Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία : L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.821.Τιμή 0,60 . Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020
Γραφεία: Φ.Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67, 3.791-Fax: 26510 30.350s htp:/wwproinosiogos.g. [email protected]ρroincsiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κ. Μητσοτάκης προς Τουρκία: Καμά τρόκληση δεν θα μείνει ανατάνηη Σλn
Ο Ρεκόρ κρουσμάτων χθες (262 ) με ένα και στην Πρέβεζα Ένα σημαντικό αλλά αναξιoπoίnτo σmλaιο -μνημείο της πόλης
@iiwoan μάδατων νίων τρολάλατι λάνοιμηγαλότρο Καιρός τα Γιάννενα να αναδείξουν
ποσοστό 89,2% ). ΥΠ.ΥEΙΑΣ: Προστατέμτε τους ηλικωμένους
Τς Κατακόμβες του Κάστρου!
. Το χθεσνό νέο αρνηικό ρε .
κόρ κρουσμάτων στην Ελλάδα.
(262) και η συνεχιμενη αδιαφο ρία των νέων να mpήσουν τα μέ
Τρα πpoστασίας από Τον κορωνοίό
αλλάζε ραγδαία rο σκηνικόν
φέρνει m χρα μας ένα βήμα πρν
Σπηλαιολόγοι το έχουν χαρακτηρίσει ως σημαντικό Τμήμα της
πολτιστικής μας κληρονομιάς, εν μοναδικός είναι και ο φυσικός του
διάκοσμος . Τέδειξαν οι δύο εξερευνήσεις του 1976 και του 2005
. Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για την τουρστ .
κή ανάπυξη της πτριοχής μας
με επίκεντρο τα Πάννενα, τα ο
ποία , εκτός από φυσική ομορφιά διαθέτουν επίσης μακρά
στορία και πλούσιο πολιτισμό
και πaραδόσεις .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Την πανδημία και στο προσκήνο .
πδυνες αποφάστις για νέους πε
pιoρισpούς και σε άλλες περιοχές
ης χpα Μν mmv Ήπετιρο και
σματα
Ένα από Τα 262 κρο
Τα πάρτι και η διασκίδαση των έων χωρίς μέτρα προστασίας
στους Τουριστικούς προορισμούς κφορτνουν συνεχς με
κpούσματατο σύνολο της χρας , προκαλντας κινδύνους για
nς ευπαθεις ομάδες πληθυσμού .
συγκεκρμένα την Πρέβεζα
XΒες ήλθαν στο φως της δημο
σότητος στοχεία από Τις κεστίες
μόλυνσης , από τις οπoίες προκύπ ό ουτές που φούνπωσαν τα
κρούσματα στην Ελλάδα, είναι οι γ - : Εν επιδεινγνεται συνεχς η κατάσταση στην Αλβανία ..
μο, οι βαπτίσεις και α συγχρωσμαί σε Τόπους διακοπν.
Στην Αθήνα η έξαρση της μετά δοσης του κορωνοίού εντοτίζεται σε
νέους που εmιστρέΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Ποιος θα καπασφαλίσεν την
Ωστόσο , σο σκοτάδι παραμέ να ένα μοναδικό μνημείο τα πόλης .
το οποίο θα
τάλληλη αξοmοr στ, με την κα προβολή, να
υγειονομική βόμβαν Της Κακαβιάς; o σ
> Κίνδυνος ευρείας διαστοράς του κορωνοiού στις ουρές
που σχηματίζονται καθημερινά. .
Η aίθουσα του σπηλαίου
που χρησμευσε στην Τοup .
Τσμό του Τουρστικού της προϊόντος
Ο λόγος γα ο περίφημο σπήλαιο
Των κατακομβν στο Κάστρο πoυ
καμία δημοτική apχή μέχρι σήμερα
δεν ασχολήβηκε σοβαρά με την ανά είoοδός του στο εσυωτερικό
δειξή του Το σπή
Στην ένθετη φωτό η
Ευς και 2100 ευρό
. Τα μέτρα που ανακοννο νται για πην Κακαβιά , αλλά σε μάλλες
της βόρειας αφόπολης Του
Κάστρου
ΕΛΛΑΣ
κρότερο βαθμό και για nς .
συνορισκές διαβάστις, δεν είναι κανά να ομαλοποιήσουν την κα Τάσταση κα να υπάρξει μια ομαλή
κινηση σον συνοριακό στα μ .
Το πρόβληρα γηαντνετι από
ή έΧΤΤωση φορου για τους
κατά κήριο επάγελμα αγρότες
Παpάτσn 25 μερν
γιατους δοσικούς χάρτες
Μία καινοτόμος εφαρμογή για την Ιόνια Οδό
Οι ταξιδιτες θα ξεναγούνται
και στα αξιοθέατα της Ηπείρου!
ν Ταμνημεία της περιοχής μας στο κινητόκαι το ίable
. Στη σελίδα 2
11η σελ.
