Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Βαθιές τομές στη φορολογία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9'771234 557125
Τρίτη 4 Αυγούστου 2020/ τιμή: 1,30 ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.289
Βαθιές τομές στηφορολογία
Σχέδιο Πισσαρίδη: Λιγότερες επιβαρύνσεις στην εργασία-Κατάργηση εισφοράς -Ενοποίηση φόρων ακινήτων
Προς μίν> ανασχηματισμό
να γίνει δικαιότερη, η Παραγωγική βάση της οικοσυνιστά στην κυβέρνηση η τετραμελής επιτροπή νομίας να ενισχυθεί και οι επενδύσεις να αυξηθούν.
Η επιτροπή συνιστά στο οικονομικό επιτελείο της
δημάτων από διαφορετικές πηγές. Προτείνει επίσης
τη συστηματική ενίσχυση της υποστήριξης των αδύναμων νοικοκυριν με κατάλληλα επιδόματα στη
κονομολόγου Χριστόφορου Πισσαρίδη, στην ενδιά - κυβέρνησης να αναμορφσει τους συντελεστές και χαμηλόμισθη εργασία, καθς και κάποιο εγγυημένο
ελάχιστο εισόδημα, τον εξορθολογισμό των φόρων
στην ακίνηη Περιουσία μέσω τmς ενοποίησής τους
και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων βεβαίωσης
και είσπραξης στην ΤοΠική Αυτοδιοίκηση. Στο Πλαί
σιο αυτό μάλιστα συνιστά την κατάργηση του συμοι επιβαρύνσεις να μετατοπιστούν aπό την εργασία μείωση ή την κατάργηση ης ειδικής εισφοράς αλ πληρωματικού ΕΝΦΙΑ Που επιβαρύνει ιδιοκτήτες
με ακίνητη Περιουσία συνολικής αξίας άνω των
200.000 ευρ , καθς και τmv εξίσωση των αντικειλιστέων αποδοχν και τν, κατά το δυνατό, εξομοίωση μενικν αξιν των ακινήτων με τις Πραγματικές
Βαθιές τομές στο φορολογικό σύστημα της χρας
Σε διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό
σχήμα θα Προχωρήσει το Μαξίμου , Που
καλείται να αντιμετωπίσει μια διπλή πρόκληση:
το βαρύκαποτύπωμαν του κορονοίού στην
οικονομία, αλλά και τις τουρκικές κινήσεις στν
ευρύτερη περιοχή της Ανατ. Μεσογείου. Οι
<μίν Παρεμβάσεις στην κυβέρνηση έχουν
αποφασιστεί και αναμένονται οι ανακοινσεις
(Πιθανότατα σήμερα) , εν έχει ήδη
συγκροτηθεί μια ισχυρή task force Πoυ θα
επικεντρωθεί στον αναπτυξιακό
μετασχηματισμό της χρας σελ, 16
καθηγητν, υπό την Προεδρία του νομπελίστα οιτα κλιμάκια στη φορολογία εισοδήματος προς την
ελληνικής οικονομίας , Που δόθηκε χθες στη δημο - κατεύθυνση της απλοποίησης και με κύριο στόχο
την ελάφρυνση κυρίως των μεσαίων εισοδημάτων.
οι Παρεμβάσεις Που Πρέτει να γίνουν στο φορολογικό Αφήνει μάλιστα σαφς να εννοηθεί ότι ο στόχος
σύστημα οφείλουν να έχουν ως βασικούς στόχους αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και με τη
μεση έκθεση του σχεδίου της για την ανάπυξη της
σιότητα. Βάσει των όσων επισημαίνονται στην έκθεση,
στην κατανάλωση, οι μισθοί να απαλλαγούν από ληλεγγύης. Εισηγείται επίσης την εναρμόνιση των
την υπερφορολόγηση, η φορολογική βάση να διευ- κλιμακίων της φορολογίας εισοδήματος και ασφαρυνθεί , η φοροδιαφυγή και η Παραοικονομία να
Περιοριστούν και , εντέλει, η κατανομή των βαρν
και την ενιαία φορολογική μεταχείριση των εισο
τιμές της κτηματαγοράς. σελ. 23
Τι Προβλέπει το πρόγραμμα
Το νέο .
