Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolhf|
ΤΡΙΤΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριομός φυλλυ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δεευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.870
Σελίδα 25
Κατρακύλησαν το έσοδα
του Δήμου Αγίου Νικολάου
Νέα εβδομάδα προπονήσεων
ξεκίνησε χθες για τον ΑΟAN
Σελίδες 3 και 28
Δεσμεύσεις για νέα σχολεία
Ο ΥΠουργός Εσωτερικν παρουσίασε
το Πρόγραμμα Τρίτσης
. Χρειάζεται
μία κολιστική
αντιμετπιση του
δάκου
Ποιες οι αρχικές
Ρεπορτά
ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
Π.Ε.Δ
Αν υπάρχει είδηση
στη χθεσινή ομιλία του
υπουργού Εσωτερικν
Τάκη Θεοδωρικάκου στο
Ηράκλειο, αυτή αφορά τα
νέα σχολεία .
Ο Υπουργός μιλησε για
ασφάλεια των σχολικν
κτηρίων και για νέα σχολεία, στοιχείο που γεννά
Ελπίδες για Δήμους όπως
p Αγιος Νικόλαος , που
καταγράφουν σημαντικές
ελλείψεις στη σχολική
στέγη Η ανακοίνωση από
μόνη της δεν μεταφρά ζεται σε ποσά, αριθμούς ντνης Τρίτσης- , σε μια κονομικής ανάπτυξης της βερνήσεων να φτιάχνει
και σχεδιασμό, αλλά απο - εκδήλωση που οργαν - χρας,, ανέφερε ο Υ. κάθε νέα κυβέρνηση το
τυπνει μια πρόθεση που θηκε από την Περιφερει - πουργός
εκτιμήσεις για την
φετινή ελαιοπαραγωγή
Σελίδα 5
δικό της πρόγραμμα με
Στη διάρκεια των δη διακριτή ονομασία αλλά
τις τοπικές κοινωνίες που Κρήτης σε συνεργασία λσεν του στους δημο - με τα ίδια έργα βασικν
προβληματικές σχολικές ρία Τοπικής Ανάπτυξης για 49 έργα προυπολογι
και Αυτοδιοίκησης , είχε σμού 152 εκατομμυρίων
Η αναφορά του υπουρ -μια αμυδρή προσέγγιση nou έχουν ενταχθεί ια
στους άξονες και τις δι την Κρήτη. Το πιο σημαΕξειδικευθεί περαιτέρω αδικασίες ένταξης έργων ντικό έργο είναι αυτό της
υποδομέ .
Να εντατικοποιηθούν
οι έλεγχοι για τον
Λαβράκι.
γού θα πρέπει τρα να
κορονοϊό
Αξίζει να σημειωθεί
προκεμένου να διαπι - στο νέο χρηματοδοτικό αντικατάστασης του δι - πω ο κ θεοδωρικάκος
κτύου ύδρευσης στο Η- ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων αnό
τους Δήμους για τον κοροποιημένα έργα που ρονοίό , Παράλληλα , ση
Από κει και πέρα ο νάπτυξης της χρας-από είχαν ενταχθεί και στο μείωσε πως θα μπορούν
Υπουργός Εσωτερικν , το επόμενο κιόλας καλο- πρόγραμμα Φλόδημος. οι ΔΕΥΑ να δημιουργή 10ε
στσουμε αν έχει σοβα - εργαλείο,
Ρές προοπτικές για να
δημιουργηθούν αξιάλογες δεκαετία θα είναι η εσχολικές υποδομές,
Η Κρήτη την επόμενη ράκλειο , όπως είπε Εni
της ουσίας είναι επικαι6945-000103
μπροσθοφυλακή της αΤερόστια γκόμα καθημερινό φpέσκον ψοριν anό Τα καίκa μος
κατά την παρουσίαση καίρι Η Κρήτη θα είναι Τήρησε δηλαδή την πρα.στο πρτο βαγόνι της οι - κτική των ελληνικν κυόnως κοκινόψορα, βακαλόο, γλου και noλλά άλλα .
του προγράμματος -Α.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδα 4
ΑΝΕΚLINES
.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ " ΒΡΑΔΙΝΑ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ δρομολόγια από/προς ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΠΑΚΕΤΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ
στα ημερήσια δρομολόγια στους νούλους
Στα μλη ΑΝΕK Smart
σε ΕΠΒΑΤΕΣ και 1.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ
4κλινη ΚΑΜΠΙΝΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα