Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
άλλιο αργά διαδίκτυο για το 0 - αντιολιτευτεί την κυαντίδραση νolού .
της κυβέρ
της nαραμυθολογίες ος μλογκ και κάθε n . ες συνομωσίος για τον
Μετά τις anοφάσεις ου Πρωθυπουργού Κ. Mητσοτάκη
| Το νέο κυβερνητικό Σχήμα
Ανακοίνωσε ο Στ. Πέτσας
Το νέο κυβερνπτικό σκέμα μετά κ onoφoς nou
συνανθραvdκηδες σκορφίoνται
ή sοpaκινούνται από
Την ρα nou στον διόpoρες μπουρδολογ
Το npες κίμενο των ανακονσεων του κ t
κίνδυνο
κολόαιστους και μερι - nouς
κούς βαθιά κομματικούς οε αντιδροστικές Πλανήτη θρηνούν εκο
συμπερpορές οι onotς τόμβες νεκρν , στην δημίαμπορούν να θέoουν σε Ελλάδα κάποιοι εξυ| θερό ως npoς tον pμό καυ τη μεταρρυομιστικ noΠαραμένουν τα προβλήματα στο Νοσ κομείο Πρέζας εν μέσω θέρους. Σύμφω
το npoyoύμενο
aνoptpuω μερικό napo - οφυγες, εν τα nwό 1.
νιο/19 στο efugees wektone, δnτης η 'E .noon κοθς np0aτε
ρίζαίωνμέου του E κτν έγpοφε Πpόopu
βρου . Τελκά η nonή
των ονοχτν ουνόρων 2, Σης 11/11/19, κο μηλής εξρμοίoε xωρίς
3. Συς 12/2/20 , ο n.
υnouργoς κ . Κουρου .
σε. Σύμpωνα με έκθεοη μετονοστν nou εne - γaνonaτανούς με
στή στις 19/6/19, Η EA Enooa, ο ΣΥΡΖΑ τους εΜΠΗΚΑΝ ΛΑDΡΑΑ ΣΤΗΝ
να με πληροφορίς, για ντεκα ημέρες διν
θα φημερύει ανασθησιολόγος
νέχεα στη σελ8