Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πρεμιέρα για τη "Γέφυρα" επιδότησης δανείων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
g' 7123 5571 19
Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 / τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.288
Stress tests
Πρεμιέραγια τη Γέφυραν
επιδότησης δανείων
Σε εικονική Πραγματικότητα
η άσκηση του 2021
Σε μια εικονική Πραγματικότητα ενδέχεται να
Πραγματοποιηθούν τα stress tests των
τραπεζν , καθς λείπει η σημαντικότερη
μεταβλητή για τη διαμόρφωση του καλού και
του κακού σεναρίου . Η μεταβλητή αυτή δεν
είναι άλλη από το μέγεθος της ύφεσης για την
τρέχουσα χρονιά, αλλά και η ανάκαμψη για τις
επόμενες. Σε ό,τι αφορά τη χρα μας,
καθοριστική θα είναι η Πορεία των τιμν των
ακινήτων . σελ . 3
Ανοίγει τις πύλες η ιδική ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων
ραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Σεπτεμβρίου, Προ
κειμένου εντός του Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί η
Αυλαίαν σηκνει σήμερα το πρόγραμμα Ιέφυρα ρισης Ιδιωτικού Χρέους με τους κωδικούς του ΤΑ
Που δίνει τη δυνατότητα επιδότησης δόσης δανείων
με υποθήκη την Πρτη κατοικία, καθς , εκτός κατοικία, καθς και τον αριθμό των Προστατευόμενων διαδικασία επιλογής των δανειοληπτν και οι σχε
απροόπτου, αναμένεται να ανοίξει τις πύλες ης
ηειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή
σχετικν αιτήσεων από τους δικαιούχους . Αξίζει
να σημειωθεί ότι βασικός στόχος είναι οι δανειολή
Πες Που Πλήττονται απότον κορονοϊόνα εισέρχονται Προκειμένου να καθοριστεί ανο αιτν είναι επιλέ
στην Πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχεί
ΧISnet και να δηλνουν Ποια είναι η Πρτη τους
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Μετατίθεται ο χρόνος για
τα αναδρομικά εισοδήματα
μελν Που κατοικούν σε αυτή. Τα υπόλοιπα στοιχεία τκές Πληρωμές να ξεκινήσουν τον ίδιο μήνα. Υπεν
το σύστημα θα μπορεί να τα αντλεί από την ΑΑΔΕ
και σε συνεργασία με τις τράπεζες θα Πραγματο- 9μηνν και η επιδότηση κυμαίνεται από 300 ευρ
Ποιείται έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων, έως και 600 ευρό. Οι τράπεξες δείχνουν να έχουν
θυμίζεται ότ το πρόγραμμα Τέφυραν έχει διάρκεια
Μετατίθεται ο χρόνος κατά τον οΠοίΟ
καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από
Πράξεις διοικτικού προσδιορισμού φόρου Που
εκδόθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και
αφορούσαν αναδρομικές αποδοχές κι
συντάξεις. Η σχετική απόφαση έχει ως στόχο η
φορολόγηση των σχετικν Ποσν των
αναδρομικν εισοδημάτων Που εισπράχθηκαν
το 2013 να γίνει στις χρήσεις στις οποίες
Πράγματι ανάγονται και όχι συνολικά στο έτος
στο οΠοο εισπράχθηκαν . σελ .4
