Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Επιδρομή της ΕΛΑΣ
απέφερε 18 συλλήψεις
στη Λακωνία > σελ. 7
Πιέζει για το φυσικό αέριο
η Περιφέρεια
Περιορισμένα δρμενα φέτος
στα Τσίντζινα
Soαλ8 Λόγω κορωνοίού > σλ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 1Ετος 25-| Αριθμός 5932 | Τιμή φύλλου 0,50C
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250 . e-maiLinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Το διήμερο 25-26/9
Στην καστροπολιτεία
Μυστρά
η υπουργός
Πολιτισμού
. 380 Σπάρταθλον
υπό αυστηρούς κανόνες
Την κοστροnολιτεία tου Μυ στρά επισκέφθηκε το απo γευμα της Τετάρτης 5/8, η
υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα
Μενδνη , συνοδευόμενη από
υnηρεσιακό κλιμάκιο tou
υποuργείου, τον Βουλευτή Λακωνίας κ. Αθανάσιο Δαβάκη
και τον αντιπεριφερειάρχη κ .
θεόδωρο Βερούτη. Η Προίσταμένη της Εφορείας Αρχοιοτήτων Λοκωνίας
Πάντου ενημέρωσε διεξοδικά
την υπουργό αναφορικά με
όλα τα εκτελούμενα έργα nou
Πραγματοηοιήθηκαν εντός του
αρχαιολογικού χρου , εν
επέμεινε στην ολοκλήρωση
των εργασιν στα Παλάτια , Η
υπουργός αφού θαύμασε για
σκόμη μια φορά , τον Πολιτι στικό θησαυρό του Μυστρά,
έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις Προς μια νέα ανιληψη
του τρόπου διαχείρισης αρχαιολογικν χρων.
Σημεινεται Πως το Υnοupγείο Πολιτισμού σε συνεργασία
μετην Περιφέρεια Πελοnown σου, έχουν ξεκινήσει την υλοενός
πρωτοποριακού ηρογράμματος όηου ο επισκέητης θα έχει.
τη δυνατότητα να γίνει κοινωνός μιας ξεχωριστής εμπει
ρίας . Με τη χρήση νέων
τεχνολογιν , θα napouσιάζεται
η Βυζαντινή καθημερινότητα ,
anό η ζωή των συτοκρατόρν
ι σχέση τους με τους δεσπότες μέχρι την αμφίεση και
τη διατροφή της ηεριόδου. Στοχος του Προγράμματος , Πou
αναμένετοι να λειτουργήσει το
2023 , είναι n nερατέρω ανά δειξη του Μυστρά .
Με Πιστοποιητικά, μάσκες , αποστάσεις και απαγόρευση συνωστισμού
Ευαγγελία
Αρκετά είναι τα ερωτήματα τοθλον. , το οnοίο διεξάγεται Σπόρταθλον. γνωστοποίησε, κατάσταση. , επισημαίνουν οι
σχετικά με τη διεξαγωγή ή μη ανελλιπς από το 1983 στη πριν οπό λίγες ημέρες , ότι οι δοργανωτές.
κοινωνικν , Πολιτιστικν και διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη, μή- προετοιμασίες για τη 36η διοραθλητικν εκδηλσεων- δρά - κους 246 χλμ , στα χνάρια του γάνωση του θεσμού συνεχί - θλον - ενημερνει ότι όλοι οι
σεων , λόγω της Πρόσφατης αρχαίου Αθηναίου ημεροδρό- ζονται κανονικά . Ο φετινός αθλητές , μέληn ηληρωμότων
έξαρσης του κορωνοίού στη μου Φειδιηηίδη . Σύμφωνα με αγνας έχει Προγραμματιστεί και συνοδοί αθλητν Ποu θα
χρα , αλλά και το άγνωστο την κατάσταση nou επικρατεί για ο διήμερο 25 και 26 Σεμέλλον για την εξέλιξή του αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πτεμβρίου, "Ελπίζουμε μέχρι Πρέπει υnoxρεωτικά να έχουν
τους Προσεχείς μήνες.
Μια ιστορική διοργάνωση για της κυβέρνησης σχετικά με λίξεις οι oπoίες να ανστρέ - είναι αρνητικοί στον κορωνοϊό.
τη Σπάρτη anoτελεί το -Σπάρ - την Πανδημία , το ΔΣ του Ψουν την σημερινή ευνοϊκή
Ακόμη, το ΔΣ του .Σπάρταταξιδέψουν στην Ελλάδα θα
και ακολουθντας τις οδηγίες τότε ότι δεν θα υπάρξουν εξε- μαζί τους nιστοποητικό ότι
συνέχεια σελ 9
Δεύτερη σε επίπεδο περιφερειν στη χρα
Σταθερή αύξηση των αιολικν
στην Πελοπόννησο
110 νέες ανεμογεννήτριες σε όλη τη χρα από την αρχή του έτους
Τη στατιστική της αιολικής
ενέργειας στην Ελλάδα για το
εξάμηνο 2020 ανακοίνωσε η
Ελληνική Επιστημονική Ένωση
Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕN .
αποδιδόμενης ισχύος στο δ .
κτυο 287,3 MW. Αυτό απoτελεί
αύξηση 8% σε σχέση με το
τέλος του 2019. Το τέλος του
Ιουνίου 2020, το σύνολο των
Με βάση τα στοιχεία , το
ηρτο μισό του έτους συνδέ θηκαν στο δίκτυο 110 νέες
ανεμογεννήτριες συνολικής
αιολικν nάρκων Πou βρισκότον σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία ήταν 3.883,9
pilakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Χρονογραφήματα
του Εμμ. Δημητpακόπουλου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα