Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh|
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Erος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.872
Σελίδα 9
Τέσσερις ακόμη μεταγραφικές.
κινήσεις επιδιωκει ο ΑΟΑΝ
Eπίσκεψή του ΑΕανθούστην Ιεράπετρα.
Σελίδα 25,
Η υπόθεση του κορονοίού
θα κριθεί τον Δεκαπενταύγουστο
Το (Πνεύμα
της Σκάλας
ξαναζωντανεύει
ΕΠΙτακτική ανάγκη η τήρηση των κανόνων
Σελίδα 4
Δύο πλοία συνδέουν
Pεπορτάζ :
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
πλέον τη Σητεία με τα
Η υπόθεση του κορογοτού στην Ελλάδα θα
κριθεί τον Δεκαπενταύ γουστο , Αυτό πιστεύουν
rόσο οι επιστήμονες , όσο
και ο υπουργός Υγείας .
ακόμα και ο πρωθυπουρ
Νός της χρας , αφού ό.
λοι εκπέμπουν το ίδιο μή.
υμα καλντας σε εγρή.
γορση και σε εκτεταμένη
χρήση της μάσκας ,
Θέλει να είμαστε σε νεχίσει να παρακολουθεί νέα σημαντική αύξηση
Επιφυλακή και νομίζω τις εξελίξεις και να αντι το κόκκινο καμπανάκι, δρά άμεσα , όπου χρειάζ το κρούομε και με την
δική μου παρουσία . No - δημόσια υγεία Και οι no
μίζω υπάρχει κίνδυνος λίτες Πρέπει όλοι μας να
και πρέπει να το καταλά - τηρούμε τα μέτρα πάντα
βουμε αυτό και από μας και Παντού χωρίς εξαιρέ Εξαρτάται πς θα πορευ - σεις , χωρίς δικαιολογίες
τούμε , είπε στην πρτη -Και αυτό δεν πρέπει να
του ενημέρωση μετά τη το ξεχνάμε ούτε στιγμή
λήξη της καραντίνας τον και ιδιαίτερα εν όψει του
περασμένο Μάιο , ο κα - Δεκαπενταύγουστου , ne .
βηγητής Λοιμωξιολογίας ρίοδο που ξεκάθαρα-θα
Σωτήρης Τοιόδρας .
Είναι προφανής και ξε- γάλο βαθμό την πορεία
κάθαρη η συνθήκη που της νόσου στην πατρίδα
διαμορφνεται και η ανα- μας
καιότητα πριν λάβει διαστάσεις που δεν μπορούν χθες το πρωίο πρωθu να ελεγχθούν, να υπάρξει πουργός Κυριάκος Μηκατάλληλη προετοιμασία τσοτάκης πως η πιστή
και επιφυλακή.
Στην ίδια γραμμή ακολούθησε και ο υφυπουρ - κτική από εδ και πέρα.
νός Πολιτικής Προστα - -Και σε αυτή την κρίσυμη
σίας Νίκος Χαρδαλιάς ότι καμπή στε να μην δούμε
Δωδεκάνησα
Σελίδα 11
η πολιτεία πρέπει να συ - μέσα στον Αύγουστο μία των κρουσμάτων , η οποία
Η ΣΥΝΕΧΕΙ Ση σελίδα 7
ται για να διασφαλίσει τη
" ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
|ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΙΜΗΣΟΚ !!!
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ !
ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΧΑΡΑΚΑ
ΠΕΠΟΝΙΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 049Ε/ΚΙΛΟ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ο,49 ΚΙΛΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1,09 ΚΙΛΟ
& ΤΣΙΠΟΥΡΑ5:986
0,19E/ΚΙΛΟ
σας πω -θα κρίνει σε με.
Λαβράκι
3 κιλά
" nα να συμπληρσει
0,596/ ΚΙΛΟ
Οι ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
υ 28411-81-000τήρηση των κανόνων γί.
νεται ακόμα πιo επιτα .
ΚΑΝΤΕΜAΣ LIKE ΣΗ ΣΕΑΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ RACEBOOK ccbook
Τρόστια γκάμο κοθημερνά φpέσκων ψορν ano τα καίoo μος
δοως και τερόστια γκάμο κατεψυγμένων θαλοσσινν npoiόντwν
δοως κοκκινόφορο, βακαλόο , γλσσα και noλλά άλλα
φρέσκα φρούτα και Aαιχανικά
Πληση λιανική -χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΜΕΝΙΔΟΥ 51-AroΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗA, 2841021711
ΑΝΕΚLΙΝES
.ΗΡΑΚΛΕΙΟ .ΧΑΝΙΑ ΒΡΑΔΙΝΑ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ δρομολόγια από/προς ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΚΕΤΑ
ΠΡΟΙΦΟΡΩΝ
στα ημερήσια δρομολόγια στους νούλους
εmστpοφής
ΕΚΠΤΩΙΚ
Στα μέλη ΑΝΕK Smart
σε ΕΠΒAΤΕΣ και Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ
ΔΩΡΕΑΝ
cστήριο σε
4κλινη ΚΑΜΠΙΝΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα