Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh|
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου l www.anatolh.com
Ετος ίδρύσεως 193
Αρθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΗΣ
Δευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
18:371
Το δύσκολο ταξίδι στη Γ. εθνική
ξεκίνησε η ΑΕ Νεάπολης
Φωτιά στον κάμπο της Κριτσάς
Σελίδα 28| Σελίδα 27
Κ Κούρεμα αξιν
στην εκτός σχεδίου δόμηση
Με το νομοσχέδιο Εκσυγχρονισμός
Της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας
Χιλιάδες σπίτια στην
Κρήτη μπορούν να
ωφεληθούν από το
ΚΕξοικονομν
Σελίδο 3
Σοκ. φέρνει στο
κομμάτι της δόμησης
των ακινήτων εκτός
σχεδίου και κατ' επέ
κταση στην μικρομεσαία επιχειρηματικό τητα και την τοπική οι .
κονομία το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Περι.
βάλλοντος Εκσυγχρο Μισμός της χωροταξι .
κής και Πολεοδομικής
Νομοθεσίαςλέει μιλντας στην ΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος
του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τε.
χνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (TEETAK) M .
χάλης Χωραφάς.
Σύμφωνα με το εν
λόγω σχέδιο νόμου
που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από καταργούνται άμεσα πρόσωπο σε κοινόχρη- το TΕΕΠΑΚ είναι εν μ
την περασμένη Παρα . την επομένη της ψήφι - στο δρόμο .
σκευή , το Υπουργείο σής του , κλείνοντας έδίνει διετή διορία για τοι συγκεκριμένα -na - σμικού οργάνου των μηέκδοση οικοδομικής ά - pάθυρα . που επιτρέ χανικν , σημεινει πως
δειας στους ιδιοκτήτες πουν την δόμηση σε
εκτός σχεδίου οικοπe . οικόπεδα που μέχρι
δων κάτω των 4 στρεμ - σήμερα οικοδομούμάτων , εν υπάρχουν νταν , κυρίως ακίνητα
και παρεκκλίσεις nou τα οποία δεν έχουν
0 αγωγός αποχέτευσης
από το Βαθύ στον
Αλμυρό
Σελίδα 5
Το δεύτερο κύμα του
κορονοϊού
Σελίδα 28
ρει ικανοποιημένο απά
τη διετή τουλάχιστον
Ο πρόεδρος του θε
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα
ε ιστος)
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΙΜΗΣΟΚ !!ν
ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!
ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΧΑΡΑΚΑ
ΠΕΠΟΝΙΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 049ΕΚΙΛΟ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0,49E/ΚΙΛΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΛΙΝ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 0,99E/ΚΙΛΟ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1,09E/ΚΙΛΟ
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.
3 κιλα.
ΠΑΓΡΗΓΟΡ0 ΚΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΛΕΧΟ ΕΠΣΚΕΦΤΕΠΕ
Λάβράκι
0598/ΚΙΛΟ
Το ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!
ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ &
Π 6945-000103
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΧΩΡΙΣ ΡANΤΕΒΟΥ
Τφόστια γκόμο κοθημερινά φρίσκων φοριν ono τα κοίoo μος
δηως και Τερόστα γκόμα κατνυγμίνων bαλοοσνν ppoίόντων
δnως κοκκινόψαρα, βακολόο , γλσοο και noλλά άλλα . .
www.facebook.com/ Onponλεiο!
ΦΡέσκα φpοτα κα: λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ ' οίκον
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 28410 21111

Τελευταία νέα από την εφημερίδα