Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 11.08.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7415
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ ΑΠοπληθωρισμός 1,8% στην οικονομία τον
ΕΛΣΤΑΤ
Βορείου Ελλάδος
Η τιμλη του πετρελαίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
Μειωμενες
οι εξαγωγές
και το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο
Στα 2,5 δισ. ευρ περιορίστηκε η αξία των ελληνικν εξηγωγν,
εν πτωτικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές με αποτέλεσμα να καταγράφεται βελτίωση στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο
ήταν 1,4 δισ. ευρ.
α μς τ oo| Ηλεκτρικά αυτοκίνητα:0ι επιδοτήσεις
συμφονο με τα στοχεία που
κατέρουε η ΕΛΣΤΑΤ με ην
Τμή Του Πετρελοου να δοΓια αυτοκίνητα με λιανική Τιμή Προ φορων έως
30.000 ευρ, η επιδότηση είναι 20% με όριο τα 6.000
ευρ . Από 30.001 έως 50.000 ευρ , η επιδότηση
είναι 15% με όριο τα 6.000 ευρ.
- Για δίκυκλα/Τρίκυκλα, Ποσοστό 20% επί της αξας
με όριο τα 800 ευρ.
-Για Ποδήλατα, Ποσοστό 40% με όριο τα 800 ευρ .
Τα φυσκά Πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν επιπλέον
επιδότηση 500 ευρ για αγορά έξυπνου οικιακού
φορτιστή (σε συνδυασμό με αγορά X, όχι Ποδήλατου
ή σκούτερ) .
Με απόσυρση Παλαιού οχήματος/δικύκλου ( εξαιιρ
ούνται τα Ποδήλατα) Παρέχεται επιπλέον μπόνους
1.000 και 400 ευρ αντίστοιχα.
Το Υπουργείο ΑνάΠτυξης & Επενδύσεων και η Γενική
του Παρεμπορίου βεβαιθηκαν 13
στο σύνολο της
επικράτειας.
αντιμετπιση του
Παράνομου εμπο
Εμπορίας ΠροϊόνΥπηρεσιν
ρίου έλαβαν έλα - ( Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ),
υπαιθρίου
εμπορίου
(v4497/2017) και
του ν.4446/16 Που
στιμα συνολικού αφορά στη χρήση
τερματικού αnoδοχής καρτν και
μέσων πληρωμής
με κάρτα (POS).
Παραβάσεις
Σε συνεργασία με
Ελληνική βαν χρα σε ΑΤΤτη κή , Χαλκίδα και
Γραμματεία
Εμπορίου & Προ - Σημεινεται ότι:
στασίας Καταναλωτή
κοιννουν
εβδομαδιαία επιχει ρησιακή δραστηρr
ότητα τν μηχανι σμν ελέγχου για
την αντιμετπισηςέλεγχοι
Αστυνομία,
ΔημοΤική Θήβα.
Πόρος:
Στήριξη ζητούν οι επιχειρ
ηματίες μετά το ΤΟΠΙΚΟ lock
Κατά το χρονικό Αστυνομία Αθήνας Επεβλήθησαν Πρόδιάστημα
03.08.2020 έως και
09.08.2020 Πραγματοποιήθηκαν ειακν αρχν , οι
συνολικά
ανααπό
και την συνδρομή
των ΤΟπικν δημο- ύψους
Τικν και Περιφερτην
10.200E
Που αφορούσαν σε
Παραβάσεις των
Κανό ν ων
επιχειρήσεις της
Δ.Μ.Ε.Α. για την Διακίνησης
Created by Universal Document Converter