Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ω ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.820 . Τιμή 0,60 E .Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4533, Τηλ. Κέντρο 26510 25.677,3:791-Fax 26510 30.350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
Να στηριχθείο πρωτογενής τομέας!
.Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δια του Ταμείου Ανάπτυξης, φά .
νηκε οκονομικά ιδιαίτερα ευνοίκή για τη χρα μας . Τα 72 δις
ευρ (μαζί με τον ΕΣΠΑ και τα δάνεια) είναι ένα ιδιαίτερα με .
γάλο ποσό Ποu , εάν χρησιμοπιοηθεί σωστά και αναπτυξιακά,
θα συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην οικονομική
ανάκαμψη και ανόρθωση της χρας μας
Ασφαλς , γα το αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε , πισπεύω, καθοριστικά η ξεκάθαρη αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης ιδιαίτερα θετικό και αισιόδοξο για τη
και ιδίως του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και
οι συνεχείς επαφές του με τους ηγέτες των Ευρωπαϊκν χω - μως , προϋπόθεση, ότι τα χρήματα αυρν και τα επιχειρήματά του για ειδική αντιμετπιση και στή , τά δεν θα διατεθούν για την κάλυψη
Παλαιότερων οικονομικν προβλημάτων και αναγκν , ούτε και
για λετουργικές υποχρεσεις του Κράτους . Θα διατεθούν με .
λετημένα και στοχευμένα για την ανάπτυξη της χρας Η αλήθεια είναι , ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το δήλωσε κατά τον πλέ
ον σαφή και κατηγορηματικό τρόηο και μάλιστα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξοποίηση του ευρωπαϊκού πακέτου και
στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χρας μας- .
Θα έλεγα και το πιστεύω , ότι η καλύτερη απόδειξη για την
επίτευξη του στόχου αυτού , είναι η συγκροτηθείσα Επιστροή
υπό τον διακεκρμένο κύπριο Καθηγητή και Νομπελίστα Χρυ
στόφορο Πσσαρίδη, καιμε τη συμμετοχή στην ίδια-11ησ
> Γράρει ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡ. ΦΟΥΣΑΣ,
Δικηγόρος Αθηνν - πρ. Υπουργός
ρξη της χρας μας .
Αυτό, λοπόν , nou επετεύχθη είναι
χρα μας και το λαό μας . Με μία, όAν και n Ήπειρος ακόμn <καλά κρατεί. .
Απανωτά τα <φάουλ από απειρία στελεχν της .
Κριτήριο ο Δεκαπενταύγουστος
για νέα μέτρα κατά του κορωνοϊού!
Εντείνεται η ανησυχία από τα χθεσινά 196χρούσματα (ένα στα Ιωάννινα)
ΟΝ.Χαρδαλιάς: Επταήμερη καραντίνα για όσους εισέρχονται
από Αλβανία . Ισχύει η απαγόρευση λιτανειν
Κίνδυνος να χαθούν σημαντικά έpγα
με ευθύνητης Δημ. Αρχής Ιωανίνων
Μετά την απόρριψη των οδικν κόμβων(δαπάνης 2,4 εκατ. , aπορρίφθηκε
και η χρηματοδότηση (1,2 εκατ. ευρ) για το Αντλιοστπάσιο Κρύας!
. Με τα κρούσματα σε Ελλάδα
και Αλβανία να κνούνται και χθες
σε πολύ υψηλά επίπεδα ( 196 καη
140 σντίστοιχα), από ην Κυριακη
ο μετακινήσες από Αυβανία μέσω
Κακαβάς γίνονται πιο ελεγχόμε νες άρα και πo δύσκολες .
, Χάνεται η μία ευκαρία μετά
την άλλη για έργα στα Γιάνννα με
ευθύνη της Δημοικής Αρχής , η ο
ποία φοίνεται να μη γνωρίζει ακό
μη ένα χρόνο μετά την ανάληψη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
Του ΚΩΣΤΑ Δ. ΚΑΛΤΣΗ
Χθες ο Υφυπουργός Πολπικής
Προστοσίος Νίκος Χαρδαλιάς, με ης
ανακονσεις του εσφράγισε την α
πόφοση να μπαίνουν υποχρεωτκά
σε επτήμερη καραντίνα από την Κυριακή όσοι ασέρχοντα από την Κακ βιά, εν τίετα παράλληλα σε σχύ
Το πλοφόν εoόδου για 750 άομα την
ημέρα και από ην ερχόμενη Δευτέρα
Των καθηκόντων της, n πpέπει να
κάνε , πότε και πς ,
Δεν πέρασαν πολλές ημέρες o
ότου έγνε γνωστή η απόρριμη της
πρότασης του Δήμου γρα Την κατασκευή κόμβων, λγu έλλειψης πληpότητας του φακέλου , δαπάνης
Βαρόμετρον για Την εξλιξη της πανδημίας και Τηλήφη νέων
αυστηρν μέτρων θα αποτελίσει η εορτή Του Δεκαπενταύγου
στου και η συμπεριφορά Των πστν
πριν από την σοδο στην Ελλάδα. Σε Μετά σπό μία 5ετία στο παλιό Χατζηκστα
αυτό το μέπpο συμπεριλαμβάνονται
και οι Ελληνες παλίες κα ο έoντες
άδειες διαμονής
Το έγραφο με το σποίο η ΕΔ της Περφέρειας Ηπείρου αποppiπτει Την αίηση της ΔΕΥΑΙ για ένταξη στο ΕΣΠΑ Του έργου που
αφορά στο Αντλιοστίσιο Πηγν Κρύας.. .
