Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
ΥΠοχρεωτική η χρήση μάσκας Παράταση για το ΠΜΣ
στη λαϊκή αγορά Σπάρτης
του ΠΑΠΕΛ
S σελ. και INEΒΥΠ Μυστρά > σελ 10
<Χρυσός Χριστακάκος
στο Πανελλήνιο ηρωτάθλημα
Ανδρν > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 | Ετος 25-ΙΑριθμός 5935 | Τμή φύλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250e-mailinfoDlakon ikos.gr .www.lakonikos.gr
Τάξη στην ανάπτυξη ΑΠΕ διεκδικεί ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας
Προστασία της γης
υψηλής παραγωγικότητας
Εξοφλούνται σήμερα
αποζημισεις
για ζημιές του 2019
Συνολικά 142,6 χιλ
ευρ στη Λοκωνία
Σήμερα Τετάρτη 12/8 θα καταβληθεί το υπόλοιηo 35% των
αποζημισεων φυτικής ηo
ραγωγής για το έτος ζημιάς
2019 και για το nρτο τρίμηνο
του 2020, καθς και σποζn
μισεις ζωικού κεφαλαίου
του ίδιου χρονικού διαστήματος , όηως ενημέρωσε ο
ΕΛΓΑ. Το nόσο των απoζnμισεων
6800.000 ευρ και θα καταανέρχεται
Οι Προτάσεις Που καταθέτει στα αρμόδια υπουργεία
Ενέργειες για τη διαφύλαξξη της πτυξης & Τροφίμων , ο Σύλλο - ωργία ανοίγει ξονά η κουβέντα
γης υψηλής nαραγωγικότητας γος Γεωπόνων Λακωνίας ,
έναντι των επενδύσεων ανανε
σιμων Πηγν ενέργειας (φω- εδρος του συλλόγου, Γεργιος Πόντα, ήτοι τη μείωση της γης nopaγωγικότητας είναι μη ανατοβολταϊκά) ,
θεσμοθέτησης δικλείδων σσφα - Χρύσανθος Κωστάκος , "με Την χρήση διαφόρων ευρημάτων , διαφυλάσσεται σύμφωνα με ο
λείας , αξινει , από τα Υnοup - ανακοίνωση κάθε φορά Προ - τύπων , noooστν , και δεδομέ - άρθρο 24 του συντάγματος. ,
Ενέργειας και Αγροτικής Ανά - Πηγν Ενέργειας (ΑΠΕ) στη γε - και εγκυρότητας
Σύμφωνα με τους εκπρόσωγια τη γη υψηλής Παραγωγικό - nους των γεωπόνων της Λακωυψηλής
7056 δικαιού αγρότες
κτηνοτρόφους , οι
ενημερωθούν άμεσα με την
anοστολή μηνυμάτων SMS
στο κινητά τους τηλέφωνα.
ΌΠως επισημαίνουν ο πρό - τητας με την ίδια κατάληξη , νίας ,
μέσω Μnουραζάνης και ο γραμματέας υψηλής παραγωγικότηητας με τη
νεσιμος φυσικός Πόρος και
Όπως αναφέρει ο ΕΛΓΑ "με
Περιβάλλοντος
& γραμμότων
Ανανεσιμων νων αμφιβόλου Προελεύσεως Προσθέτοντας όι n γη υψηλής
naραγωγικότατος ουδέποτε
την Πληρωμή αυτή, ύψους 67
εκατομμύριων ευρ ηερίηου
ολοκληρνεται η
Πρόβλημα με πολλές Προεκτάσεις
ημν έτους 2019,
ελοχίστων εξαιρέσεων nou
εκκρεμεί η διατύηωση nop σμάτων
τα αδέσποτα ζα στη Μάνη
Άμεση αντιμετπιση ζητούν σύλλογοι και φορείς της περιοχής
ν επανεκτίμnσης.
1ο μεγαλυτερο μέρος των
Πληρωμν θα κατευθυνθεί
στο νομό Πέλλας και θα ανέρχεται σε 14.723.948,83 ευρ,
Συνάντηση με θέμα την αντιμε τπιση του χρόνιου Προβλήματος των ανεπτήρητων και
οδέσποτων Βoοειδν και
Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ανατολικής Μάνης, οι
πρόεδροι των τοπικν κοινοτήτων της Περιοχής, ο αντιπεριφεΛακωνίας .
εκπρόσωηοι άλλων αρχν nou
εμηλέκονται στο πρόβλημα κι
την αντιμετηισή του (Δοσαρχείο, Αστυνομία ) και οι τρεις
Βουλευτές της Λακωνίας ,
συνέχεια σελ θ
εν ακολουθούν ο νομός
Χαλκιδικής με 9.521.639,67
άλλων Παραγωγικν ζων ορ
γανθηκε, με Πρωτοβουλία της
Οικολογικής Πολιτιστικής Κίνησης Μέσα Μάνης , την Παρασκευή 7 Αυγούστου στον Πύργο
Διρού ίταβέρνα .Καμπινάρα-.
Είχαν Προσκληθεί τα μέλη του
ευρ και ο νομός Ημαθίος με
8.33.861,58 ευρ. Στον νομό
Λακωνίας στους δικαιούχους
naρoγωγούς ια nιστωθεί συνολικό
142.688,78 ευρ .
ρειάρχης
ύψους
συνέκεια σελ 7
Β1lakonikOs.gr
Πεπραγμένα
και υπεροψα
του Πανογιτm Τουνοκsελ3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα