την
μας στην Εύβοια ανάγκη έγκαιρης κοινωνικές επΙ
μετά τα α κραία
καιρικά φαινόμε- Τικής ενεργο- συχνότητα με στροφές
να και τις φυσ- Ποίησης όλων την οποία εμφ- έχουν τομικρόΤαι
και αποτελεσμα-πτσεις.
Η φυσικές κατανα
Created by Universal Document Converter