Ασφαλιστική μεταρρύθμιση
με 5 δραστικές Παρεμβάσεις
Περισσότερους δικαιούχους και υψηλότερα
Ποσοστά επιδοτήσεων Προβλέπει το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των
κατοικιν Εξοικονομ - Αυτονομν, συνολκού προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρ, το
οΠοίο ανοίγει για την υποβολή αιτήσεων από
τς 2 Νοεμβρίου. Στόχος του προγράμματος,
Που εκτός των κλασικν επιλέξιμων δαπανν
Περιλαμβάνει και νέες που αφορούν την ενεργειακή αυτονομία, είναι να υπαχθούν 45.000
έως 60.000 κατοικίες. σελ 6
Μείωση εισφορν - Κεφαλαιοποιητικό σύστημα
Ημείωση των ασφαλιστικν ει- διαφάνειας του δημόσιου διανεσφορν και η εισαγωγή του κε
φαλαιοποιητικού συστήματος νικής ασφάλισης και ταυτόχρονα
στην επικουρική σύνταξη αποτελούν δύο από τις
Πέντε Προτάσεις Που
Περιλαμβάνονται στο
ενδιάμεσο κείμενο
του Πορίσματος της
επιτροπής Πισσαρί
δη. Στο κείμενο επισημαίνεται σχηματισμός, όστε το σύστημα
Πως η γήρανση του Πληθυσμού
έχει επιπτσεις στο ασφαλιστικό
σύστημα , εν προτείνεται ένα ρά όσους μπαίνουν τρα στην
νέο μοντέλο για τα επικουρικά αγορά εργασίας και εθελοντικά
ταμεία. Γίνεται αναφορά στην ενί
σχυση της αναλογικόητας και
μητικού Πρτου Πυλνα κοινωανάπτυξη ενός δεύτερου και τρί
του Πυλνα με κίνm τpαγια ιδιωτικές αnοταμιευτικές αποφάσεις. Όσον αφορά την
επικουρική σύνταξη
Προτείνεται ο μετα
Νέομοντέλον
για επικουρικά
ταμεία
Ε.Ε.- ΑΠΕ
Η πρτη πράσινη συμφωνία
Ο νομπελίστας οικονομολόγος
Χριστόφορος Πισσαρίδης.
Το Πρτο Προσαρμοσμένο στην Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία καθεστς στήριξης
Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεσιμες Πηγές εγκρίθηκε χθες από την
Κομισιόν και αφορά την Ιρλανδία. σελ. 14
Τ εισηγείται η τετραμελής επιτροπή για:
να λειτουργεί με κεφαλαιοποnικά στοιχεία. Η αλλαγή θα αφο
- Την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος
- Την υλοποίηση επενδύσεων στην αγορά ενέργειας
- Την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα
όσους από τους παλιούςν ασφαλισμένους το επιλέξουν. σελ. 23
Σε χαμηλή Πίεση το LNG
Οριακή μείωση, κατά 19%, στο εμπόριο
υγροποημένου φυσικού αερίου μέσα στο
2020βλέπει στην ετήσια ανάλυσή του ο
μεγαλύτερος ναυλομεσιτικός οίκος στον
κόσμο , Clarksons, επισημαίνοντας ότι τελικά
φέτος η χρονιά θα κλείσει με αρνητικό
Πρόσημο σε σχέση με πέρυσι, σε μια αγορά
Που ο ελληνικός εφοπλισμός κυριαρχεί τα
τελευταία χρόνια. σελ 11
Υπεραπόδοση
των εταιρειν
τεχνολογίας
στο Χ.Α.
Τα μυστικάν
του Προγράμματος
Τουριστικός
υποβιβασμός
της Ελλάδας
από την Κύπρο
Νέες επενδύσεις 100 εκατ.
