Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 04.08.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7410
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Τρεις ΤρόΠοι μετάδοσης της CVID 19 στην οικονομία
Ερευνα ΤΤΕ:
Βορείου Ελλάδος
Ο Ρroiect του Πρίνου, έχει ονομαστεί <Πράσινος Πρίνος
Διάσωση Πρίνου:
οίγοία κhe Μετοχες στο δημόσιο και κρατική εγηση στη χρηματοδότηση
δης με τη .Ε ΚΑΝ Κλειδνει η λύση γα τη δάσωση του κοτίσμτος πετρελαίου
στον Πρίνο. Είσοδος του δημοσίου με μικρό ποσοστό στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εnergean Of1 & Gas και παροχή κρατικν εγγυήσεων
για τη χρηματοδότηση με 75 εκατ, ευρ.
>>( 2η
Στην οριστικοποίηση της
λύσης για να διατηρηθε ζων
Τονό το μονοδικό κοιτοσμο
Πετρελαίου στη χρο , ο
Πρίνος, ολλά και για να
συνείοει την παρογωγή του
για άλλα 15 χρόνο φαίκεται
ότι καταλήγει η κυβέρνηση.
Φορολογικές δηλσεις 2020: Πότε
λήγει η προθεσμία υποβολής τους
Σύμφωνα με τον υφυπουργό -όπως είπε- να διευκολυνθούν
Οικονομικν Απόστολο Βεσυρ- οι Πολίτες και τα φοροτεχνικά
όπουλο δίνεται Παράταση έως γραφεία για την υποβολή τους
Τις 28 Αυγούστου προκειμένου
Σε υποχρεωτική
δημόσια πρόταση
για Την απόκτηση
Του 12,36% Των
μετοχν
PasalΠΑΣΑΛ
σε ανακοίνωση, η
Sterner προσφέρει 0,71 ευρ για
κάθε μετοχή της
της δημόσιας πρότασης.
προσωπεύουν
ΠΟ σ Ο στό
μεγαλύτερο του
H Sterner δηλνει
ΟΤΙ δεν θα επι90% Του συνολι- διξει τη διαγρακού καταβεβλημέ- φή των μεοχν
της Pasal ΠΑΣΑΛ
0,00% α πό
Pasal
μετοχικού
DHL Express
0,00% Προχρη-.
σε η Sterner η
οποία κατέχει το
87,64% της εταιρείας
κεφαλαίου
των δικαιωμάτων
Ψήφου της εταιρκαι
Αν μετά την ολοκλήρωση
δημόσιας Πρότα- είας , δεν θα ασκή-Δείτε την υποχρσης, η Sterner
κατέχει συνολικά
Συνοδευτικό
Υλικό
σει Το δι καίωμα εωτική δημόσια
εξαγο ράς Πρόταση
(squeeze out).
στήλη
Όπως αναφέρεται μετοχές Που αντδεξιά
Created by Universal Document Converter