Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

31oC, 21:00

26oC - Υγρασία 51%-94% - Άνεμοι: Ν - ΝΑ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:42 - Δύση ηλίου: 20:49

€0.80

Ôùí ðïëõêôüíùí ãáñ ïõê Üóêïðïé èåïß*

Απέναντι στη λοίμωξη covid-19 και σε κάθε άλλη, βρίσκεται το
Σύστημα υγείας και η κοινωνική οργάνωση. Και τα δυο αυτά συντονίζονται υποχρεωτικά στην εικόνα και τον ρυθμό του υφιστάμενου συστήματος αξιών και επιδιώξεων, τόσο γενικά όσο και ανά ανθρώπινη μονάδα. Οι απαιτήσεις δεν μπορούν να υπερβούν αυτές τις «σταθερές» μόνον με τις καλές προθέσεις. Πολύ δε περισσότερο, με τον
πανικό, την αγανάκτηση και την αντικοινωνική ιδιοτέλεια. Ιδίως όταν αυτή εκδηλώνεται ως δικαιωματική αντίδραση απέναντι σε ό, τι συντεταγμένο έχουμε δημιουργήσει/συντηρήσει με την καθημερινή μας συμπεριφορά και την κατά περιόδους ψήφο! Εν ολίγοις, δεν έχουμε
κάτι περισσότερο να θερίσουμε απ’ ό, τι έχουμε σπείρει. 3»

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5172

ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ ΣΕ ΒΑΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ÓéùðÞ áóõñìÜôïõ óôïí Åñçìßôç

Åêêñåìåß
ôï Ìíçìüíéï
óõíåñãáóßáò
õð. Ðïëéôéóìïý NCH Capital

Ï éüò åßíáé åäþ!
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ

Δ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι πάντες, ένθεν
κακείθεν της επένδυσης, αναρρωτιούνται, τι απέγινε με τον Ερημίτη. Κι ενώ οι πλούσιοι γείτονες διεθνοποίησαν την επιχειρηματολογία τους, η εταιρεία
δεν απαντά καν στο υπουργείο
Πολιτισμού, προαπαιτούμενο
ώστε ν' αρχίσει το έργο!
Σελίδα 5»

Ôï ôåëåõôáßï áíôßï
óôïí Ð. Ãéï÷Üëá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Κηδεύεται σήμερα,
Τρίτη, 4/8 στις 18:00 στον Ι. Ναό
Αη Γιαννόπουλου Μαντουκίου, ο
Παναγιώτης Γιοχάλας τ. Αντιδήμαρχος του Δήμου Κερκυραίων.
Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε
ηλικία 75 χρονών, έχοντας κερδίσει μια θέση στην καρδιά των Κερκυραίων με την μοναδική φυσιογνωμία του αυθεντικού λαϊκού ανθρώπου και την εργατικότητά του
στη θέση που κατείχε. Το άγγελμα
του θανάτου του, έδωσε ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης Σπιτέρης. Οι εκπρόσωποι των Αρχών
και η Ενημέρωση εκφράζουν τα
συλλυπητήρια στους οικείους του.

υστυχώς, πέρα από τις ελπίδες, η
σοβαρότητα της
νόσου CoViD-19 το καλοκαίρι μοιάζει ίδια συγκριτικά με του χειμώνα. Ο κανόνας του 1
προς 5 αδρώς επαληθεύεται (ένας στη ΜΕΘ
για κάθε πέντε σοβαρά
νοσούντες και μία σοβαρή νόσηση για κάθε πέντε ελαφρές). Αυτά που
διαφέρουν είναι μόνο ο
μικρότερος δείκτης μεταδοτικότητας, προφανώς λόγω μεγαλύτερης
παραμονής σε εξωτερικούς παρά εσωτερικούς,
δημόσιους χώρους, όπως και η καταγραφή
περισσότερων ανόσων
φορέων, λόγω της ενεργητικής αναζήτησής
τους από τις αρχές.

Óôïõò Âáëêáíéêïýò, óôç Âïõëãáñßá ç Âáôßäç
«¼÷é óêïõðßäéá
óôïõò êÜäïõò
ãéá 48 þñåò»,
ëÝåé ç Õðçñåóßá
Êáèáñéüôçôáò »
3

13»

Ôçí ÐÝìðôç åêôéìÜ
ç ÐõñïóâåóôéêÞ
üôé è´ áíïßîåé
ï ×.Õ.Ô.Á
Ôåìðëïíßïõ »
4

Áðáãüñåõóç åðéóêåðôçñßùí óôï Íïóïêïìåßï

ÍÝï ÐáíåëëÞíéï ñåêüñ
ç Êáñýäç ðïõ ðÝôáîå óôá 6,71

13»

3»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα