Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 13.08.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ο μονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6597
Παππας-Νοτοπούλου:
Ταειστικό χτίπημα από κυβέρνηση σε επαγγελματίες τουρισμό
Οι πληγές της πανδημίας
Οδηγούν σε νέα έξοδο στις αγορές
Μεγαλνουν τα ελλείμματα για την ελληνική οικο- Προκήρυξη ΑΣΕΠ για
νομία από τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα και την | 1.209 μόνιμες θέσεις
σε φορείς του Υπ.
διάψευση των προσδοκιν για τα τουριστικά έσοδα.
Εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και
απασχόλησης υπό δυσμενές περιβάλλον.
Υγείας
Όπως ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ,
εκδόθημε η 6Κ2020 Προκήρυξη (ΦΕΚ 28/6.8.2020/τ.
ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση 1.209 θέσεων τακτικού
Νέες πληγές στην οικονομία απειλεί να ανοίξει η έξα- προσωπικού Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης σε φορείς του
Υπουργείου Υγείας
ρση της πανδημίας προκαλντας έντονη ανησυχία στο
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για χύμα παρε
νεργειν σε όλο το φάσμα του παραγωγικού ιστού που
θα βαθύνει την ύφεση, θα εντείνει τους δημοσιονομικούς χραδασμούς και θα απαιτήσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη κλάδων και εργαζομένων.
Επανεκκινεί
τις κρουαζιέρες
ο όμιλος Costa
Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει
καταχωριστεί στην ιστοσελίδα
του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρε
άν από το Εθνικό Τυπογραφείο
(Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και
από το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πολιτν του ΑΣ.Ε.Π. (Πουλίου 6 , Αθήνα ).
υποψήφιοι πρέπει
ΕΛΓΑ: Καταβάλλονται απος
ημιόσεις σε περισσότερους από
57000 δικαιούχους
συμπληρσουν και να υποβά λουν
ηλεκτρονική ατηση
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ , αποκλειστικά μέσω του διαδικτυα κού του τόπου , ακολουθντας
τις οδηγίες που παρέχονται
στην Προκήρυξη (Παράρτημα
Το χροναψερότλοιο Costa Deiriosa θα σηκόσει άκιρα στς 6 Σεπε
βροου από την Τεργέστη ια μια χρουσίμέρα σε προ0ρισμούς στην Ελά
δα, την οποία θα πραμαοποιεί κάθε εβδομάδα Ο όμλος Cota ανα
χοίνωσε σήμερα πος οι χροναζέρες του που ααιιφούν πό ιπαuκά
λιμάνια θα επαναiηφθούν εν μέει από ης 6 Σεπιεμβρίου, μα wνα
χοίνοση που έρνε την επομένη εκείης του ατογανιστκού ομου MSC
0 οποίος προβλέτει όη θα εταναάβει ης χροναζιέρες του από τις 16
Ανγούστον
Οι προθεσμίες υποβολής των
ηλεκτρονικν αιτήσεων
Την Τετάρτη καταβληθηκε
το υπόλοιπο 35%ο των αποζημισε ων φυτικής παραγω γής για το έτος ζημιάς 2019
και για το πρτο τρίμηνο του
2020 καθς και αποζ ημισεις ζωκού κεφαλαίου
του ίδιου χρονικού διαστή- κινητά τους τηλέφωνα .
ματος , όπως ενημέρωσε ο
ΕΛΓΑ.
Το πόσο τω αποζημισεων
ανέρχεται σε
ευρκαι θα καταβληθούν σε
57.056 δικαιούχους αγρότες
και κτηνοτρόφους , οι οποίοι.
ενημερθηκαν με την αποστολή μηνυμάτων SMS στα
66.800.00
Υποψήφιοι Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής και Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης: από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως την
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και ρα
14:00.
Υποψήφιοι
Εκπαίδευσης: από την Τετάρτη
23 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη δΟκτωβρίου και ρα
14:00.
Υποχρεωτικής
Created by Universal Document Converter