Προετοιμαστεί σχετικς, απευθύνοντας Πρόσκληση
στους Πελάτες τους να συμμετέχουν. σελ. 23
ξιμος ή όχι . Επισημαίνεται ότι η Πλατφόρμα θα πα
Αλλαγές στη φορολογία
με το σχέδιο Πισσαρίδη
Μεισεις φόρων, κίνητρα για eσυναλλαγές
Εκτιμήσεις
Περισσότερα ξενοδοχεία
Προς Πληση το 2021
Μειόσεις στον φόρο εισοδήματος τραπροτάσεις για την ανάταξη
για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα , ακόμη και κατάργηση
ης εισφοράς αλληλεγγύης, κίνη
τραγια τόνωσην των ηλεκτρονι
κν ουναλλαγν , καθός και ενο
Ποίηση των φόρων ακινήτων
ταυτόχρονn κατάργηση του συμ
Πληρωματικού φόρου Που επ βάλλεται στις μεγάλες ιδιοκτησίες ρολογίας θα προτείνει κατάργηση
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων , το
Πόρισμα της Επιτροπής Πισσαρίδη. Το ενλόγω Πόρισμα αναμέ στν, ενοΠοίηση και μετακίνηση
νεται, εκτός απροόπτου, να δοθεί
στις αρχές της τρέχουσας εβδο - επίπεδο, εξπρές) αποσβέσεις για
μάδος για δημόσια διαβούλευση επενδύσεις σε εξοπλισμό επιχει
και θα περιέχει συγκεκριμένα μέ ρήσεων . σελ.5
της ελληνικής οικονομίας μέσ
των κονδυλίων Που θα διατεθούν
Αντιμέτωπα με την κρίση Που δημιούργησε n
Πανδημία του κορονοίού βρίσκονται τα
ελληνικά ξενοδοχεία. Στην αγορά , σύμφωνα με
πληροφορίες , αρχίζουν και βγαίνουν όλο και
Περισσότερες μονάδες προς Πληση, ειδικά σε
νησωτικούς προορισμούς , αλλά , όπως
επισημαίνει στη Nomanaging partner της
SWOT Πάνος Κωνσταντνίδης, η επόμενη
χρονιά θα είναι η δύσκολη για σειρά
ξενοδοχείων . σελ. 12
στη χρααπό την Ε.Ε. Στο Πλαίσιο
δε αυτό στο Πόρισμα θα υπογραμ
μίζεται ότι απαραίτητη είναι η
συνολική αύξηση της απασχό
λησης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Ειδικότερα, στο σκέλος της φο"Μπλόκο του αραβικού κόσμου στην Τουρκία
της εισφοράς αλληλεγγύης, μεί
ωση των φορολογικν συντελε
Σκληρή επίθεση από τον αραβικό κόσμο δέχεται n 'Αγκυρα για τις κινήσεις της στη γεωπολιτική σκακιέρα. Η Αίγυπτος ανακοίνωσε Πως μέρος των σεισμικν ερευνν Που σχεδιάζει η
Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο Παραβιάζει ενδεχομένως ύδατα όπου το Κάιρο διεκδικεί
αποκλειστικά δικαιματα, εν τα HAE κάλεσαν την 'Αγκυρα να σταματήσει να ανακατεύεται
στις υποθέσεις των αρα βικν χωρν . σελ . 17
των φόρων ακινήτων στο τοπικό
Πετρελαϊκοί κολοσσοί
Καταστροφικό το β' τρίμηνο
του 2020
Η αγορά Πετρελαίου διένυσε ένα από τα Πιο
καταστροφικά τρίμηνα στην ιστορία της το β
τρίμηνο του 2020, κάτι Που στοίχισε ακριβά
στους ευρωπαϊκούς πετρελαϊκούς κολοσσούς ,
καθς είδαν τα αποτελέσματά τους να
συνθλίβονται, εν η μεγάλη κρίση στις τιμές
του πετρελαίου εξανάγκασε τις 3 από τις 4
μεγάλες ευρωπαϊκές πετρελαϊκές
να προχωρήσουν σε aπομεισεις
των Περιουσιακν τους στοχείων , η συνολική
αξία των οποίων ανέρχεται στα 46,4 δισ.
