Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Συμπτώματα μνημονίου προκαλεί ο κορονοϊός
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Σάββατο 8 Αυγούστου 2020 / τιμή : 1,30 Ε
οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.293
Προκαταβολή
Μήνυμα του myTAXISnet
για μείωση φόρου
Τη Δευτέρα αναμένεται να ενημερωθούν οι
επιχειρήσεις , μέσω Προσωποποιημένου μηνύματος στο myTAXISnet, για τη μείωση του
συντελεστή της προκαταβολής φόρου Που
δικαιούνται, εν Παράλληλα θα αναρτηθούν
στο ΤΑXIS οι νέοι μειωμένοι συντελεστές. Αυτό
ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ, εν ο υφυπ. Οικονομικν , Απόστολος Βεσυρόπουλος , υπέγραψε
χθες την απόφαση με τmv οποία καθορίζονται
οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τη μείωση της
Προκαταβολής φόρου στις δηλσεις φόρου
εισοδήματος του έτους 2019. σελ .5
Συμπτματα μνημονίου
Προκαλείο κορονοϊός
ΑΠοΠληθωρισμός, μείωση βιομηχανικής Παραγωγής, Πτση εξαγωγν , ύφεση
Τις αρνητικές συνέπειες της Πανδημίας του κορο- στηριότητας την οποία Προκάλεσαν τα μέτρα της κα
ραντίνας στη συντριπτική Πλειονότητα τωνεπιχει
ρήσεων. Τα αριθμητικά δεδομένα με τα οποία κατα
ραγωγή και το εμπορικό ισοζύγιο Που ανακοινθηκαν γράφονται τα συμπτματα αυτά δείχνουν ότι τα φαιχθες για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο από την ΕΛΣΤΑΤ. νόμενα του αποπληθωρισμού και της πτσης της
Παραγωγής είναι Παρόμοια με αυτά Που είχαν κα
ταγραφεί τα έτη 2011-2014 , την εποχή του α' και
του βμνημονίου, όταν εφαρμόστηκαν τα πλέον επαx
μάτων) . Ο αΠοπληθωρισμός 1,8% Που καταγράφηκε
τον φετινό Ιούλιο είχε να εμφανιστεί από το 20132014, Παρόμοια με εκείνης της Περιόδου είναι και
ηπση της βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,9%,
η ΟΠ0ία καταγράφηκε τον Ιούνιο. Τη βαθιά ύφεση
στην οΠοία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία (όπως
και την Περίοδο των δύο Πρτων μνημονίων) αnο
τυπνουν εξάλλου και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για
θήμέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής (αυξήσεις τη μείωση της αξίας των εξαγωγν και των εισαγωγν
κατά 8,5% και 9,2% αντίστοιχα, τον Ιούνιο. σελ. 23
νοϊού στην ελληνική οικονομία αποτυπνουν τα
στοιχεία για τον Πληθωρισμό, τη βιομηχανική πα
Εθνική Ασφαλιστική
Με αυξημένη παραγωγή
Βάσει των στοιχείων αυτν, η ελληνική οικονομία
εμφανίζει από το καλοκαίρι συμπτόματα αποπλη
θωρισμού και Πτσης της εγχριας παραγωγής, Πα
ρεπόμενα της βαθιάς ύφεσης στην οΠοία έχει εισέλθει
Ανοδικά κινήθηκε η Παραγωγή της Εθνικής
Ασφαλιστικής κατά το α' εξάμηνο του 2020,
σε σχέση με την αντίστοχη Περίοδο του 2019,
Παρά τις δυσμενείς επιπτσεις στην εγχρια
οικονομία από την Πανδημία του Covid-19.
