Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΤΕΩΡΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1970- ΠΕΡΙΟΛΟΣ. ΑΡΙΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1.359 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020-ΤΙΜΗ: Ε 1,30
www.tameteor.gr
ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Εγκαινιάστήκε
ΕτΟΥποβρύχιο
Μουσείο
στην Αλόννησο
Προσφυγή κατά)
του κλεισίματος
της οδού
Τρικάλων
Ο χρόνος αντός χαρακτηρίστηκε σnό
την υγειονομική κρίση στο δεύτερο
μισό του , εν στο σύνολό του δεν
Ελειψον θετικές Πρωτοβουλίες αλλά
και οδράνειες κοι οφάλματο , τα onoίa
είνοι φυσικό και ανομενόμενο , ιδιατερα τους ηρτους μήνες , Φυοικές
είνοι βέβοια και οι διαφωνες ανάμεσα
στα στελέκη της δημοτικής Αρχής ον
και ο βαθμός και η συχνότητα συτν
των διοφωνιν , όΠως τουλόχιστον
έβγαινε Προς τα έξω από τους ίδιους
τους διαφωνούντες ήτον σε αντερα
επίηεδα anό τα συνηθιομένα . ΣΕΛ 5
ΝΕΟ ΙATΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΑΘANΑΣΙΟΣΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ υ
Κατερίνα Απόδιακου
ΕΝΔΟΚΡΝΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Προβλήματα
από τις σφοδρές
βροχοπτσεις
στην Καλαμπάκα,
Αρχίζει στις
20 Αυγούστου
το κυνήγιν
nλ: 2432023705-6932642700
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
0ΦΟΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Νικόλα0s Δ.Κολίσas
| Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΕΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΡΑΣΗ E α
ΤΗA: 24320 77999
900 nμ- 900 μμ
Δευτέρο- Πορο σπενά.
ΩΡΑΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΜEO ΙAΤΡΕΙΟ ΤΗΜ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
Αθονόσιος Χ. Μουσιλης
ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
eνδοκρινολόγος-Διοβητολόγος
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 116-116
Domouμίoυ Α8ν
Η ΙΑΤΡΟ ΟΑΒΡΙΣΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ |
17. 18 & 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤEΟΟΥ
Ο4ΤΟΣ ΘΑ ΒΡΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΕΤΟΥ
Τρικόλων 16, 2ος όφορος
Tηλ. 6979221940, 2432077212