Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΏΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12566
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ανασχηματισμός: Αναβαθμίζονται Σκυλακάκης-Παπαθανάσης. 3 νέοι υφυπουργοί
Λίφτινγκο με το βλέμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης
1 στις 3 ΜμΕ με ενισχυμένες
άμυνες στην πανδημία
Σε πλήρη
επιφυλακή
μετά την έξαρση
κρουσμάτων
Η πανδημία ανέκοψε απότομα την ανοδική ποpεία του
δείκτη εμπιστοσύνης Των ΜμΕ.
Σύμφωνα με τη νία έκδοση της Εριυνας Συγκυρίας
συνίταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής ,
ο Δείκτης Εμπιστοσύνης των ΜμΕ υποχρησε το πρτο
εζάμηνο κατά 34 μονόδες και επανήλθε σε αρνητικό έδαφος
( μονάδες) , με την τρίχουσα επίδοση να προσεγγζα τα
επίπιδα των προηγούμενων κρίστων ( κκίνηση ύφισης το
2009 και επιβολή κεφαλαιακν ελίγχων το 2015 ).
Για του των επιχαρήστων οι οποίες απολαμβάνουν βελ.
ωμένες επιδόσεις πωλήσεων, ρευστότητας και κερδοφο ρίας , θα είναι πιο εύκολο να ανταπεξέλθουν στις προκλή
στις της περιόδου.
Τε πλήρη επιφυλακή
, παραμένουν η κυβέe
ηση και οι νrεονο- τοχευμένες διορθωτικές κινήσεις ενίσχυσης του κυβερνητι Ακού έργου , και όχι σαρωτικές αλλαγές με εκτεταμένο ανασχηματισμό , επέλεξε ο πρωθυπουργός στο ακυβερνητικό λίφτινγκο . Εμφαση δίνεται στη διαχείριση του Ταμείου ΑνάκαμΨης , οι πόροι του οποίου αποτελούν ακινητήριο δύναμην για
την οικονομία .
Στο πλαίσιο αυτό, ο Θοδωρής Σκυλακάκης (φωτό ) , αναβαθμίζε
ται από υφυπουργός Οικονομικν σε αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικν για τα δημοσιονομικά, εν ο Νίκος Παπαθανάσης,
αναβαθμίστηκε σε αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ.
Επίσης ο Πρωθυπουργός απόφάσισε:
- την τοποθέτηση του κ . Παναγιτη Τσακλόγου στη θέση του
υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων, αρμόδιου για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.
- Την τοποθέτηση της κας Ζωής Ράπτη, σε θέση υφυπουργού
Υγείας, αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας.
- Την τοποθέτηση του κ. Νικόλαου Ταγαρά , στη θέση του υφυ πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα
Προστασίας του Περιβάλλοντος.
μικές αρχές της χρας κα
θς η επιδημία του κορωνοί.
ού εξακολουθεί να παραμένει
σε έξαρση στην Ελλάδα με ο
βλέμμα πλέον να είναι στραμ .
μένο στις επόμενες δύο εβδομάδες και κυρίως στον εορτα .
σμό του Δεκαπενταύγουστου .
Ενδειχτικό του συναγερμού
που έχει σημάνει είναι ότι
χθες στις 18:00 το απόγευμα
πραγματοποιήθηκε εxτάκτως
ενημέρωση από τον καθηγητή
Σωτήρη Τσιόδρα και τον υφυ.
πουγό Πολιτικής Προστασίας, Ν. Χαρδαιά . .
Σημεινεται πως στην τε .
λευταία τους κοινή συνέντευξη τύπου (στις 26/5 ) , ο κ.Χαρ
δαλιάς είχε αναφέρει πως εάν
επανεμφανίζονταν και οι δύο ,
αυτό θα σηματοδοτούσε πως
τα πράγματα δεν θα έχουν εξε .
λιχθεί θετικά.
Θετική υποδοχή των προτάσεων
της Επιτροπής Πισσαρίδη
cΗ πρτη ανάγνωση της έκθεσης του νομπελίστα οικονομολόγου , . Πισσαρίδη., φαίνεται να αγίζα τα ευαίσθητα σημεία της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με φιλό .
δοξες μεταρυθμίσεις και προτάσεις υπέρβασης Των χρόνιωναγκυλσεων , αναφέρει ο πρόεδρος Του ΕΒΕn και του
ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδης
Να διαμορφωθεί ένα όσο το δυνατόν πο ευρύ και σχυ
ρό πλαίσιο συναίνεσης για την εφαρμογή των προτάσεων
της επιτροπής Πισσαρίδη ζητά ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του
ΕΒEA, Κωνσταντίνος Μίχαλος ,
eΠρόκεται για μεταρρυθμίσεις που αποτελούν πάγιο a
τημα του επιχειρηματικού κόσμου , προκειμένου να ανημe .
τωπιστούν δομικές στρεβλσεις και να καταστεί δυνατή η
μετάβαση της οικονομίας σε ένα βσιμο μοντέλο ανάπτυ.
ns , αναφέρε
Γέφυρα, Υψηλό το ενδιαφέρον
ων δανειοληπτν
Αργεντινή: Συμφωνία για αναδιάρθρωση χρέους 65 δισ. δολ.
σε 28 επιχειρήσεις Τροφίμων
Πολύ μεγάλο ενδιαφέpον από τους δανειολήπτες
Lχαταγράφηκε την , πρτη, ημέρα λειτουργίας της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος ΕΦΥ.
PAv , το οπίο αgopά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην Α' κατοιχία όσων επλήγησαν οικονομκά από
τον κορονοίό . Ειδικότερα , 14.834 φορολογούμενοι ε
σήλθαν στην πλαταόομα , εκ ων οποίων οι 13.178 ξεκί .
νησαν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης .
Την επιβολή προστίμων σε 28 επιχειρήσεις τροφίμων ,
1συνολικού ύψους 312.705,88 ευρ , επικύρωσε ο Ενιαί
ος Φορέας Ελέγχου Τροφίων.
Τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και
Aιανικού εμπορίου για :
. Παραγωγή, διακήνηση και διάθεση μη ασφαλν τροφίμων,
- Μη συμμόρφωση ως προς Τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής,
- Ποραπλανητική επισήμανση και διαφήμιση τροφίμων .
ε προκαταρκτιχή συμφωνία με τους πιστωτές της
γα την αναδιάρθρωση ληξεπρόθεσμου χέους
ύψους 65 δισ. δολαρίων , κατέληξε η Agγεντινή, μετά
από πολλούς μήνες σκληρν διαπραματεύσεων. Η Α
γεντινή χρεοκόπησε για ένατη φορά τον Μάιο του τρέχοντος έτους, και οδεύει προς ύφεση ύψους 12% φέτος ,
μετά από δύο χρόνια οκονομικής συρρίχνωσης .