Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
agge lia
ΓΙΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10183-ΕΤΟΣ 36. - ΤΙΜΗ 1 8-ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ Η ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙ ΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΞ
Η Ελλάδα
θα υπερασπίσει
τα κυριαρχικά
της δικαιματα
Σελ. 2
Απάντηση
ΟΚΤΩ ΟΙ ΝΕΚΡΙ
Προκαταρκτική
εξέταση για
την τραγωδία
στην Εύβοια
με αντΙ-Νavtex
Σελ 3
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Σελ. 2
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΣΥΧΗ Η ΜΕΡΚΕΛ
Εις τα μη ακονόντων
Ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, επικεφαλής οικο
νομικός σύμβουλος της Allianz, ΠροειδοΠοίησε ότι οι μεναλύτερες οικονομίες του
κόσμου κινδυνεύουν να επαναλάβουν τα λάθη της Παγκόσμιας χρηματοιστωτικής κρί σης Που ξέσπασε το 2008 και βύθισε τον
πλανήτη σε βαθιά και Παρατεταμένη ύφεση .
Το κλειδί για την ανάκαμψη, υποστηρίζει
μιλντας στο Fiηancial News,
νει το άνοιγμα των οικονομιν με υγιή ,
υπεύθυνο τρόΠο , αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις της μακροπρόθεσμης
ανασφάλειας των νοικοκυριν κα1 τα Προβλήματα στο μέτωπο της Παραγωγικότητας.
"Η Παγκόσμια ύφεση Παραμένει κίνδυνος ,
αλλά μπορεί να μειωθεί μέσω κατάλληλων
κυβερνητικν Πολιτικν και υγιν αλλανν στην ατομική συμπεριφορά, είπε ο El
Erian Που διετέλεσε και αναπληρωτής διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί .
Οι κινήσεις της Τουρκίας
στέλνουν το λάθος μήνυμα
Μαϊμού
φυσικοθεραπεύτρια
γέμισε κορωνοϊό
τον Πόρο
περιλαμβάΣελ. 8
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Σελ. 4
"Ο μεγαλύτερος κίνδυνος Που αντιμετωπίΖει η Παγκόσμια οικονομία είναι η επανά Aηψη σφαλμάτων Πολιτικής της Πγκόσμιας χρηματοΠιστωτικής κρίσης του 2008:
να κερδίσουμε δηλαδή τον Πόλεμο ενάντια
στην απειλή μιας Παγκόσμιας ύφεσης, αλ
λά , κυρίως , να αποτύχουμε να διασφαλί.
σουμε υψηλή , χωρίς αποκλεισμούς, διαρκή οικονομική ανάπτυξη".
Σημείωσε τρεις Προτεραιότητες Που Πρέ
Πει να εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις έγκαιρα:
"Μέτρα ανακούφιση για τα πιο ευάλωτα
τμήματα της κοινωνίας, στε να συνεχίσουν
να αντιμετωπίζουν τις τεράστιες ζημιές Που
έχουν ήδη Προκληθεί , καθιστντας την Πe ρίοδο διαβίωσης με την Covid-1 9, πιο υγιή
και οικονομικά Παραγωγική. Πρόνοια για
τις αρνητικές μακροπρόθεσμες Πιέσεις
στην Παραγωγικότητα και αντιμετπιση της
μακροπρόθεσμης οικονομικής ανασφάλειας των νοικοκυριν".
Ματαϊωση-ΔΕΘ- Και πέντε
Με διαδικασίες
εξπρές η μείωση
της Προκαταβολής
φόρου
νέα μετρα γιατήναναμετπιση!
της πανδημίας
Σελ . 5
Σελ. 4
Ο λογικός