Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12571
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μενάλο πλήνμα για την Θεσσαλονίκη, σε απόγνωση οι επαγγελματίες
ΔΕΘ: Στα 150 εκατ. το κόστος της ακύρωσης
Παράταση αναστολής
συμβάσεων για ΑύγουστοΣεπτέμβριο
Ελλάδα και
Τουρκία στην κόψη
του ξυραφιού
Για πιο δύσκολη και παρατεταμένη pάχη, με τον κορο .
νοό, που θα αφήσα βαθύττρα τραύματα στον τουρισμό και
στην αγορά εργασίας , προτοιμάζεται η κυβέρνηση . Δημοστεύθηκε , στην Εφημερίδα της Κυβερνήστως η ΠΝn που
δίνα την δυνατότητα σε όλες Τις επιχειρήσυς που πλήπονται να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσε .
ων και κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο .
Με την ίδιαΠΝn θα δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον μη.
χανισμό Συν-Εργασία ργαζόμενων οι οποίοι προσλή
φθηκαν εντός του καλοκαιριού, προκμένου να μπορον
να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου επιχερή .
σες που προσέλαβαν προσωπικό, κυρίως εποχικό , από
τον lούνο tως και σήμερα .
Στην κόψη του ξυραφιού βρ ακονται Ελλάδα και Τουρκία
με τα επόμενα 240ρα να είνα ιδιαίτερα κρίσιμα , καθς η Άγευρα
επιχειρεί να προκαλέσει θερμό
επεισόδιο , με το Ορούτς Ρέις να
πλέει εντός της ελληνικής υφα .
λοκρηπίδας , συνοδευόμενο από
μονάδες του τουρκιχού πολεμ
κού ναυτικο .
Έχταχτη σύγκληση του Συμ.
βουλίου Εξωτερκν Υποθέσε
ων (ΣΕΥ) της Ευpωπαϊκής Ένω
Γα πρτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της χρας , η ΔΕΘ
δεν θα πραγματοποιηθεί . Για ισχυρό πλήγμα στην οικονομία της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας κάνει λο
γο Tο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της πόλης, γεγονός που έχει δη.
μιουργήσει απογοήτευση στις τάξεις του βιοτεχνικού κόσμου.
Εκτός Taxis παραμένουν
800.000 δηλσεις
σης , θα ζητήσει ο υπουpγός Εξω.
τεριχν , Νίκος Δένδιας. Αυτό απο
qασίστηκε σε σύσκεψη που είχαν
ο πρωθυπονργός με τον υπουργό
Εωτερικν
Ο πρωθυπουργός επιχοιννησε
με την Πρύεδρο της Δημοκρατίας
και την ενημέρωσε γα τις εξελί.
στα ταμεία της πόλης της Θεσσαλονίκης μπήκαν περίπου 80
Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για τη λήξη της προθεσμί.
ας υποβολής Των φορολογικν δηλσεων και πάνω από
800.000 φορολογούμενο , Το 10% Των υπόχρεων , δεν έχαι
υποβάλει δήλωσή . Οι φορολογούμενοι θα πρίπει έως Τις
31 Αυγούστου να ίχουν εοφλήσα ης δύο πρες δόσεις
Του φόρου , Του bουλίου και του Αυγούστου. Ο φόρος ασοδήματος που καλούνται να πληρσουν φέτος πάνω σπό 3
εκατ. φορολογούμενοι υπερβαίνει τα 3,3 δισ. Σύμφωνα με
τα στατιστικά στοιχεία υποβολής Των φορολογικν δηλ
σων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από Τς
5.535.336 δηλσεις που έχουν υποβληθεί οι 2.706.200 είναι
χρεωστικές δηλαδή προίκψε οφαλή φόρου.
εκατ.
Το γεγονός δημιούργησε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
που οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής όλων των υπόλοι
πων κλάδων-προμηθευτν με σταθερό πολλαπλασιαστή, έτσι
εκτιμάται πως η 84η ΔΕΟ δημιούργησε δευτερογενές όφελος
πάνω των 45 εκατ.
τηλέφωνικές επιχοινωνίες με τους
Αν προστεθούν τα 13 εκατ. του Ομίλου ΔΕΟ-Holoxpo που προήλθε από υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων , συνεδρίων, εκδηλσεων υπηρεσιν και τα έσοδα από την εκμετάλλευση χρων
ΣΕΛ.2
στάθμευσης, το συνολικό κέρδος ξεπέρασε τα 150 εκατ . ευρ.
Κορονοϊός: Πάνω από 20 εκατ
κρούσματα
Βρετανία: Χάθηκαν 730.000 θέσεις
εργασίας
Πτση 30% στην κυκλοφορία
νέων Ι.Χ.το 7μηνο
Νuς 730.000 έχει ανέθει ο αρυθμός των ανθπων
rου έχουν βρεθεί εκτός αγοράς tργασίας από την .
αοχή της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νεότερα στοιχεία από το Γραφείο Εθνιχής Στατιστικής δεί . ρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζο χνουν ότι τον περασμένο μήνα ακόμα 81.000 εργα .
μενου βρέθηκαν εκτός μισθολογίου εταιρειν , εν στο
τρίμηνο Απρλίου-Ιουνίου 220.000 άνθρωποι βρέθηκαν
Γυνολικά στο επτάμηνο 2020 κυκλοφόρησαν Τα
xρτη φορά 98.392 αντοχίνητα ( καινούργηα ή με.
ταχειρισμένα εξωτερικον ) έναντι 140.688 που κυκλοφό .
άνω από είχοσι εκατομμύρια είναι πλέον τα
επιβεβαιομένα κρούσματα από τον κορονο ό
-που έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο , τα
μισά και πλέον εκ των οποίων έχουν διαγνωστεί στην
αμερικανική ήπειρο και έχουν ανακοινωθεί επίσημα
733.842 θάνατου . Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι το υπουρντας μείωση 30,1%.Το Ιούλιο του 2020 κυκλοφόρησαν
για πρτη φορd 19.054 αντοκίνητα έναντι 22.163 που
χυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2019, πα .
ρουσιάζοντας μείωση 14%
γείο Υγείας της χρας ενέχρινε το πρτο εμβόλιο.