Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27599
www.dimoprasion.gr
email : dim onews @dimopraston.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Η αντί-Νavtex είναι μόνο η αρχή
Κορονοϊός:
Ακυρνεται η
ΔΕΘ Και άλλα
δύσκολα μέτρα
Πόλεμος Navtex λλάδας- Τουρκίας
που η Ελλάδα έχει έαποδείξει.
την προσήλωσή της στη
διεθνή νομιμότητα .
Ειδικότερα,
μεινει πως βασιζόμενη αποκλειστικά στο
Διεθνές Δίκαιο, στο
Διεθνές Δίκαιο της
Θάλασσας και στους
κανόνες καλής γειτονίας , έχει έλθει σε
συμφωνία μετά από
διαπραγματεύσεις με
γείτονες χρες , για
την οριοθέτηση της Α.
ποκλειστικής Οικονομικής Ζνης της . Εχει
δηλσει δε την ετοι .
μότητά της για διάλο γο , στε να προχωρήσει σε αντίστοιχες οριοθετήσεις με τους υπόλοιπους γείτονές
της με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θά μπρακτα
Νέα μέτρα ανακοινθηκαν από την
κυβέρνηση με φόντο την σταθερά αυξη τική τάση των νέων κρουσμάτων κορονοΤου.
Συγκεχριμένα ανακοινθηκαν:
. Ακυρνεται η προγραμματισμένη για
το διάστημα 5-13 Σεπτεμβρίου 2020, 85η
Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρω θυ πουργός θα παραβρεθεί στη Θεσσαλονίκη
για την καθιερωμένη ομιλία του , η οποία .
όμως , θα γίνει σε περιορισμένο ακροατή
ριο στις 5 Σεπτεμβρίου.
* Από τις 178 για την είσοδο στην Ελ.
λάδα καθίσταται υποχρεωτική η προσκό .
μιση αρνητικού τεστ μοριακού
ελέγχου για τον κορονοϊό, 2
σηSos από την
ελληνική
ακτοπλοΐα
ξωτερικν τονίζει πως η νέα παράνομη
τουρχική Νavtex για παράνομες έρευνες
νοτίως της νήσου Μεγίστης στην ελληνική
υφαλοκρηπίδα, σε συνδυασμό με την πα
ρατηρούμενη ευρεία κινητικότητα μονάδων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, α
ποτελεί νέα σοβαρή κλιμάκωση και εκθέ
τει με τον πλέον προφανή τρόπο τον αποστα θεροποιητικό και απειλητικό για την
ειρήνη ρόλο της Τουρχίας . Περαιτέρω.
πισημαίνει πως έρχεται σε μία περίοδο
εκάθαρο και αποφασιστικό μήνυμα
λασσας
ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καν έναν ε βιασμό και θα υπερασπίσει την κυριαρχί
α και τα κυριαρχικά της δικαιματα
στέλνει το υπουργείο Εξωτερικν και καλεί την Τουρχία να τερματίσει άμεσα τις
παράνομες ενέργει ές της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην
περιοχή.
Στην αναχοίνωση του το υπουργείο ΕΑντίθετα , υπογραμμίζει το υπουργείο
Εξωτερικν η Τουρκία αποδειχνύει στην
πράξη ότι δηλσεις περί ετοιμότητας για
διάλογο είναι προσχηματικές και προσθέ .
τει: Επικαλούμενη την υπογραφή μιας κα θόλα νόμιμης Συμφωνίας ΑΟΖ Ελλάδας
Η ακτοπλοϊκή αγορά εισέρχεται σε
μια δύσκολη περίοδο με άγνωστους πα
ράγοντες επηρεασμού της λειτουργίας
της και με μεγάλη αδυνα μία προσδιορι .
σμού των σημείων στήριξης . Το ζητούμενο την περίοδο που διανύουμε δεν εί .
ναι η ευρωστία των εταιριν αλλά η διατήρησή της οικονομικής τους υπόστα .
σης, αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας XRTC Business Consult ants Ltd. , Γιργος Εηραδάκης παρου .
σιάζοντας την 19η Ετήσια Μελέτη για
την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2020.
Η xtc που δραστηριοποιείται από την
ίδρυσή της (1999 ) στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση χαι Σ 3
Αιγύπτου ,
τον διάλογο πριν καν ξεκι - ΕΑ
εγκαταλείπει
Ευκολότερος ο δρόμος για νέες επενδύσεις ΑΠΕ
ε περαιτέρω απλοποίηση της περι .
Eχθρός για το συκτι τα φρούτα;
βαλλοντικής αδειοδότησης για τις Ανα
νεσιμες Πηγές Ενέργειας προχωρά το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μπορεί τα φρούτα να είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας ισορροπη μένης διατροφής,
αλλά ενδέχεται να είναι και επιβλαβή ακόμα και για το συχτι σας, σύμφωνα με μια ενδοκρινολόγο.
Η κατανάλωση φρούτων είναι ουσιαστικό μέρος μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτσεις μπορείνα είναι επίβλαβές για το σμα σας
Ειδικότερα,η ενδοχρινολόγος, Θουtοα Πάβλοβα, διευκρίνισε πην κατάσταση, μίλντας
στο Sputnik
Συγκεκριμένα, η είδικός εξή γησε ότι εκτός από υδατάνθρακες, νερό , βιταμίνες και μικροστοιχεία , τα φρούτα και τα μούρα περιέχουν, επίσης, υψηλά επίπεδα γίλυκόζης και
όφαση του υπουργού , Κωστή Χα.
Σοκαριστικές
Προβλέψεις ΑΠΘ
για 700
κρούσματα την
ημέρα
τζηδάκη, με την οποία κατατάσσονται
περισσότερες κατηγορίες έργων υτο a.
πλούστερο καθεστς αδειοδότησης με
βάση τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δε
σμεύσεις
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3291/6 Αυγούστου 2020) και προβλέπει μεταξύ άλων ότι:
Ορισμένα φρούτα , όπως τα βερίκοχα, είναι πλούσια σε γλυκάζη και κάποια άλλα πε-.
Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς
- Απαλλάσσονται πλέον από περιβαλλοντική αδειοδότηση οι σταθμοί ισχύος
μέχρι 1MW (εν μέχρι πρότινος το όριο
Σοκαριστικές είναι οι προβλέμεις 6
ρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημί ου Θεσσαλονίκης (ΑΠΟ ) για την πορεία
του κορονοϊού στην Ελλάδα.
Οπως προειδοποιεί η διεπιστημονική ε.
ρευνητική ομάδα Heracless για το Εκθεσίωμα και την Υγεία του Κέντρου Δι .
πιστημονικής Ερευνας και Καινοτομίας
και το Βργαστήριο Περιβαλ
λοντικής Μηχανικής του ΕΕ 3
Ακόμα, η Πάβλοβα τόνισε ότι η ινσουλίνη μετατρέπει τη γλυκόζη σε ενέρ Ε 3
ήταν στα 0,5 MW),
- Υπάγονται πλέον στην κελαφρότερην.
κατηγορία των ΠΠΔ οι σταθμοί με εγκα τεστημένη ισχύ από 1 MW έως 10 MW (αντί του μέχρι πρότινος ορίου 2 MW).
Στους αιολικούς σταθ ww.Gimoprasion.gr
ΣΕΛΛΑ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα