Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παράταση αναστολής συμβάσεων για Αύγουστο-Σεπτέμβριο
>>> ΤΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΚΗ li
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
AΦ 5787 Πέμπτη 13.08.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Πτση 14%
Λόγω Covidα-19
Διαδικτυακά θα διεξαχθεί η Διεθνής
Τουριστική Έκθεση ΙTB Asia 2020
ΓΣΕΒΕΕ:
>>> Τελ.
>>> Τελ
Να δοθούν γρήγορα
οι αποζημισεις στην Εύβοια
κυκλοφορία
νέων Ι.Χ.
τον Ιούλιο
Ελληνική Στατιστική
Αοχή ανακοιννει ότι τον
Ιούλιο του 2020 κυκλοφόρη
σαν για πρτη φορά 19.054
Gυτοκίνητα ( καυνούργια ή
μετοχειοισμένα εξωτερικού)
έναντι 22.163 που κυκλοφ6οησαν τον αντίστοιχο μήνα
του έτους 2019 , πααρουσιά
ζοντας μείωση 14ο. Αύξηση
25,5% είχε παρουσιάσει η
κυκλοφορία για πρτη φορά
oυτοχινήτων ( καινούργιων ή
μεταχειρισμένων εξωτερι κού) τον Ιούλιο του έτους
σχέση με
αντίστοιχο μήνα του 2018.
Τα καινούργια αυτοκίνητα
κυκλοφόρησαν
Ιούλιο του 2020 ανέρχονταυ
σε 10.293 έναντι 12.450 που
χυκλοφόρησαν
αντίστοιχο μήνα του έτους
2019 , πορουσιάζοντας μείωτον
νέων μοτοσυκλετν κυβισμού άνω των 50 cc ( και νούργιων και μεταχχειοισμένων εξωτερικού ) κατά το
μήνα Ιούλιο του 2020, ανήλθε σε 5.724 έναντι 6.079 τον
Μεγάλο πλήγμα γα η θεσοαλονίνη
η ακύρωση της ΔΕΘ
αντίστοιχο μήνα του έτους
2019 , παρουσιάζοντας μείωση 5,8% . Αύξηση 20,3% είχε
παρουσιάσει η χυαλοφορία
νέων μοτοσυκλετν (άνω
των 50 cC) τον Ιολιο του
ΚΗ ακύρωση της φετινής 85ης
ΔΕΘ , όπως τα κατάφερε η
κυβέρνηση, αποτελεί βαρύ
πλήγμα για την οικονομία της
Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα για
τις επιχειρήσεις
εργαζόμενους του τουρισμού >, παταγδη οκονομή και υγει σημεινει σε δήλωσή της η
Κατερίνα Νοτοπούλου .
σε σχέση με
της πόλης.
αντίστοιχο μήνα του 2018.
Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον
Ιούλιο του 2020 ανέρχονται
Πως φτάσαμε όμως από το sucς
cess story του Απριλίου και το
πανηγυρικό ηλιοβασλεμα της
Σαντορίνης τον Ιούνιο, στην
σε 5.341 έναντι 5.658 που
H Vodafone Ελλάδας καλύπτει το 100% των αναγκν
της από πράσινες πηγές ενέργειας στο δίκτυο κορμού
της , σε όλα τα data center της εταιρείας, καθς και στα
δίκτυα κινητής και σταθερής , όπου ελέγχει απευθείας
την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο .
αντίστουχο μήνα του έτους
2019, παρουσιάζοντας μείωση 5,6ο
Την περίοδο Ιανουαρίου
Ιουλίου 2020 χυκλορόρησαν
για πρτη φορά 98.392
αυτοκίνητα ( καινούργια ή
μεταχειρισμένα εξωτερικού)
έναντι 140.688 που κυκλορ6ρησαν
περίοδο του έτους 20 19,
παρουσιάζοντας
30,1%. Αύξηση 11,1% είχε
παρουσιάσει το επτάμηνο
Ιανουαρίου
Μετά το δύσκολο καλοκαίρι, οι
όποιες ελπίδες ανάκαμψης
πνίγηχαν στο Βατερλό της υβερνητικής ανεπάρκειας . Ήταν
γνωστό εξ αρχής ότι η φετινή
διοργάνωση θα ήταν διαφορετι
κή . Ωστόσο , ακόμη και υπό
αυτές τις συνθήμες , μια κυβέρν
ηση που ασκεί πολιπική και όχι σχεδιασμν . Απελπισία . Και η
μόνο επικοινωνιακή πολιτική ,
θα είχε φροντίσει να διασφ- φορά φτωχός συγγενής, έρμαιο
αλίσει τους όρους μιας ασφαονομική αποτυχία, το γνωρίζει
μόνο το επιτελικό κράτος του κ.
Μητσοτέχη. Το βινουν όμως
καθημερινά και θα το βισουν ,
εκατοντάδες εργαζόμενοι και
επιχειοηματίες του τουρισμού,
που θα δουν τις επιχειρήσεις
τους να μην μπορούν καν να
ανοίξουν . Πειραματόζωα στο
βωμό της κυβερνητικής ανευθυνότητας και των μικροπολπικν
Η Vodafone Ελλάδας προχωρά
στην υλοποίηση του στόχου του
Ομιλου Vodafone να τροφοδοτεί το σύνολο του δικτύου τη
από 100% ανανεσιμες πηγές
ενέργειας το αργότερο έως τον
Ιούλιο του 2021, δημιουργντας
Network , το πρτο δίκτυο που
θα αναπτύσσεται με βισιμο
τρόπο και θα παίρνει δύναμη
από αναν εσιμές πηγές ενέρτην
αντίστοιχη
Vodafone
Green
μείωση
Ιουλίου του
σχέση με
Θεσσαλονίκη , για μια ακόμα
γειας .
αντίστοιχο του 2018. Τα καινούργια αυτοκίνητα
χυκλοpόρησαν την περίο δο
Ιανουαρίου
ανέρχονται σε 49.743 έναντι
82.456 που κυνλοφόρησαν
την αντίστου η περίοδο του
έτους 2019, παρουσιάζοντας
μείωση 39,7%.
της πολιτικής της ΝΔ , χωρίς
ΔΕΘ, χωρίς υποδομές , χωρίς
λούς διεξαγωγής, τρα ή αογ
τερα, που θα έδινε το έναυσμα όραμα, χωρίς προοπτική>, κατατης σταδιακής ανάχαμψης της
οικονομικής δραστηριότητας
-Ιουλίου 2020
λήγει .
Created by Universal Document Converter