Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.818 . Τμή 0,60 Ε . Σάββατο-Κυριακή 8-9 Αυγούστου 2020
Γραφεία: Φ.αβέλλα 11-ΙΩΑΝNINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67, 3.791-Fax 26510 30.350 htp:/wwproinosiogos.g. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Να Πως μπορεί πρακτικά να επιλυθούν
οι διαφορές μας με Αλβανία και Σκόπια . .
. Το κείμενο που ακολουθεί, γραμμένο με γνση και υπευθυνότητα , επισημαήνει την ιστορική ευκαιρία , που υπάρ
χει για την Ελλάδα , γα να επιτευχθεί ορστική επιλση των
Ελληνοαλβανικν και Ελληνοσκοπιανν διαφορων και υποδει κνύει τον τρόπο και τις ενέργειες που πρέπει και επιβάλλεται
να γίνουν , τρα , άμεοα , από τους ασκούντες την Κυβερνητική ναποτελεσματική πολιτική της.
εξουσία , στε να τεθεί οpστικό Τέρμα στα δύο αυτά εθνικά
θέματα, με τα οποία ασχολείται, διαχρονικά, η εξωτερική μας ξής εθνικά θέματα: a) Οι Ελληνοαλβαπολιτική , η σποία τα διατηρεί με την αβουλη, αμήχανη ή και ακατέρωθεν των συνόρων. β) Οι Ελληνοσκοπανές διαφορές, ο.
οποίες εστιάζονται κυρίως στην θεσμοθετημένη Μακεδονική
εθνότητα και τον αλυτρωτισμό των Μακεδόνων. Y) Οι Ελληνοτουρκικές διαφορές , οι οποιες εστιάζοντα κυρίως στο θέμα
της Θράκης , των νησιν και της θάλασσας του Αηαίου πελά
γους και δ) Το Κυπριακό.
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα δύο πρτα εθνικά θέματα, η οριστική επίλυση των σποίων μπορεί να επιτευχθεί , σύμ
φωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου , με τον -Τησελ
> Γράφει ο ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΜΑΡΤΣΕΚΗΣ
Δικηγόρος Παρ'Αpείω Πάγω
ΗΑλάδα έχει σήμερα ανοικτά τα ε
νικές διαφορές και οι αμφισβητήσεις εΛίγοι aπόδημοι Ηπειρτες έρχονται στα χωριά μας
Από την απαράδεκτη τακτκή Υφ. Πολιτικής Προστασίας και ΕΟΥ .
Εντός των τειχν για πολλούς
ο φετινός Δεκαπενταύγουστος
Αναστέλλονται λιτανείες, πανηγύρια και άλλες εκδηλσεις για Τα κρουσματα κορωνοϊού
Στο <σκοτάδιν η Ήπειρος
Ο Περιορισμένη η κίνηση σε λεωφορεία-αεροπλάνα
Οι γενικές ανοφορές προκαλούν σύχυση και διασπορά ανεύθυνων φημν
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Δεν ενημερνουν ούτε την
Περιφέoεια και την Πολιτική της Προστασία
. Οκτ Αυγούστου σήμερα
και Τίποτε διν παραπέμπε όn σε
μα εβδομάδα γιορτζετα Το λ .
γόμενο Πάσχα Του καλοκαιρ..
ούν , η εορτή της Κοίμησης της
Θεοτόκου, η οποία καθεερθηκε
ως Δεκαπενταύγουστος Ακόμη
. Η εγκατάσταση μόνιμου
κλιμακίου του ΕΟΔΥ στην Κακαβιά λύντι rο σοβαρό πρόβλημα
που υπήρχε από την έλλεψη ου ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
και η προσέλευση mιστν στις
καθημερνές παρακλήσεις είναι
πολύ μικρότερη σε σχέση με
προηγούμενα χρόνια σύμφωνα
με Επιιρόπους κυρίς νον της
πόλης Η εικόνα που υπάρχει στο
νομό Ιωσννίνων -αλλά και στις στα σπίτα Τους Τη συντριπτική:
περισσότερες περιοχές της Ηπε
σιασπικν ελέγχων στους εισερχόμενους στην Ελλάδα , όμως
προκαλεί ένα rεράστο κενό όσον
αφορά τακρούσματα που επιβε .
βαπνοντα
Τα δύο περιστατ 11η σελ
Ηπληρότητα λεωφορείων και αεροπλάνων-αν και διανύουμε
: Τον Αύγουστο- βρίσκεται στο ναδί καθς ο κορωνοϊός κpατά
----- ------- -- - -- -- ν αποδήμων .
στοχα έχει πι ο Πρωθυπουργός
δεν έχει καμία σχέση μεο, πξερα
με μέχρι σήμερα
Η εμφάνση τυ κορωνοού και δως η επιδίνωση της κατάστασης
που παρατηρείτ Τις τελευταίες δύο
Αποκαλυπτικό έγγραφο του Aημάρχου Γ.Σουκουβέλου
|Διάδοση του ιού φοβούνται στο Ζαγόρι
από τη δομή ανηλίκων προσφύγων!
Ηπολιτική ης ασυσκότ| σηςν που επέβαλλεοΝ. Χαpδαλιάς στην λεπτομερή
ανακοίνωση των κροοσμάνονικότητα , η οποία όπως εύ
Υπεγράφη η aπόφαση
γα τη μείωση
Προκαταβολής φόρου
πδες υπήρχαν για μια ανάσα οή της υπαίθρου από την έλευση
αποδήμων κι την πραγμαιοποίηση
αντίθετα αποτελέσματα στην
: Ηπειρο και πρέπει άμεσα να
αναθεωρηθεί..
