Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

29oC, 21:00

€0.80

25oC - Υγρασία 50%-79% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:45 - Δύση ηλίου: 20:45

Ðïéïò, ðïéïí êáé ãéáôß

Η Αθήνα με τις συμφωνίες ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ξορκίζει την τουρκική αναθεωρητική διεκδίκηση. Δεν είναι τυχαία η οργίλη αντίδραση της Άγκυρας ότι δεν θα αναγνωρίσει την
συμφωνία Αθηνών - Καΐρου, που τέμνει την ανεκδιήγητη εκείνη Άγκυρας - Τρίπολης (Λιβύη), η οποία αγνοούσε την ύπαρξη της Κρήτης,
προκειμένου να ενώσει θάλασσες που δεν συναντιούνται! Ο Ν. Κοτζιάς αντιτείνει και στις δυο αυτές κινήσεις της Αθήνας πως παραχωρεί
ελληνικά δικαιώματα σε φίλιες χώρες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να αποτιμήσει κανείς ουσιώδεις λεπτομέρειες αυτών των κινήσεων στο γεωπολιτικό σιμουλτανέ που εξελίσσεται, προκειμένου να καθαρίσει από πλευράς δικαιωμάτων και διεκδικήσεων το πεδίο διέλευσης των νέων ενεργειακών και εμπορικών δρόμων. 3»

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5175

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 20-30

ÊïëëÞóáìå óôïí 19 áéþíá
ï

• ÌÝ÷ñé ôéò 21
Îáíá÷ôýðçóå ï... serial killer ôùí ðñïôïìþí
Áõãïýóôïõ
ç äéáâïýëåõóç
• Ôéò áãïñåýåéí
âïýëåôáé;
ΑΘΗΝΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ). Σε δημόσια
διαβούλευση δόθηκε το νέο επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
για τη δεκαετία 2020-2030, που
επιδιώκει την προσέγγιση της Ελλάδας με την Ευρώπη όσον αφορά τις επιδόσεις της στον τομέα
αυτό. Η δημόσια διαβούλευση θα
διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου.

Επανήλθε η... μανία του «αποκεφαλισμού» των προτομών στην Κέρκυρα - «Θύμα» βανδαλισμού και ο
Σπύρος Σαμάρας, μετά τον Γεώργιο Ράλλη τον Απρίλιο του 2019 Σελίδα 9»

Σελίδα 3»

Îáíáñ÷ßæåé
ç ìåôáöïñÜ ôùí
êåñêõñáúêþí
áðïññéììÜôùí
óôçí ÊïæÜíç »
3

ÄñÜóç ãéá
ôçí áîéïðïßçóç
ôùí ðëáóôéêþí
áðïññéììÜôùí »
4

Ôç ÄåõôÝñá ç áðüöáóç ãéá ëÞøç íÝùí
ìÝôñùí åíüøåé Äåêáðåíôáýãïõóôïõ
5»

Πρώτη συναυλία μετά από
μήνες για την Μάντζαρο 10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα