Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 05.08.2020
Email:pan1 [email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙ ΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX: 2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου:
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Μπήκαν μπουλτοζες στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Ατπικής
Ξεκίνησαν οι κατα σκευαστικές εργασίες
Βορείου Ελλάδος
Αμφισβητεί τα κριτήρια
θεοχάρης:
Ποσδοκες για αυο τουμπική κληση της
Τον έντονο Προβληματισμό του για την απόφαση των κυπριακν
αρχν σχετικά με τους Έλληνες ταξιδιτες εξέφρασε ο υn. Τουρ
ισμού. Τρικλοποδιά, άφησε να εννοηθί , η κατάτιξη της Ελλάδα
στην τιξίδιωτική Κατηγορία Β. Αμφοβητεί τα κριτήρα.
Τις θέσεις του ΥΠουργείου
Τυν μα πς ή Τετράμηνη παράταση της αναστολής χορήγησης
Κυβέρνησης για οφομένα ίδιατρος ροπ φημαο πς0Ικοδομικν αδειν νότια της Ακρόπολης
Τρέχουσας περόδου ανέπτιξεο
Υnουργός Τουρσμού, κ. Χάρης
θεοχάρης, σε συνέντευξή του
πον ραδιοφωνικό σταθμό Παρ
απολτικά 90,1 και τον δημοσιο
γράφο Κστα Πατοχλμίντζο.
Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος σχεδίου Δήμου Αθηναίων .
και Ενέργειας , κ . Δημήτρη Οικονόμου, δίδεται Όπως ορίζεται στην απόφαση, εφόσον Το ΠροΤετράμηνη Παράταση (ως Τις 11/12/2020) αναστολής χορήγησης οικοδομικν αδειν στην
περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη-αναστολής , με τη δημοσίευση αυτού λήγει
Κουκάκι , Του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
εδρικό Διάταγμα ( ΠΔ) καθορισμού των όρων
δόμησης της περιοχής εκδοθεί πριν τη λήξη της
αυτοδικαίως η αναστολή.
Με την θετική γνωμοδότηση της Ευρ
ωπαϊκής ΕπιτροΣάμο, Τη Λέρο και
την Κω.
Η Ευρωπαϊκή Επιστασης στην Ελλά - κατασκευή
δα και αναγνωρίζει έργου <Κατασκευή
Περιφερειακν
πλήρως
Πής, το Ταμείο Τροπή με επιστολή επείγουσα ανάγκη Υπηρεσιν , δομν
Της προς ΤΟ ΥΠουρ -αυτής της οικονοτην
Ασύλου Μετανά στευσης και Ένταξ γείο χαιρετίζει Τς
ης (ΑΜIF), ενέκρινε Προσπάθειες Ποu
διακριτν
μικής υποστήριξ χρων του άρθρου
8 Του ν. 4375/2016
στα νησιά Σάμο ,
Μετανά-βρίσκεται σε εξέ- Κω και Λέρο".
Η SOftOne
Ποτοποιήθηκε ως Πάροχος
Hλεκτρονικής Τιμολόγησης
από την ΑΑΔΕ
εκταμίευση κατέβαλε ο ΥΠΟυργείο
στευσης και Άσυλο
για την αντιμετπιση Της μεταναΠαράλληλα,
130 εκατ. ευρ για
την κατασκευή των
Τριν "Κλειστν
ΥΠουργείου Μετα
λξη η διαγωνιστική Σχετικές Πληροφο - νάστευσης
ρίες και διευκρινήσεις έχουν αναρτκαι
διαδικασία για την
γιατην επιλογή
στευτικής κατά - αναδοχου για την ηθεί στο site Του
Ασύλου
www.migration. go
Τρων Νήσων' στη
Created by Universal Document Converter