Των πααλοσιακων πανηγυρν και Ανοιχτήσυζήτηση την Τετάρτη (6.30μμ.) στους Αστραγγέλους
των ποίλων εκδη
. Δεν
Ινα μένει απλός
γορίου στον προγραμματισμό
που κάνουν άλλοι για την περιοχή Του, Τονίουν σε όλους Τους
Αντο Κράτος στήριζε τη λειτουργία τους.. .
Η Εκκλησία και το καφενεδάκι
θα έδιναν ζωντάνια στα χωριά μας!
Επισημάνοεις αναγνστη μας με agορμή άρύρο στον < ΠA.
Άσπράγγελοι
Πάμτε προληπτικά μτμ
γα τον καταροίκοτυρετο
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
Γ. ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ: Οx
να ηρογραμματίζουν
άλλοι για εμάς! . .
. Στη σελίδα 2
Τόνους Αυτοδιοίκηση και φορείς ,
γr' αυτό και την ερχόμενη Τετάρτη
στις 6.30 μ.μ πραγματοποιούν aνοιχτή εκδήλωση, με θέμα τη λειτουργία δομής ασυνόδευτων a .
νηλίκων Προσφύγwν στον Αγο
ΑΒανάσιο Ασπραγγίλων .
Ο δήμαρχος Ζαγορίοu κ. ιp- στην κεντρική πλατεία -11η σελ
Εντείνεται η αησυγία των επιστημόνων για roν κορωνο ό
Άλλα 151 κρούσματα
χθες με ευρεία διασπορά!
. Ο απόδημος Ηπιρτης
yoς Σουκουβέλος απημθυνε δημό σια πρόσκληση σε όλος να συμμ
τέχουν στη συήτηση , mou θα γίνε
λύ αν θα πάει φί .
Τος στο χωριό
του , αφού στα
περισσόπρα ουε θεία Λειτουρ
γία στην Εκκλησία γίνετα ούτε
Το γνωστό παραδοσιακό καφενε δάκι στην πλατεία λετουργεί.
Σωστές λοπόν ο παρακάτω Eπσημάνσεις του αναγνστη μος κ
Στο κκόκινoν παραμένει η Αλβανία με 135..
. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα
παρέμεινε και χθες ο αριθμός
κρουσμάτων κορωνοίού στην Ελ.
λάδα καθς ανακονθηκαν άλ
λα 151 , μκ κύριο χαρακτηριστικό
την ευρεία διασπορά Τους Για
μια ακόμη φορά τα εσαγόμεναs
ήταν σχετικά λίγα ( 12) εν σε Ar
Τική και θεσσαλον - 11ησελ
Βασ. Μιχαήλ ο οmoίος, εν όψα μά λιστα και του 15Aύγουστου , αναφέρεται και στους δύο ε
Σελ 4
Σελ. 12
επιφνΛΛΙΔΕΣ
Μάρκος Μπότσαρης,
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας
Τον Μ. Πρίσμαν από τη Χάποελ
απέκτησε ο ΠΑΣΓιάννινα
ΓΝΩΜΕΣ
ο αετός του Σουλίου
( Η παραμονή του στον Κακόλακκο Πωγωνίου )
> Γάφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
Τα μέτρα για τον κορωνο ό
και οι κυβερνιτικές ευθύνες . .
Γεννήθηκε στο Βέλγιο, κατάγεται από τη Γκάνα
. Στη δεύτερη μεταγραφική
Του κίνηση προχρησεο ΠΑΣ
Γιάνννα καθς ανακοίνωσε
χτες Την απόκτηση Του 29χρονου Βέλγου Μάρβν Πρίρσμαν ,
ο oποίος μέχρ πρόσφαια
γωνίζονταν στην ισραηλινή
Χαποέλ Τλ Αββ.
Μετά τον 24χρονο δεξό στ
σθοφύλακα Μανλη Σάλιακα, οι
Γιαννιτες απέκτησα και τον
> ράφει ο ΚΟΣΤΑΣ Δ ΚΑΛΙΣΗΣ
Σαράντα κλέφες ήμοστον, Μόρκο μωρέ Μπότοορη.
σορόντα δύο νομάτος Μάρκο Μπότσαρη Σουλιτη
Ολοι ένον όρκο κάνομε, Μάρκο μωρέ Μπότσαρη,
στο Αγιο το Βαγγέλο, Μρκο Μπότoσρη Σουλιωτη.
Ποιός αρρωστήσει από τ εμός
Μάρκο μωρέ Μπότσαρη
Όλοι νο τον Koτάξουν, Μόρκο Μπότοορη Σουλιτη. ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ την κυβέρνηση, ελέγχουμε την εξουσία .
Κάπως έτσι είναι η θέση μας και ας ενοχλεί τους παρωπιδάτους
ακομματικούς , που όταν ήταν στην εξουσία οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ποούσαν Τη νήσσα και βολεύονταν , όπως και παλιότερα με το
ΠΑΣΟΚΙ Φυσικά και δεεν μας ενδιαφέρει η άποψή Τους Δικαίωμά
τους όμως να την εκφράζουν και να λένε ό, θΕλουν . Οι πολίτες
διψούν για ενημέρωση δεδομένων και των ιδιόμορφων συνθηκν εξ αιτίας του κορωνοίού και της οικονομικης κρισης
ΔΕ θα διστάσουμε να πούμε ότι κυβέρνηση και λοιμω--3η σελ
. Αρχίζω την ανοφορά pου στον αετό του Σουλίου Μάρκο Μπό Τσαρη , με τους στίχους αυτούς παρμένους από έναν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα