Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΔΕΣ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Pos
Ετος 80-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652- FAX: 2310 242778 ΤΦΟ. 1 E-ΑρΦύλλου: 1814 Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020
Πόσο θα κοστίσουν
Τανέα μέτρα σε τουρισό,
εστίαση και .. εσουλονίη
>>>> 4η
Ο δήμος Παύλου
Μελά στην εποχή
του Σχεδίου
Βισιμης Αστικής
Κινητικότητας
Ακυρθηκε ΤΔιεθνής Εκθεδη Θεύσμλογίκης
Τάσος Τζήκας
ΚΗ δημόσια υγεία
προηγείται της
οικονομίαςν
>>>> δη
| Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την ακύρωση της ΔΕΘ
>>>> Τη
>>>> δη
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Εκληση για αιμοδοσία απότο Ιπτοχρίτεo
Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΟΤΗ ΚΑΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
γραφίο 33τ.μ. επίτης
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
( 2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς , λογιστές,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 694 324461
Έκκληση στους πολίτες να | τις καθημερινές είναι 08.30αιμοδοτήσουν πριν ή μετά τις | 1400 και 17.00-19.00 ( εκτός
διακοπές τους απευθύνει το Παρασκευής ) και το ΣαββαΙΤΤοκράτειο Νοσοκομείο Θεσ - Τοκύριακο και τις αργίες 09.00
σαλονίκης , διαβεβαινοντας | 1200. Η είσοδος γνεται αποκ
για την πιστή τήρηση των | λειστικά από την πύλη του
πρωτοκόλλων ασφαλείας σε |νοσοκομείου επί της οδού Κ
όλες τις διαδικασίες Το ωράριο | Καραμανλή.
αιμοληψιν στο ΙπTοκράτειο,
&2316 018 019
6977 298 697
[email protected]
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter