Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΡΑΚΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
....ΑΝ ΔΕΝ
ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΓΕΙ Η
ΧΟΡΑ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗ| Μελέτη ΑΠΘ)
Αύξηση
κρουσμάτων
κορονοϊού
την τελευταία,
εβδομάδα
ΔΕΝ ΘΑ
ΕΡΘΕΙ ..!
Αυγούστου,
ΠΕΜΠΤΗ 06 Αυγούστου 2020
Ετος 26ο
Αρ. Φύλλου 1295 ο
Ευρ 0,50
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γραφεία: Γ. Νικολάου 3 69100 Κομοτη νή, Τηλ. και fax. : 25310-26500, email: [email protected], www.thraki kiagora.gr
Κοινωνία, ΣΕΛ. 8
Ο κρατικός καπιταλισμός θα
φέρει την ανάπτυξη στη Θράκη !;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
> Τα μηνύματα
που έρχονται από
την διεθνή κοινότητα
προκαλούν προβλη
ματισμό ! Όπως ανακοινθηκε Αμερική,
Γαλλία Γερμανία και 1σπανία παρου σιάζουν κατά το δεύτε
ρο τρίμηνο του έτους
μία πρωτόγνωρη
μείωση του ΑΕΠ, Των
δημοσιονομικν και
των βασικν οικονομικν δεικτν που
αντίστοιχη δεν έχει υπάρξει ξανά από το
1947 και εντεύθεν. Η
Ημελέτη "Θράκη Το επόμενο βήμα... του Ευρ. Σπυλιανίδη το προ
κεμενο βάσης της Διακομματικής Επτροπής Της Βουλής για τη Θράκη
Το θέμα-1 , ΣΕΛ. 3
Εξαποστάσεως η εξεταστική
Σεπτεμβρίου σε όλα τα Τμήματα
του ΔΠΟστην Κομοτηνή
Τι ισχύει
για μπαρ,
εστιατόρια,
γάμους και
πανηγύρια...
κατάσταση πραγμα
τικά προοιωνίζεται
ταχειρότερα.. .
> Και σγουρα το
γεγονός αυτό αποτελεί ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα και για
την Ελλάδα . Και αυτό
γιατί η κατάσταση για
την χρα μας είναι
χειρότερη από τις με
γάλες οικονομικές δυνάμεις του πλανήτη.
>Οι χρες που
προαναφέρθηκαν διαθέτουν πολύ ισχυρές οικονομίες, πρω
τογενή παραγωγή,
χαρακτηρίζοντα .. .
Οι εκπτσεις
Κοινωνία, ΣΕΛ. 17
τον Ιούλιο 2020
Αυστηρότερα μέτρα ισχύουν από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου για
κοινωνικές εκδηλσεις και παραμονή σε κλειστούς χρους,
με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας
37 εκατ. ευρ μοίρασε η Κυβέρνηση
λόγω κορονοϊού, σε επιχειρήσεις
και εργαζόμενους
Σε γενικές γραμμές, η κίνηση στην αγορά
κινήθηκε πτωτικά το πρτο δεκαπενθήμερο
των θερινν εκπτσεων ειδικά για Τις
μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες
καλούνται να διαχειριστούν ένα
υψηλότερο κόστος προσαρμογής
...συνέχεια στην σελ. 23
Οικονοία, ΣΕΛ. 19
"Τεστς" και απολύμανση
στο Τμήμα Δοκίμων
Αστυφυλάκων Κομοτηνής
- Και δεύτερο κρούσμα στη Σχολή
- Παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ
ΕΚΠΤΩΣΕΙ
Απόψεις, ΣΕΛ. 6
Κοινωνία, ΣΕΛ. 7
ΑΜΕΣΗ
ΣΕ ΟΛΑΤΑ ΕΙΔΗ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
Δανάλη-Greenpeace:
ΑΟΖ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ
2ΝΤΕΤΑΓΜΕΝν Αμεσα Βισιμη ιεωργια Δήνης Χερίνου
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΚΑΙ ..
Επέκταστς χωρικν
στα 12 μίλια αν στείλουν
το Ορουτς Ρείς στο
Καστελλόριζο. Πρέπει
να γυαλίζει το μάπ μας
Δημήτρης Χαρίτου:
"Θα ενισχύσετε τις επιχειρήσεις
της ΑΜΘ με Την ενεργοποίηση Του
άρθρου 41 του Ν 46032019 "
...και στην
Ελλάδα"
Κοινωνία, ΣΕΛ. 9
Σε Θρακιτι σσα
το Αμερικάνικο
βραβείο "BioMedSA
Award for health
Κοινωνία, ΣΕΛ. 1 1
Οικονομία, ΣΕΛ. 21
Τα σενάρια για το
άνοιγμα των
σχολείων .
care , bioscience
innovation"
Κοινωνία, ΣΕΛ. 10
Οικονομία, ΣΕΛ. 16
Οικονομία, ΣΕΛ. 18