Συγκεκριμένα, το σύνολο των ακαθάριστων
εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, εξαιρουμένης
της παραγωγής του Προίόντος εφάπαξ ασφαλίστρου, αυξήθηκε σε Ποσοστό 4,8% έναντι
του α' εξαμήνου του 2019, διαμορφούμενο σε
276,5 εκατ. ευρ . σελ . 12
εξαιτίας της απότομης Πτσης της οικονομικής δρα φόρων και περικοπές μισθν , συντάξεων και επιδοΝέες αντικειμενικές τιμές
ακινήτων για 7 περιοχές
Στον κλοιό της Πανδημίας η Θεσσαλονίκη
Σενάρια
ακύρωσης
της 85ης ΔΕΘ
Μονάδα παραγωγής χαρτιού
ΥΠΟΙΚ: Αναμένει εισηγήσεις από εκτιμητές
Τον επανακαθορισμό των αντκειμενικν τιμν των ακινήτων
ορισμένων περιοχν της χρας, ακυρωτικές αποφάσεις και ζητή
για τις οποίες το ΣτΕ εξέδωσε αnφάσεις ακύρωσης των τμν Που
είχε Προσδιορίσει το ΥΠΟΙΚ, απoφάσισε η σημερινή ηγεσία του
υπουργείου, Συγκεκριμένα , με
απόφαση του υπουργού Οικονομικν Χρήστου Σταϊκούρα ανα τίθεται σε πιστοΠοιημένους εκτ
μητές το έργο της υποβολής ει
σηγήσεων για τα Ποσά στα οΠοία
Πρέπει να καθοριστούν εκ νέου
οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε περιοχές των Δήμων τή, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις
Φιλοθέης-Ψυχικού, Αθηναίων,
από την Intertrade Hellas
Kηφισίας, Δελφν και Τήνου, γα
τις οΠοίες εκδόθηκαν από το ΣτΕ
Στρατηγική επένδυση 46 εκατ. ευρ της Intertrade Hellas, Πoυ αφορά δημιουργία νέας
μονάδας παραγωγής χαρτιού και μετεγκατάσταση ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων
ενέκρινε η διυπουργική επιτροπή , η onoia
συνεδρίασε χθες υπότην Προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδνιδος
Γεωργιάδη. σελ . 12
θηκε η μείωση των καθορισθει
σν αντικειμενικν τιμν εκκίVησης (τιμν ζνης ανά τιμ. νέας
κατοικίας )., Η απόφασn εκδόθηκε
και δημοσιεύθηκε στηv Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως στις 6 Αυγούστου και οι εκτιμητές καλούν
ται από τον υπουργό Οικονομικν
να καταρτίσουν τις εκθέσεις τους
και να υποβάλουν τις εισηγήσεις
τους εντός 10 ημερολογιακν
ημερν από την ημερομηνία αυΈκρηξη κρουσμάτων
σε Πολλές περιοχές της χρας
Πς επιδρά ο κορονοϊός
στα Container Terminals
Μείωση του ρυθμού αύξησης της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευμάτων κατά 40% τα
επόμενα Πέντε έτη, λόγω της Πανδημίας του
κορονοίού , βλέπει η DrewIy στην ετήσια
έκθεσή της Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast. Η
σελ. 6
20 Αυγούστου. σελ . 5
Απόφαση
για προμήθεια
300 λεωφορείων
με leasing
Παγκόσμια δυναμικότητα στους σταθμούς
εμπορευματοκιβωτίων εκτιμάται από την Drewy ότι θα αυξηθεί με έναν μέσο ρυθμό 2,1%
ετησίως τα επόμενα 5 έτη. σελ 10
Τόνωση
Προς νέο
της εργασίας
λόγω τουρισμού Πακέτο)
τον Ιούλιο
Χ.Α.: Με εβδομαδιαία
κέρδη 2,43%
ενίσχυσης
ΕΡΓΑΝΗ
Στήριξη της οικονομίας
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Η Πρτη χρηματιστηριακή εβδομάδα του
Αυγούστου έκλεισε με συνολικά κέρδη 2,43%
για τον γενικό δείκτη . Η κεφαλαιοποίiηση της
αγοράς ενισχύθηκε κατά 1,085 δισ. ευρ και
διαμορφθηκε στα 44,82 1 δισ . ευρ. σελ . 15
Μισέλ Αούν
Ο πρόεδρος του Λιβάνου
για την έκρηξη
Θετικό ισοζύγιο στις ροές μι
σθωτής απασχόλησης στον ιδιο
τικό τομέα καταγράφεται τον
Ιούλιο, λόγω του κανοίγματοςν
του τουρισμού. Όπως προκύ
Ππει απότην (ΕΡΓΑΝH), υπάρχει
θετικό ισοζύγιο Προσλήψεων
αποχωρήσεων κατά 67.911 θέ
σεις εργασίας . σελ. 23
Πρόσθετα μέτρα γιατην επανεκκίνηση της οικο
νομίας εξετάζει η κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό
να σημεινει πως δεν θα μείνουν απροστάτευτοι οι ρευνα
εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες με φορείς του τουρισμού ης Ρόδου και αναφέρθηκε στις κυβερνητικές
Πρωτοβουλίες για την αντιμετπιση των οικονομικν
επιπτσεων της Πανδημίας, σημεινοντας ότι το
φθινόΠωρο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα . σελ 7
καιγια ξένο
δάκτυλον
στη Bηρυτό
Ηπρόσληψη 655 εργαζομένων
σε ειδικότητες αιχμής στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, η προμήθεια 300 λεωφορείων με leasing
και η σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ εί
ναι τα άμεσα μέτρα Που ρίχνει
στη μάχη κατά της Πανδημίας
το υπουργείο Υποδομν και
Μεταφορν. σελ. 7
MSC Cruises
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΑΛΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ>10
σελ.13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα