Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 12.08.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7416
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΠτση 14 % στην κυκλοφορία νέων ΙΧ. τον Ιουλιο
Ελληνική Στατιστική Αρχή :
Βορείου Ελλάδος
Παράταση αναστολής συμβάσεων
για Αύγουστο-Σεπτέμβριο
Σε ρυθμούς
πληρωμής
ανοδρομικν
μπαίνει ο e Εταιρείες που Πλήπονται (επιστισμός, αθλητισμός, Πολιτισμός)
μπορούν να ανα στείλουν τις συμβάσεις εργαζομένων, όπως ορίζει
νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Ενταξη στο πρόγραμμα
Συν-Εργασία και για Προσληφθέντες του καλο καιριού
Δημοσιεύτηκε η Πρόξη Νομοθετ
κή Περιεχομένου , , Που θα δνα
την δυνατοτητα σε όλες Τις επιχε
ρήσες Που Πλήποντα-κατά
κύριο λόγο σε αυτές Που δρα
στηριστοιούντα στους κλάδους
ειστομού, αθλητσμού και ΠολΤσμού-να κάνουν χρήση Ττου
μέτρου της αναστολής συμβά
σεων κα κατά τους μήνες Αυγου
στο και Σεπτέβριο.
Διεθνείς αναλυτές:Ο Ερντογάν
εκτελεί την τουρκική οικονομία
Η κατάρρευση της τουρκικής λίρας σε νέα Τύπος στον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέη
ιστορικά χαμηλά οδηγεί τους διεθνείς επεν
δυτές, να αποσύρουν κεφάλαια από την οδηγήσει την τουρκική λίρα σε ιστορική
Τουρκία υπό τον φοβο νέας συναλλαγματι- πτση, εν οι ξένοι επενδυτές φεύγουν από
κής κρίσης ( κεντρική φωτογραφία από την Τουρκία.
Pkabay ). Σκληρή κριτική ασκεί ο γερμανικός
Ταγίn Ερντογάν Που, όΠως εκτιμά, έχει
Επίδομα 534
ευρ:Ποιοι πρέει
να σπεύσουν να το
δεκδικήσουν
με αυτές
υποχωρούν στις
24 TWh (Τεραβατρες ) από 27
αερίου , οι οποίες Η ΔΕΠΑ, όΠως ΤMh την Περα
ΔΕΠΑ ΤΟ 2019 γωγν . Συνολικά αναρτήθη καν προκύπτει Πάντα σμένη χρονιά,
της γεγονός ότι την
περσινή χρονιά νομικές καταστά- από 970,9 εκατ.
καταγράφηκε σεις της δημό-ευρ το 2018.
Τις ετήσιες οικο - σχεδόν 760 εκατ.
Απλειες
τάξης Των 210
εκατ. ευρω στον
κύκλο εργασιν ρεκόρ κατανάλω - σιας επιχείρησης
κατέγραψε
σης και
εισαΣΥΡΙΖΑΗ
από την ετήσια
ανήλθε στις 57,4 σελίδα της και οικονομική της
άλλων έκθεση, βλέπει
και νέα μείωση
των Πωλήσεων
της για το 2020
λόγω της πτσης η κατανάλωση χθες στην ιστοΚυβερνητική Προχειρότητα και αντιφάσεις
με την Πανδημία
κατά 28,4% των
Πωλήσεων φυσ
κού αερίου Πυ
TWh από 52,4 μεταξύ
TWh Το 2018. Τα δείχνουν
Πραγματοποίησε nα ραπάνω πωλήσεις
Προκύπτουν από εταιρείας
Created by Universal Document Converter