ση αpνητικού τεστ μορακού ελέγχου
(PCR) για όλους τους ισερχόμενους
από τα χεροαία σύνοpα . Το τεστ Βα
πρέπει να έχει γίνε μέχρ 72 ωρες στη ρα προέλευ- 11η σελ.
Σε προκάτ θα στεγαστούν
10 Νηπιαγωγείο και ΣΑΠ
σημεκθεί πως
2430.000 ευρ που θα xρηματοδο - Προγράμματος της Περφέρειος Ητούνταν από το ΕΣΠΑ και ήρθε πείρου, απέρριμε ην αίηση ης
σβουρχτό δεύτερο χαστούκι, που
προσπαθούν να μη μαθευτεί.
, Σηις 29 Ιουλίου η Είδική Υπηρe - βάθμιση Του Κεντρκού Αντλοστασί
σία Διαχείρισης Επιχειρησιακού ου Πηγν Κρύας.
ΔΕΥΑΙ για χρηματοδότηση από το Ε
ΣΠΑ Του έργou Ενεργειακή Ανα Ουσιαστικό μήνυμα από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ναι στις μάσκες προστασίας
ης υγείας, όχιστις μάσκες της υποκρισίας
χια υλοποίη
σης μπαίνει
Η συνεργασία θα ωφελήσει όλους
Αναγκαία μία κοινή φωνή
από τους Δήμους της Ηπείρου
πειτα από μία
ολόκληρη π νταετία επερ πετεινν και
αδικαιολόγηΤων καθυστε ρήσεων , η μετεγκατάσταση
Του 1ου Μηπιαγωγείου Ιωσννi .
νων και του Σχολείου Αναπήρων
: Παίδων -ΣΑΠ ra oποία α στεγα. Αναγκαία προϋπo θεση για m pελλοντική
πορεία και ης αναπτυiα .
κές προοπικές ης Ηπείpου αποτελεί η συνεννόηση και συνεργασία
Των Δήμων της Πέρφέ.
ρειας σε τομείς κoνού εν .
, είναι
ρο του παλιού εΧατζηκστα .
Η μετεγκτάσταη
2η σελ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
. Ενα ουσιαστικό μήνυμα, Υεμά
Το από περιεχόμενο πίστης , όπως
κάνει πάντοτε άλλωσπ, έστειλεο
ΜE500 διτες ιατρού.
εισχύονται Νοσoομεία
Κα Κέντρα Υγείας αλ
Δεν θα υπάρξει καμία
ντας στον καθεδρικό ναό Τράνων ,
την προμένη Κυρακή κατά m
θεία λετουργία όπου mροεξρχε
Τόνισε με νόημα: Aς είμαστε
προσηλωμένο περοσμός , ο πολιπσμός αλλά
και η Ψηφιακή σύγκλιση.
Σε όλα συτά οι roπικοί OΤΑ έχουν
τη δυνατότιμα να διαμορφσουν ίδη ανάγης για tν Ευβοια|
κοινές ποίτκές δικδiκησης και
μία ενιαία αφωνήν που θα είναι
προς το συμφέρον όλων.
Ηαρχή έγmνε με τη - 12η σελ.
ανοχή σε τετελεσμένο
. Στη σελίδα 12 |
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ 7
- 11η σελ
ουγκεντρνει 0 ΟΚΠΑΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ν
Το Πανεπ.Ιωαννίνων ανέλυσε δείγμα Του
φυσικό και ακίνδυνο το κόκκινο
"στρμαν στην Παμβτιδα!
Ο Αλεξ καρτάλης μιλάει στον -ΠΛ.
Με <ποιοτικήν ενίσχυση ο ΠΑΣ
θα έχει καλή πορεία στη SL1
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Πρέπει να δείξουμε
Ψυχικό σθένος! .
>Παναφέρει ω πρισμα που στάλθηκε ήδη στον Φορέα Aμνης
. Βιολογικό και ό .
χιχημικό είναι Το φανόμενο roυ κόκκινου .
αστρματος που ε .
ντοπίστηκε Το προηγούμενο δάστημα σε
σημεία της επιpάνεισς
της Παμβηιδος . Ο φείλεται ουσισστικά
στη δραστηριότητα ε νός μονοκύτταρου οργανισμού, του χλωροφύκος , που
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να θεωρηθεί τοξκός
>Εμσστε σα καλό δρόμο, ελmοuμε να μπού
.0 Αλέξανδρος
Καρτάλης είναι ένας ποδοσφαιριστής , rοu omο
: ου η πορεία rou καη .
πρ . Πρύτανης Πανεπ. tωavνivuν
Ο Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις . Η ανασφάλεια , η αβεβαιότητα, η
αμηχανία, ηη ψυχική και σωματική κούραση, οι αντ
φατικές πληροφορίες δημιουργούν μία αδιέξοδη
κατάσταση, στε να μην μπορεί κάποιος να προσδιορίσει, με ευκολία πού βρίσκεταιη αλήθεια και πού Το ψέμα, ποο
είναι Τελικά το σωστό και ποιο το λάθος , Τι είναι εκείνο που επιβάλλεται να πράξουμε για να μη θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία των
άλλων και την υγεία τη δική μας . Η κατάσταση αυτή
: ρα δεν διαφέρει και πολύ
από αυτή του 1η στλ
Eπιστροφή στη βάση
Δεν υπάρχει λοπόν λόγος ανησυχίας και φυσικά εφόσον δεν πρόΚΕΤ για χημική διοδσήμερα για τον ΠΑΣ
σελ . 12
+7η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα