Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΔΕΗ, SARΑΝΤIS , ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΥΔΑΠ . 4
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΠΑΠ, FOURLIS , AΔΜΗΕ, ΑEGEAΝ. 24-25
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ + 6-7
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ . 15
Οι 14 άζονες για
μια νέα οικονομία
Παράπλευρα . κέρδη
από τα χαμηλά επιτόκια
1 &P MORGAΝ . 26
Οι επενδυτικές επιλογές
για το β' εξάμηνο
ΜΕΤΟΧΟΣ
FT. Com
FINANCAL TIMES
Ιρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
UOday
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 23ο .Αρ. Φύλλου 1 168.7-11 Αυγούστου 2020.ει
www.euro2day.gr
CRETA FARMS . 12
ΕΝTERSOFT . 15
JUMBO * 15
PASAL
ΑΤΤICA BΑNK
ΕΝΕΡΠΕΙΑ: ΑΝΟΙΓΟΥΝ 4 ΚΑΥΤΑ ΜΕΤΩΠΑ 13
ΟΙ ΝΕΕ ΕΙΕΙΣ
σε ΠεριβάλλοΥ Πανδημίας
9771108531000
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΕΡΓΑΛΕΙΟ,