Πρωτοσέλιδο Kontra News: Τους άφησαν να πνιγούν για να μην τους τρομάξουν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KOΝTRA 9
Ετos 70 Αρ. φύλλου 2001
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BLACKOUT ΣΤΟ 112
ΑΦΗΣΑΝ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΑΞΟΥΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ απέναντι στην κοινωνία και προσβολή στη μνήμη των νεκρν
συνιστούν οι δικαιολογίes του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίαs , ο οποίοs
αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει το 1 12 γιατί όπωs είπε, n ειδοποίηση για τον
κίνδυνο Που διέτρεχαν θα τουS τρόμαε.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Αντίστροφη μέτρη ση
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ στην Εύβοια απέδειξε με
τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι η κυβέρνηση στερείται αντανακλαστικν , εν ο
κρατικός μηχανισμόs είναι ανύπαρκτο.
ΜEΧΡΙ τρα η κυβέρνηση ζούσε το μύθο
που δημιούργησαν οι δη μοσκοπήσειs Ποu
Την εμφάνιζαν να είναι απόλυτα κυρίαρχη
παρά το γεγονός ότι έναν ολόκληρο χρό
νο δεν έκανε απολύτωs τίΠοτα.
ΕΕΦΥΓΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αποφασίζουν
νέα μέτρα για τον
κορωνοϊό
D ΣΕΛ. 3
Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ πραγματικότητα που διαμόρ
φωσαν τα Μέσα Tns διαπλοκής Βυθίστηκε
στα λασπόνερα τηs Εύβοια .
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έδειξε την ανικανότητά τns
να διαχειριστεί στοιχειωδς μία συνπθισμένη κατάσταση.
ΤΟ ίδιο ακριβς έγινε με τον κορωνοϊό,
Που Πανηγύριζε για τη δήθεν υγειονομική
διαχείριση τns Πανδημία , φτάνονταs σε
σημείο να χαλαρσει τα μέτρα , για να
φτάσουμε σε ένα δεύτερο κύμα τns Παν
δημίαs.
ΧΑΟΣ ΣτΟ ΛΙΒΑΝΟ
Σπεύδουν σε πρόωρε
εκλογές για εκτόνωση
DΣΕΛ. 14
Το ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ
ΒΟΥΛΙΑΞΕ ΣΤΑ ΛΑΣΠΟΝΕΡΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Λουκέτο για 15 μέρες
σε νυχτερινό κέντρο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 3 , ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 8-9
ΣΕΛ. 10
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ
"ΑΡΜΑΓΕΛΛΩΝ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Που είναι υποχρεωτική
η χρήση τns μάσκα
Για την απόλυτη καταστροφή του κλάδου των μικρν
τουριστικν καταλυμάτων από την ένταξη των ακι
νήτων βραχυχρόνιαs μίσθωσηs στοUS Παρόχουs του
προγράμματοs < Τουρισμόs για όλουs", κάνει λόγω η
Συνομοσπονδία Επιχειρηματιν Τουριστικν Καταλυμάτων Ελλάδοs (ΣΕΤΚΕ) .
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφα ση για την εφαρμογή του μέτρου
Tns υποχρεωτικής χρήσηs μάσκαs σε εμπορικές επιχειρήσειs,
επιχειρήσειs Παροχήs υπηρεσι ν, χροus γραφείων (δημοσίων
υπηρεσιν ή ιδιωτικν επιχειρήσεων) και άλλουS κλειστούs και
ανοιχτούs χρουs συνάθροισns
κοινού.
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 2
91 772241 7251 10