δολάρια. σελ. 24
Ημέρες
καραντίνας
με τα κρούσματα
Εκδήλωση
ενδιαφέροντος
για τα ακίνητα
του Ελληνικού
Βλέπει
φως
στην άκρη
του τούνελ
Κλάδος ένδυσης
Σε συναγερμό όλοι οι μηχανισμοί
Lamda Development
Με δύο φόρμες Που έχει αναρ
τήσει στηv ιστοσελίδα του έργου
στο Ελληνικό, η Lamda Develop
ment ξεκίνησε να διερευνά το
ενδιαφέρον για την αγορά κατοι
Φως στην άκρη του τούνελ mς
ύφεσης αρχίζει να φαίνεται γα
τον κλάδο τmς ελληνικής ένδυσης
όσον αφορά τις λιανικές Πωλή σεις, αλλά και την Προοπτική
νέων συνεργασιν με μεγάλους
Ευρωπαίους rtailers, με τις ισορ
ροπίες να Παραμένουν εύθραυστες και εξαρτμενες από την
εξέλιξη της πανδημίας . σελ 14
Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι μηχανισμοί όλης της
χρας έπειτα από την αλματδη αύξηση των κρου
σμάτων κορονοίού, καθς το Σαββατοκύριακο φτάσαμε
συνολικά τα 185 νέα κρούσματα (110 το Σάββατο &Στο 80%85%
75 την Κυριακή ) , εν είχαμε και δύο ακόμα θανάτους
αριθμοί που θύμισαν ημέρες καραντίνας. Σε έκτακη
ηλεδιάσκεψη κάλεσε ο πρωθυπουργός τουγειονομικό
επιτελείο και τον υφ. Πολιτικής Προστασίας Νίκο τωνεπιβατων
Χαρδαλιά προκειμένου να συζητηθούνοι Περατέρω
ενέργειες που Πρέπει να γίνουν. σελ6
σελ. 11
Executive
Ακτοπλοϊα
ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΣΤΗΜΕΤΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΕΠΟΧΗ
τα Πρωτόκολλα ίας και την ανάπτιξη εμπορικν
κίας και την ανάπτυξη εμπορικν
ΣΕΙΣΧΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Ε.-ΒΙΕΤΝΑM
χρήσεων στο Ελληνικό. Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν τύπο
κατοικίας μεταξύ μονοκατοικίας
και διαμερίσματος. σελ 13
τον Αύγουστο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Γαλλία: Μόνο με εντολή εισαγγελέα δέχτηκε να τους παντρέψει – Η επιμoνή ενός ακροδεξιού δημάρχου
  Εντολή παντρέψει έναν Τουρκο με μία Γαλλίδα, πήρε από τον εισαγγελλέα ο δεξιός δήμαρχος στο Σαλόν-σιρ-Σον, στην κεντροανατολική Γαλλία, Ζιλ Πλατρέ, καθώς αρνείτο επίμονα να το πράξει. Ο εισαγγελέας της…Γαλλία: Μόνο με εντολή εισαγγελέα δέχτηκε να τους παντρέψει – Η επιμoνή ενός ακροδεξιού δημάρχου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Guardian: Αρκετοί Ρομά έχουν πυροβοληθεί από την ΕΛ.ΑΣ.
  Σχολιάζοντας την μαζική συμμετοχή στην πορεία για τη συμπλήρωση 14 χρόνων από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ο Guardian σημειώνει και τον πρόσφατο πυροβολισμό από αστυνομικό σε 16χρονο στην Θεσσαλονίκη.…Guardian: Αρκετοί Ρομά έχουν πυροβοληθεί από την ΕΛ.ΑΣ. - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αργεντινή: Ένοχη κρίθηκε η αντιπρόεδρος Κίρσνερ για διαφθορά
  Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αργεντινής έκρινε σήμερα την αντιπρόεδρο της χώρας Κριστίνα Κίρσνερ ένοχη για διαφθορά σε μια υπόθεση που σχετίζεται με αναθέσεις δημοσίων έργων στη διάρκεια της προεδρικής θητείας της…Αργεντινή: Ένοχη κρίθηκε η αντιπρόεδρος Κίρσνερ για διαφθορά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Βουλή: Υπερψήφιση από τη ΝΔ του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή
  Ολοκληρώθηκε και σε β’ ανάγνωση, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων…Βουλή: Υπερψήφιση από τη ΝΔ του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Μολότοφ στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας
  Επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποίησε ομάδα 100 με 150 ατόμων στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια απωθήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν…Θεσσαλονίκη: Μολότοφ στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