Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 04.08.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6590
Αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής μην ιαίων κύριων συντάξεων
Συντάξεις Σεττεμβοίου 2020: Οι ημερομηνίες πληρομής για όλα τα Ταμία
Κορωνοϊός
Τους λόγους που η Ευρπη μοιάζει να έδωσε ! ΑΑΔΕ: Ποιες ΔΟΥ
πιο αποτελεσματική απάντηση στην ανάσχεση
της μετάδοσης του κορωνοϊού, σε σχέση με τις
ΗΠΑ , εξήγησε ο Αμερικανός λοιμωξιολογος| Απο τις 4 6ως τις. 10 Αυγυύστου
θα υπολειτουργούν
απο 4 έως 10
Αυγούστου
Αντονι Φάουτσι.
θα υπολειτουργούν ΔΟΥ συγιεκομένων περιοχν λόγω ενοποίησής τους . Σύμφωνα με την
ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της ενοΟ Δρ Αντονι Φάουτσι απάντησε την Παρασκευή στις
ερωτήσεις των μελν του αμερικανικού Κογκρέσου
αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού . Ανάμεσα σε άλλες παρατηρήσεις, ο λοιμω - λυφάδας καθς και της λειτοξιολόγος κλήθηκε να εξηγήσει γιατί οι ΗΠΑ φάνηκαν ογίας των νέων ΔΟΥ από τη
πιο ανέτοιμες να αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό , σε
αντίθεση με την πλειονότητα των χωρν της Ευρπης.
ποίησης των ΔΟΥ Ν. Σμύονης
ΔΟΥ Καλλιθέας , Αγ.
Δημητρίου στη ΔΟΥ Ηλιούπολης και Π. Φαλήρου στη ΔΟΥ
Creta Farms: Το πόρισμα
Deloitte που φωτογραφίζει
την καχοδιαχείριση
Δευτέρα 10 Αυγούστου, δεν θα
είναι διαθέσιμες οι εξής εφαρ μογές για τους φορολογουμένοuς πολίτες των συγκεκοιμένων
εφοριν
Η οριστικοποίηση
δηλσεων φόρου εισοδήματος
φυσικν προσάπων 2015-2019 ,
η εισφορά συναλλάγματος 2019
και η ολοκλήρωση της ενκαθάρ ισης των δηλσεων Ε9 2014από
Τα 10 βήματα για την επιδότ
ηση ηλεχτοκού οχήματος
την Τρίτη
Αυγούστου και ρα 23:00, έως
τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και
2019,
ρα 12:00.
2. Η υποβολή αίτησης για ρύθμι ση ορειλν και η πληρωμή τους
με τη χρήση αρτν στο mytaxisnet ,
Υπερτμολογήσεις, ζημές θυγατοικν που δεν δκαολογούντα, διτάνες
μα ανάμες τον βασικν μετόχων που βάουναν τα βιβλία της εταιρίας
αλά κα δάνεια προς αυτούς είνα μερκά από τα ευρήματα του διακού
εέγoυ, ο οποίος διετεργήθηκε οστόσο με περιορισμένη περίμετρο Τι
λέαο πόρισμα ης είεμικής εταρίας Σε συμπεράσματα που εν παλοίς
ασίνεν τους πράην βασικούς μετύχους Της Crea FrmΚPETΑ 00%
όσυν αγορά τη διαείριση της εισηγμέης κατάήγει- σίμφωνα με πληρ
οφορίες-ο δικνκός λεγος της Delitte, ο οποίος είχε παραγείθεί
από ην ΕΚ και πον επισήμας πιραδόθηκε τόσο στη νέα διοίχηση ης
εταρίος όσο κα σην ΕΚ κα τους εμίλενόμενους φορείς
την Τετάρτη 5
Τα βήματα που ορίζονται ηλάτου ( ick ehoice)
για την υποβολή της αίτησης
είναι .
1. Εισαγωγή στοιχείων στα
πεδία του συστήματος
2. Επιλογή Μοντέλου Οχήματος από την καταχω0ημένη λίστα
3. Επιλογή αγοράς ΜίσθωΑυγούστου και ρα 10:00, έως
τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και
ρα 12:00.
5. Επιλογή (NAΙΟΧΙ)
επιδότησης φορτιστή
6. Επιλογή Μοντέλου Φορτιστή
Επιλογή
Παράλληλα, η Ανεξάρτητη
Δημοσίων
(AAΛΕ) ενημερνει όλους τους
φορολογούμενους ότι η υποβολή
δηλσεων ΦΠΑ και ανακεφα 7.
απόσυρσης
Εσόδων.
8. Υπολογισμός επιδότησης
9. Επισύναψη δικαιολογητικν
10. Υποβολή Ατησης
λαιωτικάν πινάκων VIES δεν θα
είναι διαθέσιμη την Τετάρτη 5
Αυγούστου και τις ρες 10:0018:00.
4. Επιλογή δίκυκλου ή ποδΤελ
Created by Universal Document Converter