Τελευταία καλοκαιρινή κέξοδος)
οεορτασμός του Δεκαπενταύγουστου
V Από αύριομε αυξημένα μέτρα η Τροχαία στους δοόμους|
Τραυματίστηκαν σε sάγες για Τς ζνες κυριαρχίας.
Ευρύτατη κινητοποίηση
υπηρεσιν για δύο ζαρκάδια!
στικούς θησαυρούς
της Ηπείρου,
μεία και
περιλομβάνα ο ψηφιακός χάρτης.
που σχεδίασε και
παρουσιάζει η
Νέα Οδός, η σαρία που διαχειρίε . Μπορεί φ .
του Δεκαπινταύγουστου να πρoy ματοποιείται κάτω
από πρωτόγνω
ρες για τη χρα υ.
γειονομικές συν .
θήκες , λόγω κο
σματος δαφορν σνάμε: σα στα ζaρκάδια φαίνεται
όn διανύουμε καθς δύο
: συμβάντα με ισέριθμα
Τραυματισμένα φa ανα κοίνωσε χθες η Ε' ΚυνηγεΤκή Ομοσπονδία Ηπτίρου,
ro ένα στο Δήμο Βορείων
Τουμέρκων και rο δεύτε
pο στο Δήμο Ζαγορίou
Συγκεκρμένα , τpaς φορείς , η θηpoφυλακή , το Δασαρχείο Ιωaν - -1 1η σελ
λων και τον συτοκλιτανείες , πανηγύ ρια και λοπές μαειd, ωστόσο.
αρκετοί θα επιλέξουν να εγκατα- ξοδος των Ελλήνων για Το καλοκαί
λείφουν για λήγες μέρες τα αστικά
κέντρα με κατεύθυνση τα χωρά αβεβαιης περόδου που ακολουθεί
Τους ή παραλιακές περιοχές .
Ουσιαστκά είνα η τελευταία e νητόδρομο ης 6 νiας Οδού.
Με μήνυμα Ζούμε σε μια χρα
γεμάτη θησαυρούς! Ας τους ανακαλύψουμε παρέnί , η Νέα Οδός Ε
p. ενόμε μιος δύσκολης και κυρίος
με Την εξέλιξη ης πανδημίας στη
χρα να είναι και το μέ- 11η σελ
λομβάνει 200 αοβέατα και 538 στορίες για τον πλούτο-2ησελ
σελ. 6
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΤΩΝ ΗΜΕΡ ΩΝ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Γιορτές και πανηγύρια στην
προ κορωνοϊού εποχή .
Μτά από ένα 10ημερο σκληρς προετομασίας στο Καρnενήσ.
Επέστρεψε στη βάση του
χθες ο ΠΑΣ Γιάννινα
Γιατί δεν χαράσσουμε
μακροχρόνια πολιτική;
> Της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΤΟΤΗ
> ρapει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΣΟΥΡΗΣ
0ιμεταγραφές καθυστερούν Το χίσιμον της ομάδας
. Βρισκόμαστε στην καρδιά του.
τον Αύγουστο να μη θυμίζει Τinoτα απ' το nαρελθόν.
Ο κορωνοϊός σημάδεψε για τα καλά τη ζωή μας και
σεις Του είναι εμφανέστερες ο ο
αφού είναι πόλ unoχρεωτική η μόσκα και λή
συχητική η ελάπωση του Τουρισμού και. οι επιπτσεις της στην οικονομία . Η απειλή του γή
με την εκκωφαντκή Αι
κλησίες , με τις αποστάσεις Των πιστν και οι χωρίς εναγκαλισμούς
ευχές δημιουργούν μια ξένη στην ιδιοουγκρασία μος
ο καλοκαιριού , με
. Ση βάση του στα Γιάννινα επέστρεψε
χτες Το απόγευμα ο ΠΑΣ Πάννινα καθς ο λοκληρθηκε rο βασικό στάδιο της καλο καιρινής προετοασίας στο Καρπενήσι
Μετά από 10 ημέρες σκληρής και εντατικής
δουλεάς με δπλές προπονήσεις στο Καpπe νήσι, οι ποίτες Της γιανντκης ομάδας επέστρεψαν και θα συνεχίσουν πλέον στα Γιάwνα ης προπονήστις
Ο Αργύρης Γιαννίκης και το 11η σελ
Είχαμε επισημάνει στο παρελθόν ότι η Ελλάδα
δεν έχε, δυστυχς , σχεδιάσει και χαράξει μια μα κροχρόνια εξωτερική και αμυντική πολιτική Παρο τηρήσαμε ότ, όπως συμβαίνει και σε άλλους Τομείς
του δημόσιου βίου , δισχρονικά ο εκάστοτε υnoup
γός Εξωτερικν διομορφνει τη δική του εξωτερακή πολιτική και
λαμβάνει αποφάσεις, φυσικά σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό
που φέρει την κύρια ευθύνη, ο oποίες συχνά έρχονται σε πλήρη
αντίθεση με τη βούληση Του κυρίαρχου Ελληνικού λοού Τησε
aισθητή στις γιορτές
βουβαμάρα Οι ερές ακολουθίες στις εκ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα