Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠON ΝΗΣΟΣ
ΤΗΣ ΔΕUTEΡΑΣ
Sport
Οκ Παναγόπουλος στην Π: Η Πάτρα πρωτεύουσα του στίβου
Αμετάπιστο
στη μάσκα
οι Πιστοί
ΤO 30% ΣΤΟΥΣ
το ΤΡΙΠΛΟ
ΠΑΘΗΜΑ, ΘΑ
Βιβλικός
κατακλυσμός |
σε 8 ρες
μετά 17 τη
ΑΠΟ ΤΗΝΠΑΤΡΑ
ΤΟ 1991,
καλεί ΔΕΥΛΠ
Η ΔΑΝΑΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΗΝ -na
Θέλω να μιλήσω
με όσους δούλευαν
στην Πατραϊκήν
p Μ- ναmiνn