Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 12.08.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ο μονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6596
Στήριξη για τους πληγέντες της Εύβοιας
Διευουμένα χριτήρια στο νέο χύλλο Επστρεπτές Πρνχαταβολής
Τι γίνεται με τα <μνημονιακά αναδρομικά 2015-16
Σερύμοίς πληρνιμής αννόριμνόν μπατα οΕ ΚΑ
ανιδρομικόν μπανει ο -ΕΦΚΑ
Ποιες προηγούμενες υποχρεσεις θα καταβάλλει | Ελληνογερμανικό
από Σεπτέμβριο το Ταμείο . Έρχεται σημαντική | Επιμελητήριο για
ελάφρυνση για τους συνταξιούχους που εργάζον-| ακύρωση ΔΕΘ
ται. Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά τουλάχιστον 12
μηνν και αυξήσεις στις συντάξεις. Τι γίνεται με τα
<μνημονιακάν αναδρομικά 2015-16.
Με την ακύρωση της 85ης
ΑΕΘ, λόγω νέας εξάπλωσης
του Covid-19 , χάθηκε - προσωρινά - μια μοναδική ευκαιρία
η Γερμανία να παρουσιάσει
στην Ελλάδα, αλλά και διε θνς , το ισχυρό δυναμικό της
Σημαντική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες | στο πεδίο των επενδύσεων
της τεχνολογίας, της καινοτομίας και εν γένει της επιχειρηματικότητας" αναφέρει σε
ανακοίνωσή του το Ελληνογε
ρμανικό Επιμελητήριο.
"Η κυβέρνηση, ορθά πράττοντας , έθεσε σε προτεραιότητα
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια
των Ελλήνων πολιτν όπως
και των επισκεπτν της ΔΕΘ
και έλαβε την απόφαση να
ακυρσει τη φετινή Έκθεση.
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ευελπιστεί ότι σε μια
από τις επόμενες διοργανσεις της ΔΕΘ θα δοθεί η
δυνατότητα στη Γερμανία να
φιλοξενηθεί ως τιμμενη
χρα , εν έχει ενεργοποιήσει
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στε να ενημερσει
τους εμπλεκόμενους φορείς
και εταιρίες για την ακύρωση
της διοργάνωσης. Στο μεταξύ,
Ελλάδα και Γερμανία παραμένουν εστιασμένες στο στόχο
τους για περισσότερες νέες
επενδύσεις στην Ελλάδα,
όπως και για περαιτέρω ένταση των εμπορικν και οικονομικν τους συναλλαγν και
προς αυτή την κατεύθυνση θα
συνεχίσει να εργάζεται το
Ελληνογερμανικό ΕπιμελητήρErxρίθηκε η χωροθέτηση
της Μαρίνας Εlounda Hills
στο Λασίθι
συνταξιούχους αναμένεται να δοθεί εντός του
φθινοπρου χαι σε χάθε περίπτωση έως το
τέλος του χρόνου , με την καταβολή από τον e
ΕΦΚΑ μιας σειράς αναδρομικν υποχρεσεων .
Πληρωμές 13,9 εκα .
στην κυβέρνηση το 2019
Με zυνή πόφαση του Υπουργού Τουρισμού χ. Χρη θεοάση χαι του Υπουργύ
μαρίνας Bbunth Hilb, χοριτικόητας 202 σκοιν και supeyoehis, στην περισή
Ο όμιλος ΔΕΗΔΕΗ +1,73%
γνωστοποίησε ότι λόγω της
εξορυκτικής δραστηριότητας
των οουχείων λιγνίτη , κατέβαλε στην Ελληνική Κυβέρν
ηση μέσα στη χρήση που
έληξε την 31.12.2019 ποσό
ύψους Ε 13,97 εκατ .
Ειδικό τέλος λιγνίτη (E
2/MWh) ποσό ύψους Ε 12,79
ης χαι σίγροης μαρίνας σκαςν άτος η Ebun Hil, ειαρμονιαμένης ατοίτος
εκατ.
Αρχαιολογικές σωστικές
ανασκαφές ποσό ύψους Ε
1,09 εκατ.
Λοιποί Φόροι & Τέλη
ποσό ύψους Ε 0,09 εκατ.
χα γενκότερα το νησί της Κρίτης, τοσλχίοτις οκόμη περιστύτερονς του ρίστες
Αναλυτικότερα οι πληρωμές
έχουν ως εξής :
Created by Universal Document Converter