από την Trastor ΑΕEΑΠ
Δεκαετία κρίσης
Πς θα Προστατεύεται η α' κατοικία
Κορονοϊός
Εεκίνησε από χθες η λειτουργία τmς ψηφιακής Πλατ
φόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
εταιρείες πληροφορικής, σύμ- Χρέους του ΥΠΟΙΚ για την υποβολή αιτήσεων στο
πρόγραμμα έφυραν, το οποίο προβλέπει την επιδόmoη δανείων με υποθήκη στην Πρτη κατοικία όσων
επλήγησαν από τις δυσμενείς επιτσεις της πανδημίας
Τη διαφωνία του με την από φαση της κυπριακής κυβέρνησης
για υποβιβασμό της Ελλάδας από
την κατηγορία Αστη Β των χωρν
προέλευσης επισκεπτν στην
Κύπρο με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία εξέφρασε ο υπ. Του
ρισμού Χ. Θεοχάρης, με τη Gprus
Airways ωστόσο να προχωρεί σε
αναστολή πήσεων. σελ. 9
ΑΠοδοτική ήταν n δεκαετία
Αξίας περίπου 100 εκατ. ευρ θα είναι φέτος
οι νέες επενδύσεις της Trastor AEEΑΠ,
σύμφωνα με εκτίμηση της διοίκησής της
Παρά την Πανδημία και το lockdown , n Trastor
συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο, είπε στο
περιθριο της τακτικής γενικής συνέλευσης
των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος της
ΑΕΕΑΠ, Τάσος Καζίνος . Έχουν επενδυθεί ήδη
συνολικά 66 εκατ. ευρ σε Πέντε
διαφορετικές συναλλαγές . σελ 12
σελ.9
της οικονομικής κρίσης για τις
Έρευνα INSETE
Πόσα θα χάσει
φωνα με τα στοιχεία σχετικής
Παρουσίασης των αναλυτν
του Χ.Α. Όπως επισημαίνεται
μάλιστα, ο Δείκτης FSEAthex
Τεχνολογία έχει υπεραποδσει
έναντι του ΓΑ τη δεκαετία 2010
του κορονοίού. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια
ένταξης στο Πρόγραμμα, καθς επίσης και ορισμένα
μυστικάν Που Πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι,
Παρουσιάζονται αναλυτικά από τη N. σελ. 45
φέτος
ο ελληνικός
τουρισμός
2019. σελ .14
ΓΑ ΧΑ. 61507 041% )V
DOW JONES 26,655,76 (086%)
FISE 100 603285 (229%) DAX 30 1264698 (271% ) Δ CAC 40 487593 (1,93%) ΧΡΥΣΟΣ 1975908
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4446 Δ ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1764 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Το ασύμμετρο πλεονέκτημα της Ρωσίας «σήκωσε» τα σοβιετικής εποχής drones;
  Την Ουκρανία «έδειξε» η Ρωσία ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις με drone που δέχθηκαν την Δευτέρα οι αεροπορικές βάσεις Ένγκελς και Ντιαγκίλεβο. Το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε νέα επίθεση, σε…Το ασύμμετρο πλεονέκτημα της Ρωσίας «σήκωσε» τα σοβιετικής εποχής drones; - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κ. Μητσοτάκης: Πρόοδος στο ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αλβανία
  Για πρόοδο στο ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αλβανία έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων που διεξάγεται στα Τίρανα και εξέφρασε την…Κ. Μητσοτάκης: Πρόοδος στο ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αλβανία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Παγκρήτια Τράπεζα: Αυξάνει από 12/12 τα επιτόκια καταθέσεων
  Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην ευρωπαϊκή αγορά χρήματος. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με σχετική…Παγκρήτια Τράπεζα: Αυξάνει από 12/12 τα επιτόκια καταθέσεων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Α. Τσίπρας: Σε αυτό το ασταθές πλαίσιο χρειαζόμαστε σύγχρονες λύσεις
  Μαγνητοσκοπημένο μήνυμα απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας στο ετήσιο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ύπαρξης «ενός συνεκτικού αναπτυξιακού σχεδίου» που να «παντρεύει τη δημοσιονομική ισορροπία με τη…Α. Τσίπρας: Σε αυτό το ασταθές πλαίσιο χρειαζόμαστε σύγχρονες λύσεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • To Hubble κατέγραψε εντυπωσιακά κοσμικά πυροτεχνήματα (βίντεο)
  Μπορεί το James Webb να κερδίζει εδώ και ένα χρόνο τα φώτα της δημοσιότητας με τις εντυπωσιακές εικόνες και στοιχεία που στέλνει στη Γη από το Σύμπαν αλλά όσο συνεχίζει…To Hubble κατέγραψε εντυπωσιακά κοσμικά πυροτεχνήματα (βίντεο) - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