Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡITH

4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5497

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΝΟΙΞΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Επί θύραις»
ο ανασχηµατισµός
της κυβέρνησης

Ξεκινάει
το πρόγραµµα
«γέφυρα»
για τα δάνεια
ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 2

ΤΟ ΡΙΟ «∆ΙΨΑ», Η ∆ΕΥΑΠ ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ «ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ»

«ΣΑΦΑΡΙ» ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Επιχειρήσεις:
Πέφτουν
«καµπάνες»
ΣΕΛ. 6

ΣΤΟ ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Επιδοτήσεις
µέχρι
και 85%

Ο πόλεµος

της... σταγόνας
Την απάντηση στο ερώτηµα για την χαµηλή πίεση και την
ανεπάρκεια στην βόρεια πλευρά της πόλης αναζητούν οι δηµοτικές
υπηρεσίες, ενώ αντιµέτωπες µε πολλές διακοπές είναι και άλλες
συνοικίες
Σπιράλ: ∆ιαψεύδονται οικτρά οι υποσχέσεις των διοικούντων Νέα Πάτρα: Ο ∆ήµαρχος «περί άλλων τυρβάζει» - Ώρα Πατρών:
«Η πολιτική Πελετίδη έχει οδηγήσει σε λειψυδρία»
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 37

516 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Στάθµευση... όπου να ’ναι!
ΣΕΛ.6

ΣΕΛ. 19-24

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 77 ΝΕΑ ΧΘΕΣ, ΤΑ 28 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

∆εν µπορεί
να… µην
εισπράξει
ενοίκια!
ΣΕΛ. 7

Αυξηµένος
παραµένει ο αριθµός
των κρουσµάτων
ΣΕΛ. 5

∆ΑΝΙΗΛ, ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ, ΚΟΥΡΕΤΑΣ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗ «Γ»
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Προτεραιότητα
στην υγεία»
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:
-ΜΕ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ Η «ΠΡΩΤΗ»
-SL2: ∆ΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