Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Αρ. Φύλλου 5991
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Σε οριστική
συμφωνία
η Δόξα Δράμας
με τους Κύπριους
σελ.: 13
επενδυτές

BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ 1986

Ο Νίκος Καφαντάρης
και ο Έκτορας Πολύδωρος
στο δυναμικό της ομάδας
σελ.: 15
τη νέα σαιζόν
www.xronikadramas.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η Αθηνά Μακρίδου
στη Γαία Δράμας

Εξαιρετική εμφάνιση
των «ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ»
του Κ.Ο. Δράμας
στα Πανελλήνια
Πρωταθλήματα
σελ.: 16-17

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ,
ΛΕΩΝΙ∆Α ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ “Χ”

Ο Δ. Δράμας πρωτοπόρος
στο «myKEPlive»

σελ.: 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θ

ετικά είναι τα
μηνύματα που
λαμβάνουμε
για
το μέλλον της live
εξυπηρέτησης μέσω
των ΚΕΠ, σημειώνει
στα “Χ” ο Γενικός
Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και
Απλούστευσης
Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος
θεωρώντας ότι αυτό
γεμίζει αισιοδοξία για
τη συνέχεια. Ήδη,

Ο Δραμινός Νίκος Κανόπουλος,
ιδρυτής της πρώτης ελληνικής
εταιρείας στην οποία θα μετέχει
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Καινοτομίας. Τι λέει ο ίδιος στα «Χ»

Δραμινοί σ την αιχμή
της καινοτομίας
σελ.: 6-7

Από το φθινόπωρο
στη Δράμα οι 3 Στέγες
Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

σελ.: 8-9

tαxαki

Γίνε συνδρομητής τώρα
και η εφημερίδα θα έρχεται
με ασφάλεια στην πόρτα σου.

Καλέστε με αστική χρέωση στο

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

Τηλεφώνησε στο 25210-20009

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

όπως αναφέρει αυτή
τη στιγμή συμμετέχουν στην πλατφόρμα
my KEP live, 38 δήμοι
με 45 ΚΕΠ, ενώ 10
από αυτά είναι ΚΕΠ
για επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι μέχρι
το τέλος του 2020 να
έχει ενταχθεί το σύνολο των δήμων της
χώρας όπως εξηγεί,
στη συνέντευξη που
ακολουθεί.
σελ.: 10-11

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΗΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Ο ∆ΡΑΜΙΝΟΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Τιμητική απόφαση
για τον Άγγελο Κότιο

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

σελ.: 11

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]