Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 4 συστάσεις και 2 στόχοι για το ελληνικό σχέδιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ,
9'771254 E57140
Πέμπτη 6Αυγούστου 2020| τιμή: 1,30 E
οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.291
4συστάσεις και 2 στόχοι
για το ελληνικό σχέδιο
ο Κυρ. Mητσοτάκης για τον Covid-19
Εθνικό μας κεμβόλιον
το φιλότιμο σελ 14
Πς η Κομισιόν θα αξιολογήσει την Πρόταση για την ανάκαμψη ης χρας
Στις τέσσερις συστάσεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία και τις δύο στρατηγικές για την
μετασχηματισμού αποτελούν τα βασικά στοιχεία φθινόπωρο εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθε
κτικότητας, στα οποία θα εκτίθεται η μεταρρυθ
των συστάσεων του Συμβουλίου ECOFIN προς τη
Πράσινη και την ψηφιακή μετάβασn θα βασιστεί χρα μας. Η αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης μιστική και επενδυτική ατζέντα της κάθε χρας
Μεγαλνουν οι πληγές
στον τουρισμό λόγω Covid-19
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Η παροχή ρευστότητας στην οικονομία και κυρίως Ανάκαμψης, θα γίνει από την Κομισιόν με βάση
στις μμε, Ο Περιορισμός των κοινωνικν επιπτσεων
της Πανδημίας μέσω της στήριξης της εργασίας , κρινε το Συμβούλιο ECOFIN στις 20 Ιουλίου, οι
και ανθεκτικότητας, Που θα υποβάλει η κυβέρνηση για α έτη 2021-23. Τα σχέδια θα επανεξεταστούν
και θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες
το 2022, στε να ληφθεί υπ' όψwητελική κατανομή
των κονδυλίων για το 2023. Υπενθυμίζεται ότι το
70% των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμ
για χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Ταμείο
τις τέσσερις συστάσεις για την οικονομία, Που ενέ
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ 76,1% ΤOΝ ΙΟΥΛΙΟ
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΕΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΑΑ
και η Προθηση των επενδύσεων προς την κατεύ- - ψης θα δεσμευθεί για το 2021 και το 2022 και το
οΠοίες δεν περιλαμβάνουν δημοσιονομικές δε
θυνση της πράσινης ανάπτυξης και του ψηφιακού σμεύσεις. Τα κράτημέλη θα υποβάλουν μέσα στο υπόλοιπο 30% από το 2023 μέχρι το 2026. σελ.3
- ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
1.000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΑΡΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
σελ. 2
2.750 τόνοι
νιτρικού αμμωνίου
ισοπέδωσαν
τη Βηρυτό
ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΕΩΣ 50%
ΜΟΝΟ ΠΑ 20 ΗΗΜΕΡΕΣ
Ο ΠΟΥ ζητεί από τους νέους
να σταματήσουν τα Πάρτι
Πιέσεις στην Coca Cola HBC
από την Πανδημική κρίση
Ο ισχυρός αντίκτυπος της εξάπλωσης της
Πανδημίας του Covid-19 αποτυπνεται στα
μεγέθη του πρτου εξαμήνου για τον όμιλο
της Coca Cola HBC, καθς τόσο n Πορεία των
εσόδων όσο και της κερδοφορίας εμφανίζουν
αρνητικό Πρόσημο. σελ . 12
- Μία Ελληνίδα νεκρή
και πέντε τραυματίες
Αίτηση της Alpha Bank
για τον Ηρακλήν
" Πάνω από 135 νεκροί5.000 τραυματίες - 300.000 άστεγοι
10-15 δισ. δολοι ζημές
Την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα
Ηρακλής κατέθεσε και η Alpha Bank,
για τιτλοποιήσεις της τάξεως των 7,67 δισ.
ευρ. σελ 12
Στημέγγενη
της εφορίας
τα αναδρομικά
11 κόκκινες
κάρτες
στην Creta
Farms
Φουσκνουν)
0 Covid-19 έφερε ανάπτυξη
στην ΑΒ Βασιλόπουλος
τακρατικά
φέσια προς
την αγορά
Θετικό είναι το Πρόσημο των εσόδων στο
Πρτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς για την ΑΒ
Βασιλόπουλος, θυγατρική του ομίλου της
Ahold Delhaize, με την πορεία της κατανάλωσης να κινείται στον ρυθμό της Πανδημίας.
Αχμή του δόρατος αποτελούν οι διαδικτυακές
Πωλήσεις και Προς τούτο εντός του έτους αναμένεται η λειτουργία του πρτου κέντρου
αποθήκευσης και διανομής ηλεκτρονικού
εμπορίου, επένδυση Που ξεπερνά τα 12 εκατ.
ευρ. σελ.11
Aηξιπρόθεσμα
1 εκατ. συνταξιούχων
Deloitte
αΦούσκωσαν, ακόμη Περισ
σότερο τα κρατικά φέσια τον
Ιούνιο, αφού οι ληξιπρόθεσμες
υποχρεσεις του Δη μοσίου
Προς τρίτους αυξήθηκαν κατά
161 εκατ. ευρό, φθάνοντας, σύμ
φωνα με το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, στο τέλος του μήνα
στα 2,423 δισ. ευρ. σελ .4
Αντιμέτωποι με την υποχρέωση να καταβάλουν
σημαντικού ύψους Ποσά φόρου εισοδήματος κι
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα βρεθούν περίπου
1.000.000 συνταξιούχοι, για τα αναδρομικά Που θα
εισπράξουν εντός των προσεχν 6 μηνν ως επ στροφές των Περικοπν Που έγιναν στις κύριες συν
τάξεις τους την περίοδο από 11 Μαΐου 2015 έως 12| Κερδν
Μαΐου 2016. Ο υπολογισμός των φόρων θα γίνει με
την κατάθεση τροποποιητικν δηλσεων . σελ.5
<Φάμπρικαν εικονικν συναλ
λαγν , υπερτιμολογήσεων και
Περίεργων δοσοληψιν μεταξύ
της Creta Farms και συνδεδε
μένων εταιρειν αποκαλύπτει
το Πόρισμα της Deloitte. Σε
28σέλιδη ανακοίνωση αναφέ
ρονται συνοπτικά 11 σημεία
κακοδιαχείρισης . σελ.9
σελ.15
Ανοδος 3,68%
Διήμερο
κερδν
για το ΧΑ.
ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΞΕΝΩΝ ΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ >12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα