Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1ΡΩΙΝΑ ΝΑ
Αρ. φύλλου 15303 Ιδρυτής: Ιωάννns Κόκκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τετάρτη 5 Αυγού στου 2020 www.proinanea.gr C0,50
Επαναπατρίστη κε
εικόνα που
είχε κλαπεί το 2005
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Αναγκαία τα μέτρα για
τον καταρροϊκό πυρετό
Σε διαπιστευμένο φορέα
ο έλεγχ0s εξοπλισμού
Εκκρεμεί η διεκδίκηση δύο ακόμη
δεσποτικν εικόνων τns Ηπείρου
Σελ. 4
Σελ. 5
Σελ. 5
Η αύξηση κρουσμάτων
Περιορίζει τιs διελεύσεις
> Σελ. 3
Αρνητικά τα πρτα αποτελέσματα τηs ιχνηλάτη σηs
Παραμένει η ανησυχία στουs εφοριακούs των Ιωαννίνων
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΟΜΒΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
Ταύτιση απόψεων για
το φυσικό αέριο
Διακοπή ρεύματοs η αιτία
τns βλάβηs στο φανάρι
Σελ. 11
> Σελ. 6
Σελ. 9